Göran Hermerén

Senior Professor
More filtering options
 1. 1994
 2. Ethical aspects of valuing lives

  Nils-Eric Sahlin, Göran Hermerén & Jonas Josefsson, 1994, Future Risks and Risk Management. Brehmer, B. & Sahlin, N-E. (eds.). Kluwer, p. 93-124

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. 1999
 4. The Value of Life

  Göran Hermerén (ed.) & Nils-Eric Sahlin (ed.), 1999, Royal Academy of Letters, History and Antiquity, Stockholm. (Kungl. vitterhets historie och antikvitetsakademien. Konferenser)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 5. 2000
 6. Children's consent to treatment: using a scale to assess degree of self-determination

  I Runeson, G Elander, Göran Hermerén & Inger Hallström, 2000, In: Pediatric nursing. 26, 5, p. 455

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. 2002
 8. Children's needs during hospitalization: an observational study of hospitalized boys.

  Ingrid Runeson, Inger Hallström, Gunnel Elander & Göran Hermerén, 2002, In: International Journal of Nursing Practice. 8, 3, p. 158-66

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Children’s Participation in the Decision-Making Process During Hospitalization: an observational study

  Ingrid Runeson, Inger Kristensson Hallström, Gunnel Elander & Göran Hermerén, 2002, In: Nursing Ethics. 9, 6, p. 583-598 6.

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. Kidneys from marginal donors: views of patients on informed consent.

  Marie Omnell Persson, Nils H Persson, Ragnar Källén, Henrik Ekberg & Göran Hermerén, 2002, In: Nephrology Dialysis Transplantation. 17, 8, p. 1497-1502

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Meeting existential needs in palliative care--who, when, and why?

  Ingrid Bolmsjö, Göran Hermerén & Christian Ingvar, 2002, In: Journal of Palliative Care. 18, 3, p. 185-191

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. 2003
 13. En etiskt trovärdig intensivvård värnar den terminalt sjuka patienten

  Dag Lundberg, Keld Brodersen, Göran Hermerén, Andreas Hvarfner, Tore Nilstun, Eva Ranklev-Twetman, Bertil Romner & Bengt Roth, 2003, In: Läkartidningen. 100, 15, p. 1358-9

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. Utbildning i medicinsk etik på läkarlinjen: Vad skall det vara bra för?

  Anders Ågård, Tore Nilstun, Göran Hermerén & M Wahlqvist, 2003, In: Läkartidningen. 100, 50, p. 4202-6

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Xenotransplantation public perceptions: rather cells than organs.

  Marie Omnell Persson, Nils H Persson, Jonas Ranstam & Göran Hermerén, 2003, In: Xenotransplantation. 10, 1, p. 72-79

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. 2004
 17. Obtaining informed consent from patients in the early phase of acute myocardial infarction: physicians' experiences and attitudes

  Anders Ågård, J Herlitz & Göran Hermerén, 2004, In: Heart. 90, 2, p. 208-210

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 18. When is a patient with heart failure adequately informed? A study of patients' knowledge of and attitudes toward medical information

  Anders Ågård, Göran Hermerén & J Herlitz, 2004, In: Heart & Lung. 33, 4, p. 219-226

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. ”Why did I not receive a transplant”? -Allocation of kidneys in the Nordic countries.

  Marie Omnell-Persson, NH Persson & Göran Hermerén, 2004, Ethical, Legal, and Social Issues in Organ Transplantation.. Gutmann, T., Daar, AS., Sells, RA. & Land, W. (eds.). Pabst Science Publishers, p. 104-116

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 20. 2005
 21. Familial hypercholesterolemia: ethical, practical and psychological problems from the perspective of patients.

  Anders Ågård, Ingrid Ågren Bolmsjö, Göran Hermerén & Jan Wahlstöm, 2005, In: Patient Education and Counseling. 57, 2, p. 162-167

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. Older people's views of prioritization in health care. The applicability of an interview study.

  Elisabet Werntoft, Anna-Karin Edberg, Liselotte Rooke, Göran Hermerén, Sölve Elmståhl & Ingalill Rahm Hallberg, 2005, In: Journal of Clinical Nursing. 14 Suppl 2, 8B, p. 64-74

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. The philosophy of Joseph Margolis

  Göran Hermerén, 2005, In: Metaphilosophy. 36, 5, p. 552-567

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. 2006
 25. Etik och estetisk tandvård.

  Göran Hermerén, G E Carlsson, K Nilner, B Öwall, B Glimstedt & S Scholander, 2006, In: Tandläkartidningen. 15, p. 62-66

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Konsterna och själen. Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv.

  Göran Hermerén (ed.), 2006, Almqvist & Wiksell International. (Stockholm: Vitterhetsakademien, Konferenser 61)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 27. Sjukvårdetik i tider av förändring

  Göran Hermerén, 2006, Etiska utmaningar i hälso- och sjukvården.. Hanson, K. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 161-191

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. Värden i konflikt. Kulturpolitik och etisk analys.

