Mats Fridell

affiliated with the university
More filtering options
 1. 2019
 2. 2018
 3. Outcomes of psychotherapeutic and psychoeducative group interventions for children exposed to intimate partner violence

  Pernebo, K., Mats Fridell & Almqvist, K., 2018 May 1, In : Child Abuse and Neglect. 79, p. 213-223 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. 2017
 5. 2015
 6. Implementeringen av Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården: Utvärdering av det nationella utvecklingsarbetet Kunskap till Praktik

  Mats Fridell, Robert Holmberg, Billsten, J. & Benderix, Y., 2015, Lund University. 146 p. (Psykologiska rapporter från Lund, Vol 7 nr. 1.; vol. 1)

  Research output: Book/ReportReport

 7. När utredning skapar möjligheter. Överlämning av psykologiutredningar till socialsekreterare, klienter och personal vid två LVM-institutioner.

  Robert Holmberg, Mats Fridell & Benderix, Y., 2015, Stockholm: Statens institutionsstyrelse. 83 p. (Institutionsvård i fokus)

  Research output: Book/ReportReport

 8. 2013
 9. Childhood socio-economic status, school failure and drug abuse: a Swedish national cohort study

  Gauffin, K., Vinnerljung, B., Mats Fridell, Hesse, M. & Hjern, A., 2013, In : Addiction. 108, 8, p. 1441-1449

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. Substitutionsbehandling med drogfri kontraktsvård. Så gick det.

  Öhlin, L., Tätting, P. & Mats Fridell, 2013, In : Läkartidningen. 110

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. 2011
 12. 2010
 13. BiB 2010: Bedömningsinstrument inom behandling och forskning för missbruks- och beroendevård

  Armelius, B-Å., Bihlar, B., Fahlke, C., Mats Fridell, Hillarp Katz, L. & Reitan, T., 2010, Statens institutionsstyrelse. 231 p.

  Research output: Book/ReportBook

 14. Evidence based Treatments of substance abusers with dual diagnosis

  Hesse, M. & Mats Fridell, 2010, Evidence-based Addiction Treatment. Peter, M. (ed.). Elsevier, p. 327-342

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. 2009
 16. Femårsuppföljning : kvinnor vårdade vid Lundens ungdomshem och LVM-hem

  Mats Fridell, Billsten, J., Jansson, I. & Amylon, R., 2009, Statens institutionsstyrelse. 127 p. (Forskningsrapport / Statens institutionsstyrelse - SiS, FOU-enheten; vol. 1/09)

  Research output: Book/ReportReport

 17. 2008
 18. Leadership and implementation of evidence-based practices

  Robert Holmberg, Mats Fridell, Arnesson, P. & Bäckvall, M., 2008, In : Leadership in Health Services. 21, 3, p. 168-184

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Personality disorder features as predictors of symptoms five years post-treatment.

  Jansson, I., Hesse, M. & Mats Fridell, 2008, In : American Journal on Addictions. 17, 3, p. 172-175

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Uppföljning av personer vårdade vid Dianova Sverige.

  Mats Fridell, Johanna, C. & Maja, G., 2008, Socialdepartementet. 72 p. (Mobilisering mot Narkotika; vol. Report 2008:24)

  Research output: Book/ReportReport

 21. Validity of self-reported criminal justice system involvement in substance abusing women at five-year follow-up

  Jansson, I., Hesse, M. & Mats Fridell, 2008, In : BMC Psychiatry. 8, 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. 2007
 23. Case management for persons with substance use disorders.

  Hesse, M., Broekaert, E., Mats Fridell, Rapp, R. C. & Vanderplasschen, W., 2007, In : Cochrane Database of Systematic Reviews, The Cochrane Library 2007. The Cochrane Library 2007, 4 Art. CD006265, p. 1-54

  Research output: Contribution to journalReview article

 24. Criminal behavior in antisocial substance abusers between five and fifteen years follow-up

  Mats Fridell, Hesse, M. & Billsten, J., 2007, In : American Journal on Addictions. 16, 1, p. 10-14

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. 2006
 26. 15-årsuppföljning av drogberoende personer.

  Mats Fridell, Billsten, J., Jansson, I. & Hesse, M., 2006, Vad vet vi om narkotikaanvändarna i Sverige? Mobilisering mot narkotika: rapport. Fries, B. & Nyberg, F. (eds.). Mobilisering mot narkotika, Vol. 14. p. 14-21

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. Case-Management for persons with substance use disorders

  Hesse, M., Broekaert, E., Mats Fridell & Rapp, C., 2006, John Wiley & Sons. 35 p. (Cochrane Library; vol. 2)

  Research output: Book/ReportReport

 28. Clinical diagnosis and SCID-II assessment of DSM-III-R personality disorders

  Mats Fridell & Hesse, M., 2006, In : European Journal of Psychological Assessment. 22, 2, p. 104-108

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Comorbidity - developing of a European Perspective

  Nilson, M., Mats Fridell & Griffiths, P., 2006, Comorbidity in Europe. Alex, B. (ed.). EMCDDA, Vol. 4. p. 351-363

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Implementering av nya behandlingsprogram i kriminalvården

  Robert Holmberg & Mats Fridell, 2006, Kriminalvården. 144 p. (Rapport. Kriminalvårdens forskningskommitté; 20; vol. 20)

