Lena Hiselius

Senior Lecturer, Head of Division Transport and RoadsFormer name: Lena HiseliusFormer name: Lena WinslottKnown as name: Lena Winslott Hiselius
More filtering options
 1. Systemanalys av införande av HCT på väg i Sverige

  Adell, E., Jamil Khan, Lena Hiselius, Lund, E., Nelldal, B-L., Fredrik Pettersson, Henrik Pålsson, Smidfelt Rosqvist, L. & Sten Wandel, 2016 Oct 25, Environmental and Energy Systms Studies: Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 117 p.

  Research output: Book/ReportReport

 2. Vem ska göra jobbet för att utsläppsmålen ska nås?

  Lena Hiselius & Smidfelt Rosqvist, L., 2017 Dec 13, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 34 p.

  Research output: Book/ReportReport

 3. Persontransporter i ett växande e-handelssamhälle: Modellbeskrivning samt beräkning av miljö- och energieffekter

  Lena Hiselius, 2018, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 17 p. (Bulletin; no. 307)

  Research output: Book/ReportReport

 4. Investigating the link between transport sustainability and the representation of women in Swedish local committees

  Lena Winslott Hiselius, Kronsell, A., Dymén, C. & Rosqvist, L. S., 2019, In : Sustainability (Switzerland). 11, 17, 4728.

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Kollektivtrafikens samhällseffekter

  Erik Johansson, Lena Hiselius & Anders Wretstrand, 2016 Apr 6, K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. 29 p.

  Research output: Book/ReportReport

 6. Stadsplanering, transporter och markanvändning – Utveckling av ett analytiskt ramverk

  Till Koglin, Holmberg, B. & Lena Winslott Hiselius, 2014, Lund University Press. 34 p.

  Research output: Book/ReportReport

 7. Satisfaction or compensation? The interaction between walking preferences and neighbourhood design

  Lindelöw, D., Åse Svensson, Brundell-Freij, K. & Lena Winslott Hiselius, 2017 Jan 1, In : Transportation Research, Part D: Transport and Environment. 50, p. 520-532 13 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Vilka egenskaper hos elcykeln attraherar dess användare och hur kan denna kunskap användas för en ökad spridning?

  Nordh, N., Aguilar, L., Åse Svensson & Lena Winslott Hiselius, 2015, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 91 p. (Bulletin 297 / 3000; vol. Bulletin 297)

  Research output: Book/ReportReport

 9. Mot koldioxidsnåla godstransporter-tillväxtdynamiskt perspektiv på logistik och godstransporter fram till 2050

  Lars-Olof Olander, Karl-Johan Lundquist, Påhlsson, H., Eng Larsson, F., Sten Wandel, Lena Winslott Hiselius, Abbasi, M., Stelling, P. & Smidfelt-Rosqvist, L., 2013, Trafikverket. 76 p.

  Research output: Book/ReportReport

 10. Mätinstrument för uppföljning av transporthållbarhet i svenska kommuner

  Olofsson, Z., Andras Varhelyi & Lena Winslott Hiselius, 2012, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 100 p. (Bulletin 270 - 2013 / 3000; vol. Bulletin 2270)

  Research output: Book/ReportReport

 11. Delays For Passenger Trains On A Regional Railway Line In Southern Sweden

  Carl-William Palmqvist, Olsson, N. & Lena Hiselius, 2017 Apr 30, In : International Journal of Transport Development and Integration. 1, 3, p. 421-431 10 p., 10.2495/TDI-V1-N3-421-431.

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Some Influencing Factors For Passenger Train Punctuality In Sweden

  Carl-William Palmqvist, Olsson, N. & Lena Hiselius, 2017 Oct 2, In : International Journal of Prognostics and Health Management. 8, Special Issue on Railways & Mass Transportation, 13 p., 020.

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. An Empirical Study of Timetable Strategies and Their Effects on Punctuality

  Carl-William Palmqvist, Olsson, N. & Lena Hiselius, 2017 Apr 6. 20 p.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 14. Punctuality problems from the perspective of timetable planners in Sweden

  Carl-William Palmqvist, Olsson, N. & Lena Hiselius, 2017 Sep 5. 8 p.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 15. The Planners' Perspective on Train Timetable Errors in Sweden

  Carl William Palmqvist, Olsson, N. O. E. & Lena Winslott Hiselius, 2018 Jan 1, In : Journal of Advanced Transportation. 2018, 8502819.

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Energieffekter av ökad e-handel – plus eller minus

  Henrik Pålsson, Fredrik Pettersson & Lena Hiselius, 2017, Plan, 3.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 17. CO2 emission impacts of introducing heavier and longer trucks in the Swedish transport system

  Fredrik Pettersson, Lena Hiselius, Henrik Pålsson, Jamil Khan, Adell, E. & Lund, E., 2016 Jul 15.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 18. Online shopping habits and the potential for reductions in carbon dioxide emissions from passenger transport

  Smidfelt Rosqvist, L. & Lena Winslott Hiselius, 2016 Sep 10, In : Journal of Cleaner Production. 131, p. 163-169 7 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Understanding high car use in relation to policy measures based on Swedish data

  Smidfelt Rosqvist, L. & Lena Winslott Hiselius, 2019, In : Case Studies on Transport Policy. 7, 1, p. 28-36

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Resenärers värdering av kvalitetsfunktioner vid bytespunkter - Tillämpningsrapport

  Thorselius, H. & Lena Winslott Hiselius, 2011, Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden. 16 p. (Bulletin 267 / 3000; vol. Bulletin 267 / 3000)

  Research output: Book/ReportReport

 21. Resenärernas värdering av kvalitetfunktioner vid bytespunkter - Inventeringsrapport

  Thorselius, H. & Lena Winslott Hiselius, 2011, Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden. 36 p. (Bulletin 265 / 3000; vol. Bulletin 265 / 3000)

  Research output: Book/ReportReport

 22. Travel behaviour of online shoppers in Sweden

  Lena Winslott Hiselius, Smidfelt-Rosqvist, L. & Adell, E., 2015, In : Transport & Telecommunication. 16, 1, p. 21-30

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. The development of public attitudes towards the Stockholm congestion trial

  Lena Winslott Hiselius, Brundell-Freij, K., Vagland, A. & Bystrom, C., 2009, In : Transportation Research. Part A: Policy & Practice. 43, 3, p. 269-282

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. I vilken utsträckning kan elcyklar (och elmopeder) ersätta dagens biltrafik?

  Lena Winslott Hiselius, Åse Svensson, Bondemark, A. & Rye, T., 2013, LTH, Lund University. 56 p. (Bulletin 288 - Lunds Universitet Institutionen för Teknik och samhälle; vol. 288)

  Research output: Book/ReportReport

 25. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  Lena Winslott Hiselius, 2010, Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden. 143 p. (Bulletin 246 / 3000; vol. Bulletin 246 / 3000)

  Research output: Book/ReportReport

 26. Resenärernas värdering av kvalitetsfunktioner vid bytespunkter - Värderingsstudie

  Lena Winslott Hiselius & Thorselius, H., 2011, Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden. 62 p. (Bulletin 266 / 3000; vol. Bulletin 266 / 3000)

  Research output: Book/ReportReport

 27. External costs of transports imposed on neighbours and fellow road users

  Lena Winslott Hiselius, 2005, Department of Economics, Lund Universtiy.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 28. Could the increased use of e-bikes (pedelecs) in Sweden contribute to a more sustainable transport system?

  Lena Winslott Hiselius & Åse Svensson, 2014, 9th International Conference Environmental Engineering (9th ICEE) - Selected Papers. Vilnius Gediminas Technical Univ Press, Technika

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 29. Preferences regarding road transports of hazardous materials using choice experiments - any sign of biases?

  Lena Winslott Hiselius, 2005, Department of Economics, Lund Universtiy, 32 p. (Working Papers, Department of Economics, Lund University; no. 30).

  Research output: Working paper

 30. The Value of Road and Railway Safety - an Overview

  Lena Winslott Hiselius, 2003, Department of Economics, Lund Universtiy, 47 p. (Working Papers, Department of Economics, Lund University; no. 13).

  Research output: Working paper

 31. Mobility Management åtgärder – Nulägesanalys av Lund och Helsingborg.

  Lena Winslott Hiselius, Janzon, S. & Josefsson, A-K., 2011, Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Transport and Roads, Lund, Sweden. 45 p. (Bulletin 3000; vol. 269)

  Research output: Book/ReportReport

 32. Using Choice Experiments to Assess Peoples' Preferences for Railway Transports of Hazardous Materials

  Lena Winslott Hiselius, 2004, Department of Economics, Lund Universtiy, (Working Papers, Department of Economics, Lund University; no. 6).

  Research output: Working paper

 33. Changes in public attitudes, opinions, and media related to the Stockholm congestion trial

  Lena Winslott Hiselius, Brundell-Freij, K., Vagland, Å. & Byström, C., 2007, (Submitted) In : Transportation Research, Part A: Policy and Practice.

  Research output: Contribution to journalArticle