Magnus Larsson

Business Relations Coordinator
More filtering options
  1. Bir2Gain2: De storskaliga forskningsanläggningarnas stora nytta för svensk metallindustri -Etapp 2

    Magnus Larsson

    Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

    2017/12/012018/11/30

    Project: Other