Hans-Edvard Roos

affiliated with the university
More filtering options
 1. 2012
 2. Fritidens etik och samhällets modernisering

  Hans-Edvard Roos, 2012, Fritid i senmoderna samhällen. Tebelius, U. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 37-54

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. 2005
 4. Boende och urbanisering i Sverige

  Hans-Edvard Roos, 2005, Samhällsproblem. En bok om svensk samhällsutveckling och sociala problem. Ted, G. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 169-205

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Participatorisk forskning som ofullbordad kommunikativ handling

  Hans-Edvard Roos, 2005, Nytt arbeidsliv – nye former for kunnskapsproduksjon. Knut, F. & Olav, E. (eds.). Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo, Vol. 12. p. 141-162

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. 1999
 7. Kunskapsprocesser inför fjärde vågens forskningscirklar

  Hans-Edvard Roos, 1999, Brobygget. Kunskapsutveckling och participatorisk forskning i socialt arbete. Ingrid, C., Berndt, H. & Marie, S. (eds.). Malmö: Malmö högskola, p. 265-284

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. 1998
 9. Participatorisk forskning i kunskapssamhället. Några kunskapssociologiska frågeställningar kring forskning och praktik

  Hans-Edvard Roos, 1998, Kunnskapsproduksjon i endring. Nye kunnskaps- og organisasjonsformer. Olav, E. & Knut, F. (eds.). Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo, Vol. 4. p. 17-39

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. 1996
 11. Tre decennier av aktionsforskning

  Hans-Edvard Roos, 1996, Projektets paradoxer. Ingrid, S. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 57-84

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Vandalism

  Hans-Edvard Roos, 1996, Nationalencyklopedin. Höganäs: Bra böcker, Vol. 19. p. 234-234

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. 1995
 14. Participatorisk forskning som empirisk vetenskap

  Hans-Edvard Roos, 1995, Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo. 12 p. (Kunnskap og handling - aksjonsforskningens metodologiske og vitenskapsteoretiske status)

  Research output: Book/ReportReport

 15. 1992
 16. Vandalism as a Symbolic Act in Free Zones

  Hans-Edvard Roos, 1992, Vandalism: Research, Prevention and Social Policy. Harriet H., C., Darryll J., J. & Martha H., B. (eds.). Seattle: US Dept. of Agruculture / Pacific Northwest Research Station and University of Washington., p. 71-87

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. 1991
 18. Noteringar om social teori och problemlösningens nivåer

  Hans-Edvard Roos, 1991, Etik, Solidaritet, Välfärd. Birgitta, B., Anders, B., Hans-Erik, H. & Joachim, I. (eds.). Daidalos, p. 131-145

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. 1984
 20. Frågeteknik för kvalitativa intervjuer: En sammanställning

  Hans-Edvard Roos, 1984, Socialhögskolan, Lunds universitet. 17 p. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 1984, no. 2)(Research Reports in Social Work; vol. 1984, no. 2)

  Research output: Book/ReportReport

 21. Vandalism as a Social Problem

  Hans-Edvard Roos, 1984, Vandalism -- behaviour and motivations. Claude, L-L. (ed.). Amsterdam - New York - Oxford: North-Holland, p. 119-132

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. 1976
 23. Origin of Swedish Capitalism

  Hans-Edvard Roos, 1976, In : Economy and History. XIX, 1, p. 49-65

  Research output: Contribution to journalArticle