Gisela Håkansson

Professor emerita
More filtering options
 1. 2019
 2. How much English do children know before they are exposed to instruction? Applying Processability Theory to receptive grammar

  Gisela Håkansson, 2019, Teachability and Learnability across Languages. Arntzen, R., Håkansson, G., Hjelde, A. & Kessler, J-U. (eds.). John Benjamins Publishing Company, p. 27-49 (Processability Approaches to Language Acquisition Research & Teaching; vol. 6).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. Sweden

  Gisela Håkansson, Kristina Hansson, Ringblom, N. & Jalali-Moghadam, N., 2019, Managing children with Developmental Language Disorder: Theory and practice across Europe and Beyond. Law, J., McKean, C., Murphy, C-A. & Thordardottir, E. (eds.). Routledge, p. 460-471

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. Sweden

  Kristina Hansson, Gisela Håkansson, Ringblom, N. & Jalali-Moghadam, N., 2019, Managing Children with Developmental Language Disorder: Theory and Practice across Europe and Beyond. Routledge/ Taylor and Francis Group, p. 460-471 12 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Teachability and Learnability Across Languages

  Arntzen, R. (ed.), Gisela Håkansson (ed.), Hjelde, A. (ed.) & Kessler, J-U. (ed.), 2019, John Benjamins Publishing Company. 263 p. (Processability Approaches to Language Acquisition Research & Teaching; vol. 6)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 6. Tvåspråkighet hos barn i Sverige

  Gisela Håkansson, 2019, 2 ed. Lund: Studentlitteratur. 208 p.

  Research output: Book/ReportBook

 7. 2018
 8. Samtal om svenska: Förhandling, positionering och känslosvall

  Gisela Håkansson & Norrby, C., 2018 May 1, 1 ed. Stockholm: Morfem. 218 p.

  Research output: Book/ReportBook

 9. Barns flerspråkiga utveckling

  Gisela Håkansson, 2018, Svenska som andraspråk i förskolan. Björk-Willén, P. (ed.). Stockholm: Natur och kultur, p. 19-35

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Beskrivning av fonologi och grammatik i olika språk

  Gisela Håkansson & Zetterholm, E., 2018, Språkutveckling och språkstörning hos barn: Del 3. Flerspråkighet – utveckling och svårigheter. Salameh, E-K. & Nettelbladt, U. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 121-159

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. Språktypologi

  Gisela Håkansson & Zetterholm, E., 2018, Språkutveckling och språkstörning hos barn: Del 3. Flerspråkighet – utveckling och svårigheter. Nettelbladt, U. & Salameh, E-K. (eds.). Lund: Studentlitteratur, p. 101-120

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Språkutveckling hos det flerspråkiga barnet

  Gisela Håkansson, 2018, Communicare, 2018, p. 4-7.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 13. 2017
 14. Noun and verb knowledge in monolingual preschool children across 17 languages: Data from cross-linguistic lexical tasks (LITMUS-CLT)

  Haman, E., Łuniewska, M., Hansen, P., Simonsen, H. G., Chiat, S., Bjekić, J., Blažienė, A., Chyl, K., Dabašinskienė, I., Engel de Abreu, P., Gagarina, N., Gavarró, A., Håkansson, G., Harel, E., Holm, I. E., Kapalková, S., Kunnari, S., Levorato, C., Lindgren, J., Mieszkowska, K. & 13 othersMontes Salarich, L., Potgieter, A., Ribu, I., Ringblom, N., Rinker, T., Roch, M., Slančová, D., Southwood, F., Tedeschi, R., Tuncer, A. M., Ünal-Logacev, Ö., Vuksanović, J. & Armon-Lotem, S., 2017 Dec 2, In : Clinical Linguistics and Phonetics. 31, 11-12, p. 818-843

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Understanding Second Language Processing: A focus on Processability Theory

  Dyson, B. & Gisela Håkansson, 2017 Jun 10, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 211 p. (Bilingual Processing and Acquisition; vol. 4)

  Research output: Book/ReportBook

 16. Språkstörning – med utgångspunkt i grammatiska utvecklingsstadier.

  Gisela Håkansson, 2017, In : Norsk Tidsskrift för Logopedi. 63, 2, p. 22-28

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. 2016
 18. Ratings of age of acquisition of 299 words across 25 languages: is there a cross-linguistic order of words?

  Łuniewska, M., Haman, E., Armon-Lotem, S., Etenkowski, B., Southwood, F., Anđelković, D., Blom, E., Boerma, T., Chiat, S., Engel de Abreu, P., Gagarina, N., Gavarró, A., Håkansson, G., Hickey, T., Jensen de López, K., Marinis, T., Popović, M., Thordardottir, E., Blažienė, A., Cantú Sánchez, M. & 23 othersDabašinskienė, I., Ege, P., Ehret, I-A., Fritsche, N-A., Gatt, D., Janssen, B., Kambanaros, M., Kapalková, S., Kronqvist, B., Kunnari, S., Levorato, C., Nenonen, O., Nic Fhlannchadha, S., O’Toole, C., Polišenská, K., Pomiechowska, B., Ringblom, N., Rinker, T., Roch, M., Savić, M., Slančová, D., Tsimpli, I. M. & Ünal-Logacev, Ö., 2016 Sep, In : Behavior Research Methods. 48, 3, p. 1154–1177 24 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Processability Theory and language development in children with Specific Language Impairment

  Gisela Håkansson, 2016, Developing, Modelling and Assessing Second Languages. Kessler, J-U., Lenzing, A. & Liebner, M. (eds.). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, Vol. 5. p. 65-78 (Processability Approaches to Language Acquisition Research & Teaching; vol. 5).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. 2015
 21. Grammatiske vanskligheder hos børn med sprogforstyrrelse

  Gisela Håkansson & Kristina Hansson, 2015, Sprogkutvikling og sprogforstyrrelse hos børn: del 1. Fonologi, grammatik, leksikon. Nettelbladt, U. & Salameh, E-K. (eds.). Fredriksberg: Hogrefe Psykologisk Forlag, Vol. 1. p. 189-218

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. Grammatisk udvikling

  Gisela Håkansson & Kristina Hansson, 2015, Sprogkutvikling og sprogforstyrrelse hos børn: del 1. Fonologi, grammatik, leksikon. Nettelbladt, U. & Salameh, E-K. (eds.). Fredriksberg: Hogrefe Psykologisk Forlag, Vol. 1. p. 149-187

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Response paper: exploring new grounds – turning the PT kaleidoscope

  Gisela Håkansson, 2015, Theoretical and Methodological Developments in Processability Theory. Baten, K., Buyl, A., Lochtman, K. & Van Herrewghe, M. (eds.). John Benjamins Publishing Company, p. 169-174 (Processing Approaches to Language Acquisition Research & Teaching; vol. 4).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 24. Specifik intervention af fonologi, grammatik og leksikon

  Gisela Håkansson, Ulrika Nettelbladt & Salameh, E-K., 2015, Sprogkutvikling og sprogforstyrrelse hos børn: del 1. Fonologi, grammatik, leksikon. Nettelbladt, U. & Salameh, E-K. (eds.). Fredriksberg: Hogrefe Psykologisk Forlag, Vol. 1.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. 2014
 26. Lönar sig grammatikundervisning? : Om att lära sig svenska i och utanför klassrummet

  Gisela Håkansson, 2014, Lisetten : föreningstidning för Riksförbundet Lärare i svenska som andraspråk, 25, 3, p. 26-29.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 27. Språkinlärning hos barn

  Gisela Håkansson, 2014, Studentlitteratur AB. 144 p.

  Research output: Book/ReportBook

 28. Ungdomar talar om språk: en folklingvistisk studie

  Gisela Håkansson & Norrby, C., 2014, Svenskans beskrivning 33: [SvB.] 33, Förhandlingar vid trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Helsingfors den 15-17 maj 2013. Lindström, J., Henricson, S., Huhtala, A., Kukkonen, P., Lehti-Eklund, H. & Lindholm, C. (eds.). Helsingfors, Vol. 33. p. 151-161 10 p. (Nordica Helsingiensia; vol. 37).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. 2013
 30. Att lära sig språk

  Andrén, M., Annika Andersson, Gisela Håkansson, Marianne Gullberg, Victoria Johansson & Susan Sayehli, 2013, Språket, människan och världen: människans språk 1-2. Johansson, V., Carling, G. & Holmer, A. (eds.). Lund: Studentlitteratur AB, p. 73-89

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Att lära sig svenska i Malmö, Jyväskylä eller Melbourne

  Gisela Håkansson, 2013, Symposium 2012. Lärarrollen i svenska som andraspråk. Olofsson, M. (ed.). Stockholms universitets förlag, p. 152-164

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Communication in Humans and Other Animals

  Gisela Håkansson & Westander, J., 2013, John Benjamins Publishing Company. 239 p.

