Lars Edgren

Professor
More filtering options
 1. 2019
 2. Lärlingar i Malmö 1750-1900

  Lars Edgren, 2019 May 23.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 3. "En värld förlossad!": Republikanism och revolution i tidningen Fäderneslandet

  Lars Edgren, 2019, (Accepted/In press) Mot ljuset: En antologi om arbete, arbetare och arbetarrörelse. Lundin, J. A. & Hilborn, E. (eds.). Big Bad Books, p. 39-51 13 p. (Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria; vol. 9).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. Recension av Mary Hilson, Silke Neunsinger & Iben Vyff (red.), Labour Unions and Politics under the North Star

  Lars Edgren, 2019, In : Historisk Tidskrift. 139, 1, p. 146-149 4 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 5. 2018
 6. "SD:s ideologi är knuten till en svensk idétradition, med nära förbindelser till fascism."

  Lars Edgren, 2018 Oct 12, Sydsvenska dagbladet, p. A3.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 7. En antidemokratisk SD-förebild

  Lars Edgren, 2018 Sep 6, Opulens.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 8. Historia och historiker: Om Lunds universitet genom 350 år

  Lars Edgren, 2018 Sep 4, Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet. 150 p. (Studia Historica Lundensia; vol. 29)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 9. Inledning

  Lars Edgren, 2018 Sep 4, Historia och historiker: Om Lunds universitet genom 350 år. Edgren, L. (ed.). Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet, p. 7-9 (Studia Historica Lundensia; vol. 29).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Sture Bolin: Historia och politik i en ödesmättad tid

  Lars Edgren, 2018 Sep 4, Historia och historiker: Om Lunds universitet genom 350 år. Edgren, L. (ed.). Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet, p. 101-116 (Studia Historica Lundensia; vol. 29).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. Demokrati i komparativ belysning

  Lars Edgren, 2018, In : Finsk tidskrift: kultur, ekonomi, politik. 6, p. 89-91 3 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 12. En distanskurs i historia

  Lars Edgren & Johansson, K., 2018, Digitalisering av högre utbildning. Hrastinski, S. (ed.). Lund: Studentlitteratur, p. 191-196

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Nordiskt samarbete och vetenskaplig persona: De nordiska historikermötena på 1920-talet

  Lars Edgren, 2018, Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson. Bodensten, E., Brilkman, K., Heidenblad, D. L. & Sanders, H. (eds.). Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet, p. 159-173 (Studia historica lundensia; no. 28).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. 2017
 15. Republikanism och antiklerikalism: 'Fäderneslandet' och 'Folkets tidning' omkring 1860

  Lars Edgren, 2017 Aug 16.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 16. Recension av Daniel Nyström, Innan forskningen blev radikal. En historiografisk studie av arbetarhistoria och kvinnohistoria, 2015

  Lars Edgren, 2017, In : Scandia. 83, 2, p. 137-138

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 17. 2016
 18. Birgitta Odén, 1921-2016

  Lars Edgren, 2016 Sep 5, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2016. Rahm, H. (ed.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, 4 p. (Årsbok ).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Birgitta Odén

  Lars Edgren, Lars Berggren & Klas-Göran Karlsson, 2016 Jun 28, Sydsvenskan.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 20. "Vi äro blott vanliga arbetare": Arbetarföreningen i Malmö av 1851

  Lars Edgren, 2016, I ständig rörelse: mellan arbete, kultur och didaktik. En vänbok till Lars Berggren. Greiff, M. & Johansson, R. (eds.). Malmö: Mezzo Media AB, p. 27-43

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. 2015
 22. Sotare i Stockholm 1600-1900

  Lars Edgren, 2015, In : Historisk Tidskrift. 135, 2, p. 325-327

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 23. 2014
 24. I tiggarnas tid

  Lars Edgren & Edgren, M., 2014 Aug 9, Sydsvenska Dabladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 25. Livsmedelsprotesterna i Malmö 1799

  Lars Edgren, 2014, In : Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 1-2 (149-150), p. 8-12

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Scandinavianism and the war of 1864

  Lars Edgren, 2014, NordicHistoryBlog Nordeuropäische Geschichte im Netz.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 27. Tema: Politiska protester

  Lars Edgren (ed.) & Olofsson, M. (ed.), 2014, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 48 p. (Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 28. 2013
 29. Bo Stråth, Sveriges historia 1830-1920

  Lars Edgren, 2013, In : Historielärarnas Förenings Årsskrift. 2013, p. 170-172

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 30. 2012
 31. Folk och herrar : När Fäderneslandet publicerades i Lund

