Karina Terp

Lecturer

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Medical and Health Sciences

Teaching

Jag är sjuksköterska sedan 2002 och anestesisjuksköterska sedan 2005. Har arbetat som anestesisjuksköterska både inom ambulans och operation. Jag arbetar som universitetsadjunkt och är inriktnings- och kursansvarig för specialistutbildningen inriktning anestesisjukvård.

Min forskarutbildning inriktar sig på föräldrar vars barn vårdas inom intensivvård.

Recent research outputs

View All (2)