Ivar Björnsson

Senior Lecturer
More filtering options
  1. BIM för koordinering av riskmedvetet, miljöriktigt och digitaliserat byggande

    Miklos Molnar, Lars Stehn, Ivar Björnsson & Anders Ekholm

    FORMAS, a Swedish research council for sustainable development

    2016/12/202018/12/31

    Project: ResearchCollaboration with industry