Eva Tedgård

Timlärare

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Psychiatry

Research

Faktorer av betydelse för föräldraskap hos kvinnor och män som vuxit upp med missbrukande föräldrar
- Eva Tedgård och Maria Råstam

I Sverige växer ca 400000 barn upp i familjer där en eller båda föräldrarna missbrukar. En sådan familjesituation är en stressfaktor och påfrestning för ett barn. När detta barn sedan själv skall bli förälder spelar erfarenheterna från den egna uppväxten och anknytningen en central roll i utvecklandet av det egna föräldraskapet. Föräldrar som vuxit upp i familjer med omsorgsbrister riskerar att ta med sig dessa brister in i sitt eget föräldraskap. Vid en genomgång av resultat från den spädbarnspsykiatriska behandlingen vid Viktoriagården i Malmö visade det sig att 50% av de mödrar som kom i behandling under barnets spädbarnsår hade vuxit upp i familjer där en eller båda föräldrarna missbrukade (Tedgård 2008). Vi startar nu en studie för att belysa hur kvinnor och män som vuxit upp i familjer där en eller båda föräldrarna missbrukade påverkas av dessa erfarenheter när de själva ska forma ett föräldraskap. Tar sig uppväxt– erfarenheter olika uttryck beroende på om det är moder eller fadern som missbrukar? Påverkas män och kvinnor olika av att ha en missbrukande förälder?

Recent research outputs

Eva Tedgård, Maria Råstam & Ingegerd Wirtberg, 2019 Jun 1, In: NAD Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 36, 3, p. 223-247 25 p.

Research output: Contribution to journalArticle

View All (8)