  Lars Edgren, 2012, Lunds historia : staden och omlandet, 2. Tidigmodern tid : I en bördig bygd. Blom, K. A. (ed.). Lunds kommun, p. 340-347

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Hantverk i Lund 1536-1862

  Lars Edgren, 2012, Lunds historia : staden och omlandet, 2. Tidigmodern tid : I en bördig bygd. Blom, K. A. (ed.). Lunds kommun, p. 223-231

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. 2011
 34. Visar vikten av att se sambanden bortom nationsgränserna

  Lars Edgren, 2011, In : Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 4, p. 47-48

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 35. 2010
 36. Samma kapitalister här som där? Fabriksbränder och kvinnliga migrantarbetare i New York 1911 och Shenzhen 1993

  Lars Edgren, 2010, Samhällshistoria i fokus. En festskrift till Lars Olsson om arbete, migration och kultur. Berggren, L., Greiff, M., Johansson, J., Svanberg, J. & Thor, M. (eds.). Big Bad Books, p. 131-155

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. 2009
 38. Introduction

  Lars Edgren & Olofsson, M., 2009, Political outsiders in Swedish history. Edgren, L. & Olofsson, M. (eds.). Cambridge Scholars Publishing, p. 1-8

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. När skarprättaren i Malmö skulle begrava sin hustur. Ära, stånd och socialhistoriens problem

  Lars Edgren, 2009, Historien, barnen och barndomarna. Vad är problemet?. Lind, J., Lindgren, C., Sjöberg, M. & Zetterqvist Nelson, K. (eds.). p. 75-100

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. Political outsiders in Swedish history, 1848-1932

  Lars Edgren (ed.) & Olofsson, M. (ed.), 2009, Cambridge Scholars Publishing. 188 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 41. The uses of scandal: Nils Rudolf Munck af Rosenschöld, and the radical democratic tradition in Sweden

  Lars Edgren, 2009, Political outsiders in Swedish history. Edgren, L. & Olofsson, M. (eds.). Cambridge Scholars Publishing, p. 9-38

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. 2008
 43. Kyrkbänkar och begravningsplatser. Att studera sociala hierarkier i 1700-talets Malmö

  Lars Edgren, 2008, Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 3-4 (127-128), p. 32-38.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 44. 2007
 45. Arbetarhistoriens marginaler. Några reflektioner angående svensk arbetarhistorisk forskning

  Lars Edgren, 2007, Arbetarhistoria i brytningstid. Landskrona i maj 2005. Lundberg, V. (ed.). Centrum för Arbetarhistoria

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 46. Den konstruerade familjen

  Lars Edgren, 2007, In : Historisk Tidskrift. 127, 2, p. 316-324

  Research output: Contribution to journalReview article

 47. 2006
 48. "What did a guild do? Swedish guilds in the eighteenth and early niniteenth century"

  Lars Edgren, 2006, Guilds and associations in Europe, 900-1900. Gadd, I. A. & Wallis, P. (eds.). Centre for Metropolitan History, Institute of Historical Research: London

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 49. 2005
 50. En förfolkad offentlighet

  Lars Edgren, 2005, In : Historisk Tidskrift. 125, 1, p. 71-79

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 51. 2004
 52. Craftsmen and political consciousness in Sweden 1850—1900

  Lars Edgren, 2004, The Scandinavian Middle Classes 1840—1940. Ericsson, T., Fink, J. & Myhre, J. E. (eds.). Unipubforlag - Oslo Academic press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 53. 2003
 54. Glömskans fiende. Stadsarkivet och minnet av Malmös hantverkare

  Lars Edgren, 2003, Med Malmö i minnet. Malmö stadsarkiv 100 år. Martinsdotter, K. (ed.). Malmö stadsarkiv - Malmö Kulturhistoriska Förening

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 55. 2002
 56. Die schwedische Zünfte im 18. Jahrhundert

  Lars Edgren, 2002, Das Ende der Zünfte. Ein europäsicher Vergleich. Haupt, H-G. (ed.). Vandenhoeck & Ruprecht

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 57. 1992
 58. Ut med historien! : sju historiker om historieundervisningens uppgifter idag

  Lars Edgren (ed.) & Eva Österberg (ed.), 1992, [Publisher information missing]. 139 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 59. 1987
 60. Lärling - gesäll - mästare: hantverk och hantverkare i Malmö 1750-1847

  Lars Edgren, 1987, Lund: Dialogos. 403 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)