Martin Ericsson

Researcher, Docent
More filtering options
  1. Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921

    Martin Ericsson & Fia Sundevall

    2018/01/012020/07/01

    Project: Research