  Research output: Book/ReportBook

 33. God svenska! Attityder till språkliga attityder bland gymnasister och deras lärare

  Catrin, N. & Gisela Håkansson, 2013, Svenskans beskrivning. Bihl, B., Andersson, P. & Lötmarker, L. (eds.). Vol. 32. p. 208-217

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Människan och språket

  Victoria Johansson, Johan Blomberg, Gisela Håkansson & Marianne Gullberg, 2013, Språket, människan och världen : människans språk 1-2. Johansson, V., Carling, G. & Holmer, A. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 41-52

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. Med lösa tyglar i klassrummet : om språkliga anpassningar och samspelet mellan lärare och elever

  Gisela Håkansson, 2013, Profession, politik och passion. Axelsson, M., Carlson, M., Franker, Q. & Sandwall, K. (eds.). Institutet för svenska som andraspråk, p. 75-88

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Processability theory: explaining developmental sequences

  Gisela Håkansson, 2013, Contemporary Approaches to Second Language Acquisition. Garcia Mayo, M. D. P., Gutierrez Mangado, M. J. & Martinez Adrian, M. (eds.). John Benjamins Publishing Company, p. 111-128 (AILA Applied Linguistics Series; vol. 9).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Utveckling och variation : en tillämpning av processbarhetsteorin på svenskt inlärarspråk.

  Gisela Håkansson, 2013, Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle. Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 161-177

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. 2012
 39. Emergence criterion

  Gisela Håkansson, 2012, [Host publication title missing].

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 40. First Language Development of Grammar

  Gisela Håkansson, 2012, The Encyclopedia of Applied Linguistics. Gullberg, M. (ed.). Wiley-Blackwell, Vol. 6.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 41. Implicational scaling.

  Gisela Håkansson, 2012, [Host publication title missing].

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 42. 2010
 43. Development or impairment?

  Gisela Håkansson, 2010, In : Applied Psycholinguistics. 31, 2, p. 293-297

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 44. Environmental Influence on Language Acquisition: Comparing Second and Foreign Language Acquisition of Swedish

  Gisela Håkansson & Norrby, C., 2010, In : Language Learning. 60, 3, p. 628-650

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. Introduktion till sociolingvistik

  Norrby, C. & Gisela Håkansson, 2010, Norstedts. 389 p.

  Research output: Book/ReportBook

 46. Receptive L2 Grammar Knowledge Development in Bilingual Preschools

  Steinlen, A., Gisela Håkansson, Housen, A. & Schelletter, C., 2010, Bilingual Preschools. Learning av development. Kersten, K., Rohde, A., Schelletter, C. & Steinlen, A. (eds.). Wissenschaftlicher Verlag Trier, Vol. Vol 1. p. 69-100

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. Results of the ELIAS Research Studies: A Summary

  Anja, S., Ute, M., Schelletter, C., Thomas, S., Akerman, S., Burmeister, P., Buyl, A., Ewig, M., Flyman Mattsson, A., Gerlich, L., Håkansson, G., Housen, A., Kalbe, E., Kersten, H., Kersten, K., Neils, K., Pahl, S., Piske, T., Ramsey, R., Rodhe, A. & 2 othersWeitz, M. & Wipperman, I., 2010, Bilingual Preschools. Kersten, K., Rodhe, A., Schelletter, CH. & Steinlen, A. (eds.). WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier, Vol. 2. p. 35-76

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 48. Svenska här och där - ungdomar diskuterar språkbruk

  Catrin, N. & Gisela Håkansson, 2010, Bo65. Festskrift till Bo Ralph. Andersson, L-G. (ed.). Göteborgs universitet, p. 269-278

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 49. 2009
 50. Wh-questions, rules, and constructions in L2 children

  Gisela Håkansson, 2009, Mélanges plurilingues offerts à Suzanne Schlyter à l'occasion de son 65eme anniversaire. Petra, B., Verner, E. & Jonas, G. (eds.). Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, p. 117-126

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 51. 2008
 52. Flerspråkiga barn i dagens Sverige

  Gisela Håkansson, 2008, Dyslexi, 1, p. 7-10.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 53. Hur tänker studenter om grammatik?

  Gisela Håkansson, 2008, Banebryter og brobygger i andrespråksfeltet. Cecile, C., Eli, M., Reidun Oanaes, A. & Kari, T. (eds.). Novus Forlag, p. 56-64

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 54. Mathematical (sigmoid) and grammatical modelling of language learners' progress

  Sigurd, B. & Gisela Håkansson, 2008, [Host publication title missing]. Granfeldt, J., Håkansson, G., Källkvist, M. & Schlyter, S. (eds.). p. 183-195 13 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 55. Production of written L2-Swedish - processability or input frequencies

  Rahkonen, M. & Gisela Håkansson, 2008, Processability Approaches to Second Language Development and Second Language Learning. Kessler, H-J. (ed.). Cambridge Scholars Publishing, p. 135-161

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 56. Språkinlärning, språkdidaktik och teknologi. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Lund, 8-9 november 2007

  Jonas Granfeldt (ed.), Gisela Håkansson (ed.), Marie Källkvist (ed.) & Schlyter, S. (ed.), 2008, Association suédoise de linguistique appliquée (ASLA). 288 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 57. 2007
 58. Bilingual education - the Swedish experience

  Gisela Håkansson, 2007, In : Forum of Public Policy. 3, 2, p. 151-161

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1 2 3 Next