  Research output: Book/ReportReport

 31. Narcissismens mange ansigter. En diskussion af forskning og kliniske observationer

  Hesse, M., Thylstrup, B. & Mats Fridell, 2006, In : Matrix. 23, 4, p. 336-354

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. Psychiatric severity and mortality in substance abusers - A 15-year follow-up of drug users

  Mats Fridell & Hesse, M., 2006, In : Addictive Behaviors. 31, 4, p. 559-565

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. Psychosocial interventions in drug-free treatment for opiate misuse. Conclusions from RCTs

  Hesse, M. & Mats Fridell, 2006, In : Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 23, 2, p. 133-145

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. Psykosociala interventionsmetoder vid kriminalitet och drogmissbruk. Metaanalyser och randomiserade kontrollerade studier

  Mats Fridell & Hesse, M., 2006, Kriminalvården. 67 p. (Kriminalvårdens forskningskommitté Rapport; vol. 18)

  Research output: Book/ReportReport

 35. Psykosociala interventionsmetoder vid opiatmissbruk

  Mats Fridell & Hesse, M., 2006, Hur kan vården bli bättre och vilken är vägen ur missbruk och beroende? Mobilisering mot narkotika: rapport. Fries, B. & Nyberg, F. (eds.). Mobilisering mot narkotika, Vol. 19. p. 12-19

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. 2005
 37. Lögnen som pedagogiskt redskap i en behandlingsorganisation

  Mats Fridell, 2005, Handledning – perspektiv och erfarenheter. Larsson, M. & Lindén, J. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 95-110

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Personality Disorders in Substance Abusers

  Mats Fridell & Hesse, M., 2005, Evidence based practices? Challenges in Substance Abuse Treatment.. Pedersen, M-U. & Segraeus, V. (eds.). NAD-publication, Helsingfors, Vol. 47. p. 65-80

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. Psykosociala interventionsmetoder vid kriminalitet och drogmissbruk. Metaanalyser och randomiserade kontrollerade studier.

  Mats Fridell & Hesse, M., 2005, Brottsförebyggande Rådet, BRÅ. 50 p.

  Research output: Book/ReportReport

 40. Psykosociala interventionsmetoder vid opiatmissbruk – Randomiserade kontrollerade studier

  Mats Fridell & Hesse, M., 2005, Socialstyrelsen. 44 p. (Rapport till riktlinjearbetet kring behandling av narkotikamissbruk)

  Research output: Book/ReportReport

 41. 2004
 42. Co-morbidity and Drug Abuse. In Report to the EMCDDA by the Reitox National

  Mats Fridell, 2004, 2003 to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point. Sweden – Drug Situation 2002. National Institute of Public Health, Sweden, Vol. R2004:25. p. 87-128

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. Comorbidity in heavy drug abuse

  Mats Fridell & Margareta, N., 2004, Scientific Monograph series 3. EMCDDA, p. 1-4 4 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 44. 2003
 45. Psychosocial Treatment for Drug Dependence

  Mats Fridell, 2003, Treating Alcohol and Drug Abuse - An evidence based review. Berglund, M., Thelander, S. & Jonsson, E. (eds.). John Wiley & Sons, p. 325-404

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 46. 2002
 47. Kvinnor med narkotikamissbruk – Före, under och efter behandling

  Mats Fridell, 2002, Könsperspektiv på missbruk.. Leissner, T. & Hedin, U-C. (eds.). Bjurner & Bruno, Stockholm, p. 144-178

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 48. Psykisk och somatisk belastning hos tvångsvårdade kvinnor – En kohortstudie av LVM- och LVU-vårdade kvinnor vid Lunden

  Mats Fridell & Jansson, I., 2002, Statens institutionsstyrelse. 87 p. (SiS följer upp och utvecklar; 03:1; vol. SiS-rapport 2003:1)

  Research output: Book/ReportReport

 49. 2001
 50. Psykosocial behandling av drogberoende

  Mats Fridell, 2001, Behandling av alkohol- och narkotikaproblem - En evidensbaserad kunskapssammanställning. Mats, B. & Sten, T. (eds.). SBU, Vol. 2. p. 11-122

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 51. 1999
 52. "Plötsligt får man lust att leva" - En grupp narkomaners berättelser om sina självmordsförsök

  Eva Johnsson & Mats Fridell, 1999, Statens institutionsstyrelse. 67 p. (Forskningsrapport; vol. 1999:2)

  Research output: Book/ReportBook

 53. 1998
 54. Femårsuppföljning av narkotikamissbrukare med psykisk störning

  Mats Fridell, 1998, Dubbel trubbel: nya rön och erfarenheter i diagnos och behandling av samtidigt beroende och psykisk störning. Arne, G. & Örjan, S. (eds.). Statens institutionsstyrelse, p. 185-198

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 55. 1997
 56. Evaluating Residential and Institutional Treatment

  Mats Fridell, 1997, Evaluating Tretment of Drug Abuse in the European Union. Oswin, B. & Jane, M. (eds.). EMCDDA, Vol. 3. p. 29-46

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 57. Psykisk störning och narkotikamissbruk

  Mats Fridell, 1997, Psykiskt störda missbrukare. Socialstyrelsen, Vol. SoS-rapport 1996:14. p. 34-56

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 Next