  Göran Hermerén, 2006, Konsterna och själen. Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv.. Hermerén, G. (ed.). Almqvist & Wiksell, p. 165-175

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. 2007
 30. Att forma vår framtid : bioteknikens möjligheter och problem

  Ulf Görman (ed.), Carl-Gustaf Andrén (ed.) & Göran Hermerén (ed.), 2007, Nordic Academic Press.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 31. Challenges in the Evaluation of Nanoscale Research: Ethical Aspects.

  Göran Hermerén, 2007, In: NanoEthics. 1, p. 223-237

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. Forskning på stamceller - etiska aspekter.

  Ulf Görman, Carl-Gustaf Andrén & Göran Hermerén, 2007, Att forma vår framtid. Bioteknikens möjligheter och problem.. Görman, U., Andrén, C-G. & Hermerén, G. (eds.). Nordic Academic Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Nanomedicin utmanar Europas etiker, jurister och toxikologer

  Göran Hermerén, 2007, In: Läkartidningen. 104, 17, p. 1326-30

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. "Vi kommer aldrig att ha forskat färdigt kring de etiska problemen".

  Göran Hermerén, 2007, In: Praktik och teori. 2, p. 36-43

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. 2008
 36. Living donors - How far can we proceed? A brief report on a Swedish interview study

  Marie Omnell-Persson, Linus Broström, Nils Persson & Göran Hermerén, 2008, Organ Transplantation: Ethical, Legal and Psychosocial Aspects - Towards a Common European Policy. Pabst Science Publishers, p. 270-274

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 37. New ISSCR Guidelines Underscore Major Principles for Responsible Translational Stem Cell Research

  Insoo Hyun, Olle Lindvall, Lars Ahrlund-Richter, Elena Cattaneo, Marina Cavazzana-Calvo, Giulio Cossu, Michele De Luca, Ira J. Fox, Claude Gerstle, Robert A. Goldstein, Göran Hermerén, Katherine A. High, Hyun Ok Kim, Hin Peng Lee, Ephrat Levy-Lahad, Lingsong Li, Bernard Lo, Daniel R. Marshak, Angela McNab, Megan Munsie & 11 others, Hiromitsu Nakauchi, Mahendra Rao, Heather M. Rooke, Carlos Simon Valles, Alok Srivastava, Jeremy Sugarman, Patrick L. Taylor, Anna Veiga, Adrianne L. Wong, Laurie Zoloth & George Q. Daley, 2008, In: Cell Stem Cell. 3, 6, p. 607-609

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 38. 2009
 39. 2010
 40. Barn från hudceller--ett framtida alternativ till surrogatmödraskap?

  Göran Hermerén, 2010, In: Läkartidningen. 107, 44, p. 2696-2697

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. 2011
 42. Between Uncertainty and Certainty

  Lena Hoff & Göran Hermerén, 2011, In: Journal of Clinical Ethics. 22, 2, p. 139-150

  Research output: Contribution to journalArticle

 43. Sören Halldén: Årsbok 2011

  Nils-Eric Sahlin & Göran Hermerén, 2011, Kungliga vitterhets historie och antikvitets akademien, årsbok. p. 29 45 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. Surrogatmoderskap: Varför--och varför inte?

  Göran Hermerén, 2011, In: Läkartidningen. 108, 3, p. 68-69

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. Why metaphysicians do not explain

  Ingar Brinck, Göran Hermerén, Johannes Persson & Nils-Eric Sahlin, 2011, Philosophical papers dedicated to Kevin Mulligan. Reboul, A. (ed.). Université de Genève, Faculté des Lettres

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 46. 2012
 47. Aging under the looking-glass: Policy Implications of Views Expressed in this Volume

  Göran Hermerén, 2012, Ethics, Health Policy and (Anti-) Aging: Mixed Blessings. Schermer, M. & Pinxten, W. (eds.). Springer, p. 267-290

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 48. Det svårfångade människovärdet

  Göran Hermerén, 2012, Det svårfångade människovärdet. En debattskrift: Omarbetad upplaga. Hermerén, G. (ed.). Stockholm: SMER, Stockholm, p. 47-80

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

 49. Det svårfångade människovärdet. En debattskrift

  Göran Hermerén (ed.), 2012, Stockholm: SMER, Stockholm. 134 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 50. Ethical challenges for using human cells in clinical cell therapy.

  Göran Hermerén, 2012, In: Progress in Brain Research. 200, p. 17-40

  Research output: Contribution to journalArticle

 51. Georg Suttners konstpedagogik och konstsyn

  Göran Hermerén, 2012, Möklinta: Gidlunds förlag.

  Research output: Book/ReportBook

 52. 2013
Previous 1 2 Next