Hans-Heinrich Vogel

Professor emeritus
More filtering options
 1. 2013
 2. Essays in Honour of Michael Bogdan

  Ulf Maunsbach (ed.), Patrik Lindskoug (ed.), Per Samuelsson (ed.), Hans-Heinrich Vogel (ed.) & Millqvist, G. (ed.), 2013, Juristförlaget i Lund. 743 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 3. 2007
 4. Advokat, doktorand, boktryckare, kollega: [förord]

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Liber amicorum Kjell Å Modéer. Diestelkamp, B., Vogel, H-H., Jörn, N., Nilsén, P. & Häthén, C. (eds.). Juristförlaget i Lund, p. 8-9

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Grundlagen und Grundzüge staatlichen Verfassungsrecht: Schweden

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Handbuch ius publicum europaeum. Band 1. Grundlagen und Grundzüge staatlichen Verfassungsrecht. Bogdandy, A. V., Cruz Villalón, P., Huber, P. M. & Zacharias, D. (eds.). Müller, p. 507-564

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Kommentar till Bibliotekslag (1996:1596)

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. Kommentar till Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Kommentar till Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. Kommentar till Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Kommentar till Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. Kommentar till Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Kommentar till Högskoleförordning (1993:100)

  Hans-Heinrich Vogel & Wikström, P., 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Kommentar till Högskolelag (1992:1434)

  Hans-Heinrich Vogel & Tersmeden, E., 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Kommentar till Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Kommentar till Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Kommentar till Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. Kommentar till Lag (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 18. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Kommentar till Skollag (1985:1100)

  Hans-Heinrich Vogel & Borg, L., 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Liber amicorum Kjell Å Modéer

  Diestelkamp, B. (ed.), Hans-Heinrich Vogel (ed.), Jörn, N. (ed.), Per Nilsén (ed.) & Christian Häthén (ed.), 2007, Juristförlaget i Lund. 822 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 21. Monitoring och guidelines: om Europarådets instrument för rättstillnärmning och rättsharmonisering

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Liber amicorum Kjell Å Modéer. Diestelkamp, B., Vogel, H-H., Jörn, N., Nilsén, P. & Häthén, C. (eds.). Juristförlaget i Lund, p. 703-709

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. Om legalisation och apostille

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Vänbok till Axel Adlercreutz. Flodgren, B. (ed.). Juristförlaget i Lund, p. 555-562

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Sveriges grundlagar och andra stats- och förvaltningsrättsliga författningar. 3 uppl.

  Hans-Heinrich Vogel (ed.) & Malmberg, L-G. (ed.), 2007, Juristförlaget i Lund. 434 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 24. 2006
 25. Den juridiska litteraturen

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder. 9 uppl.. Bernitz, U. (ed.). Norstedts Juridik AB, p. 169-186

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Festskrift till Rune Lavin

  Eliason, M. (ed.), Regner, G. (ed.) & Hans-Heinrich Vogel (ed.), 2006, Juristförlaget i Lund. 358 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 27. Kommentar till Bibliotekslag (1996:1596)

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. Kommentar till Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Kommentar till Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Kommentar till Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Kommentar till Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Kommentar till Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Kommentar till Högskoleförordning (1993:100)

  Hans-Heinrich Vogel & Wikström, P., 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Kommentar till Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. Kommentar till Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Kommentar till Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Kommentar till Lag (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. Kommentar till Skollag (1985:1100)

  Hans-Heinrich Vogel & Borg, L., 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. Om disciplinansvarsreglerna i högskoleförordningen

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Festskrift till Rune Lavin. Eliason, M., Regner, G. & Vogel, H-H. (eds.). Juristförlaget i Lund, p. 309-331

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. Verwaltungsstrukturen der Europäischen Union: Kooperationsverwaltung durch die Schaffung von Agenturen

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Die neue europäische union = The New European Union = La nouvelle union européenne. Bruylant, p. 199-212

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. 2005
 43. Dubbelbeskattningsavtalet med Tyska riket: en okänd del av 1928 års skattereform

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Festskrift till Nils Mattsson. Ståhl, K. & Thorell, P. (eds.). Iustus förlag, p. 541-561

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. Festskrift till Hans Ragnemalm

  Regner, G. (ed.), Eliason, M. (ed.) & Hans-Heinrich Vogel (ed.), 2005, Juristförlaget i Lund. 396 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 45. First additional protocol to the European convention on human rights

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Libertatea religioasă în context românesc şi european: simpzion internaţional, Bucureşti, 12-13 septembre 2005. Bizantină, p. 348-351

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 46. Kommentar till Bibliotekslag (1996:1596)

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. Kommentar till Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 48. Kommentar till Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 49. Kommentar till Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 50. Kommentar till Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 51. Kommentar till Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 52. Kommentar till Högskoleförordning (1993:100)

  Hans-Heinrich Vogel & Wikström, P., 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 53. Kommentar till Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 54. Kommentar till Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 3 Next