Hannah Flodin

affiliated with the university
More filtering options
  1. 2014
  2. Förvridna själar i förvridna kroppar? Funktionsnedsättning och funktionshinder i Millenniumtrilogin och Hur många lingon finns det i världen?

    Hanna Flodin, 2014, Den nya svenska filmen: Kultur, kriminalitet, kakofoni. Hedling, E. & Wallengren, A-K. (eds.). Bokförlaget Atlantis, p. 127-147

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter