Mats Roslund

Professor, Professor
More filtering options
 1. 2020
 2. Staden växer fram: RJ:s årsbox 2020. Staden

  Mats Roslund, 2020 Sep, Göteborg: Makadam förlag. 60 p. (Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds årsbok )

  Research output: Book/ReportBook

 3. Gravkeramiken från Oppeby i en vidare kontext

  Mats Roslund, 2020, Oppeby gård: Arkeologisk undersökning Södermanlands län. Uppdrag Arkeologi Rapport 2019:4. Runer, J. (ed.). Stockholm: Uppdrag Arkeologi, p. 36-39 4 p. (Uppdrag Arkeologi Rapporter).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

 4. 2019
 5. Minnesord om Erik Cinthio

  Jes Wienberg, Hans Andersson, Martin Hansson, Mats Roslund & Anders Andrén, 2019 Feb 5, Sydsvenskan.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 6. Næsyom, hemmet på näset: Bebyggelse- och gravkontinuitet i en dansk periferi under sen vikingatid och tidig medeltid

  Mats Roslund, 2019, Tidens landskap: En vänbok till Anders Andrén. Lund: Nordic Academic Press, p. 165-167 3 p. (Stockholm Studies in Archaeology; vol. 77).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. 2018
 8. Review of Fedir Androshchuk e. a. (ed.): Byzantium and the Viking world

  Mats Roslund, 2018, In : Journal of Transcultural Medieval Studies. 5, 1, p. 161-166 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 9. 2017
 10. Bringing "the Periphery" into Focus: Social Interaction between Baltic Finns and the Svear in the Viking Age and Crusade Period (c.800 to 1200)

  Mats Roslund, 2017, Identity Formation and Diversity in the Early Medieval Baltic and Beyond: Communicators and Communication. