Maria Hilling

Senior Lecturer, Associate Professor
More filtering options
 1. 2017
 2. Folkrättens indirekta genomslag vid tolkning av svenska skatteavtals införlivandelagstiftning

  Maria Hilling, 2017, Festskrift till Christina Moëll. Tjernberg, M., Rendahl, P. & Wenander, H. (eds.). Juristförlaget i Lund, p. 117-142 25 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. 2016
 4. Regleringsteknik i syfte att motverka aggressiv skatteplanering

  Axel Hilling & Maria Hilling, 2016 Sep 15, Festskrift till Björn Westberg. Kristoffersson, E., Olsson, S. & Rendahl, P. (eds.). Iustus förlag, p. 49-58 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Cejie, K., 2016, Skattenytt, p. 406-433.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 6. Skatteavtal och generalklausuler: Ett komparativt perspektiv

  Maria Hilling, 2016, Wolters Kluwer. 196 p. (Skattebiblioteket)

  Research output: Book/ReportBook

 7. 2015
 8. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Cejie, K., 2015, Skattenytt, p. 406-433.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 9. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Cejie, K., 2015, Skattenytt, p. 239-247 .

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 10. Utgångspunkter i juridisk argumentation: En replik

  Maria Hilling, 2015, In : Skattenytt. 1-2, p. 54-63

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. 2014
 12. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Cejie, K., 2014, Skattenytt, p. 429-451.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 13. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Cejie, K., 2014, Skattenytt, p. 147-155.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 14. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Cejie, K., 2014, Skattenytt, p. 320-324.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 15. Skatteavtalstolkning enligt svensk rätt

  Maria Hilling, 2014, In : Svensk skattetidning. 4, p. 322-340

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. 2013
 17. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Cejie, K., 2013, Skattenytt, 6, p. 406-428.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 18. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Cejie, K., 2013, Skattenytt, p. 710-714.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 19. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Cejie, K., 2013, Skattenytt, p. 543-547.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 20. Svenska skatteavtal och rätten att beskatta gränsöverskridande anställningsinkomster

  Maria Hilling, 2013, Svensk skattetidning, p. 187-219.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 21. 2012
 22. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Cejie, K., 2012, Skattenytt, 2012, p. 402-422.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 23. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling, 2012, In : Skattenytt. 7-8, p. 542-543

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Cejie, K., 2012, Skattenytt, 2012, p. 69-76.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 25. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Cejie, K., 2012, Skattenytt, 2012, p. 129-135.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 26. HFD:s Peru-domar

  Maria Hilling, 2012, In : Skattenytt. 9, p. 590-600

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. 2011
 28. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling, 2011, In : Skattenytt. p. 416-425

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling, 2011, Skattenytt, p. 657-658.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 30. Changes in the application of tax treaties in Sweden

  Maria Hilling, 2011, Intertax, 39.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 31. EU-skatterätt

  Maria Hilling, Ståhl, K., Persson Österman, R. & Öberg, J., 2011, Iustus förlag. 378 p.

  Research output: Book/ReportBook

 32. Skattenytt Internationellt - direkt beskattning

  Maria Hilling, 2011, In : Skattenytt. 9, p. 643-644

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 33. 2010
 34. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling, 2010, Skattenytt, p. 438-455.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 35. Taxation of Workers in Sweden

  Maria Hilling, Eden, S., Litwinczuk, H. & Taboado, C. P., 2010, Taxation of Workers in Europe. Moessner, J. M. (ed.). EATLP International Tax Series, Vol. 6.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. 2009
 37. Olika avdragsrätt för förluster

  Axel Hilling & Maria Hilling, 2009 Apr 27, Dagens Industri, p. 4-4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 38. A. EG-fördraget

  Maria Hilling, 2009, Skattenytt, p. 395-407.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 39. 2008
 40. Skatteavtalen i EG-domstolens praxis: Skatteavtalens förenlighet med EG-fördragets regler om fri rörlighet

  Maria Hilling, 2008, Svensk skattetidning, p. 723-735.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 41. 2007
 42. Sambandet mellan artikel 58.1 a) EG och tvingande hänsyn till allmänintresset

  Maria Hilling, 2007, In : Svensk skattetidning. 8, p. 501-511

  Research output: Contribution to journalArticle

 43. 2006
 44. The impact of free movement rules on tax treaties

  Maria Hilling, 2006, Yearbook for Nordic tax research. Universitetsforlaget, p. 209-211

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 45. 2005
 46. EG-domstolens avgörande i D-målet: Ingen mest gynnad nations-behandling

  Maria Hilling, 2005, In : Skattenytt. p. 601-606

  Research output: Contribution to journalArticle

 47. Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market

  Maria Hilling, 2005, Iustus förlag. 370 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 48. 2004
 49. Double Non-Taxation - Sweden

  Maria Hilling, 2004, Cahiers de droit fiscal international. Sdu Fiscale & Financiele Uitgevers, Vol. 89a. p. 655-676

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 50. 2001
 51. Legislative Changes Following the Saint-Gobain Decision

  Axel Hilling & Maria Hilling, 2001, In : European Taxation. 41, 11, p. 448-450 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticle