Johanna Rivano Eckerdal

Senior Lecturer, PhD, Reader, PhD
More filtering options
 1. 2020
 2. Lund critical library studies – a new research group

  Johanna Rivano Eckerdal, Lisa Olsson Dahlquist & Lisa Engström, 2020 Mar 18, IDEALS. Illinois Digital Environment for Access to lear Ning and Scholarship: iConference 2020 Proceedings. Illinois: iSchools, 6 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 3. 2019
 4. Public libraries as promoters of social sustainability?

  Lisa Engström & Johanna Rivano Eckerdal, 2019 Dec, In : Information Research. 24, 4

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Public libraries as promoters of social sustainability?

  Lisa Engström & Johanna Rivano Eckerdal, 2019 Mar 4, (Accepted/In press).

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 6. Att vara till för alla men inte för allt: folkbibliotekariers demokratifrämjande arbete

  Johanna Rivano Eckerdal, 2019 Feb 5, Lund: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. 13 p.

  Research output: Book/ReportReport

 7. 2018
 8. Det osynliggjorda arbetet: konflikter och möjligheter för (folk)bibliotekariens kompetenser i en politiskt turbulent tid

  Hanna Carlsson & Johanna Rivano Eckerdal, 2018 May 1, Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession. Hansson, J. & Wisselgren, P. (eds.). BTJ Förlag, p. 191-208 18 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. 2017
 10. 2016
 11. Talking infrastructures

  Johanna Rivano Eckerdal & Fredrik Åström, 2016 Nov 28, Big data - small meaning and global discourses. Kjellberg, S. & Moring, C. (eds.). Lund: The Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Variations of information literacy and different views on democracy and citizenship

  Johanna Rivano Eckerdal, 2016 Sep 20.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 13. Livsdugliga data i gränslandet mellan vård, styrdokument och teknik

  Karolina Lindh & Johanna Rivano Eckerdal, 2016 Jul 9, In : Socialmedicinsk tidskrift. 93, 3, p. 297-305 9 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. Glädjen i att tvingas tänka nytt: En studie av verksamhetsutveckling vid två folkbibliotek i Skåne

  Johanna Rivano Eckerdal, 2016 Apr 1, Lund: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. 60 p.

  Research output: Book/ReportReport

 15. Qualitative questionnaires as a method for information studies research

  Johanna Rivano Eckerdal & Charlotte Hagström, 2016.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 16. 2015
 17. Förståelser av HPV-vaccin mellan hälsopanik och tillit

  Johanna Rivano Eckerdal, 2015, In : Socialmedicinsk tidskrift. 92, 6, p. 736-748

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. Meröppna bibliotek – en verksamhetsform för alla?

  Gabriella Johansson, Emelie Lindberg & Johanna Rivano Eckerdal, 2015, Lunds universitet. 53 p.

  Research output: Book/ReportReport

 19. 2014
 20. Inledning: Från informationskompetens till medie- och informationskunnighet

  Olof Sundin & Johanna Rivano Eckerdal, 2014, Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning. Rivano Eckerdal, J. & Sundin, O. (eds.). Stockholm: Svensk biblioteksförening, p. 9-25

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning

  Johanna Rivano Eckerdal (ed.) & Olof Sundin (ed.), 2014, Stockholm: Svensk biblioteksförening. 108 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 22. MIK och medborgarskap

  Johanna Rivano Eckerdal, 2014, Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning. Rivano Eckerdal, J. & Sundin, O. (eds.). Stockholm: Svensk biblioteksförening, p. 93-103

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Utmaningar och möjligheter : biblioteks- och informationsvetenskapliga bidrag till medie- och informationskunnighet (MIK)

  Johanna Rivano Eckerdal & Olof Sundin, 2014, Medie- och informationskunnighet i Norden : en nyckel till demokrati och yttrandefrihet : rapport från Nordiskt expertmöte i Stockholm den 2 oktober 2013. Carlsson, U. (ed.). Nordicom, p. 141-149

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 24. 2013
 25. Att dela en helhetsbild: rapport från tre projekt i Skåne där folkbiblioteket som kulturhus utvecklas

  Johanna Rivano Eckerdal, 2013, Lund: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. 63 p.

  Research output: Book/ReportReport

 26. 2012
 27. En vänbok till Birgitta Olander : tankar och erfarenheter från f d studenter

  Sara Kjellberg (ed.), Hanna Carlsson (ed.), Gunilla Wiklund (ed.), Jutta Haider (ed.), Fredrik Hanell (ed.), Karolina Lindh (ed.), Johanna Rivano Eckerdal (ed.), Patrik Sonestad (ed.) & Olof Sundin (ed.), 2012, Lunds universitet. (BIVILs skriftserie 2012:1)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 28. Information, identitet, medborgarskap : unga kvinnor berättar om val av preventivmedel

  Johanna Rivano Eckerdal, 2012, Lund University, Institutionen för kulturvetenskaper.. 245 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 29. 2011
 30. 2007
 31. Problembaserat lärande i förändring. En diskussion av den pedagogiska metod som används vid BIVIL

  Sara Kjellberg & Johanna Rivano Eckerdal, 2007, CED, Lund University.

  Research output: Other contributionMiscellaneous