Georg K.S. Andersson

Project Assistant, Ph.D.
More filtering options
 1. Climate effects on fruit production

  Georg Andersson, Mario Porcel, Håkan Pleijel, Åslög Dahl, Marco Tasin & Birgitta Ramert

  Region Skånes Miljövårdsfond

  2013/05/01 → …

  Project: Research

 2. SAPES: Multifunctional agriculture: Harnessing biodiversity for sustaining agricultural production and ecosystem services

  Juliana Dänhardt, Henrik Smith, Riccardo Bommarco, Katarina Hedlund, Mark Brady, Barbara Ekbom, Jan Bengtsson, Thomas Hahn, Regina Lindborg, Georg Andersson & Ullrika Sahlin

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2010/01/012015/12/31

  Project: Research