Karin Wallin

affiliated with the university

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Psychiatry
  • Medical and Health Sciences

Keywords

Research

Lika men olika? Yttrar sig ätstörningar olika beroende på kön?
- Marin Wallin och Maria Råstam

Forskningsprogrammet omfattar tre studier:
Studie 1: Journalstudie med över 100 pojkar/män jämförs med 100 flickor/kvinnor med någon form av ätstörning. Undersöker tidig utveckling, språkutveckling, skolgång, familjebild / syskon, kamrater, psykisk sjukdom hos föräldrar, egen psykisk comorbiditet, psykosociala svårigheter, socioekonomiska faktorer, somatisk annan problematik hos patienter eller föräldrar/syskon.
Studie 2: Undersöker de bio-psyko-sociala stressfaktorer som framkommit i studie 1 och undersöker sårbarhet hos de båda populationerna och om den är gemensam eller skiljer sig . Fokus kommer att ligga på relationer och identitetsutveckling, såsom anknytning, separation och förlust.
Studie 3: Ätstörningar hos män - en kvalitativ studie. Studien är ett nordiskt samarbete mellan Norge och Sverige och omfattar 15 intervjuer med män över 18 år som tillfrisknat från någon form av ätstörning och fokuserar på erfarenheter de fått av insjuknande, tillfrisknande och friskfaktorer efter behandling och bemötande i sjukvården där behandling utformats efter flickor / kvinnor i alla år

Recent research outputs

Gunn Pettersen, Karin Wallin & Tabita Björk, 2016, In: BMJ Open. 6:e010760, 6:e010760, p. 1-8 e010760 .

Research output: Contribution to journalArticle

Karin Wallin, Gunn Pettersen, Tabita Björk & Maria Råstam, 2014, In: Psychology. 5, p. 1813-1820 8 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Tabita Björk, Karin Wallin & Gunn Pettersen, 2012, In: Eating Disorders, the Journal of Treatment and Prevention. 20, p. 460-468

Research output: Contribution to journalArticle

View All (3)