Jonas Frykman

Professor emeritus
More filtering options
  1. Trygghetens variationer (finansierat av Försäkringskassan/financed by the Swedish NHS)

    Mia-Marie Hammarlin, Jonas Frykman, Bo Rothstein, Isabell Schierenbeck, Helena Olofsdotter Stensöta & Kjell Hansen

    2004/09/012008/09/01

    Project: Research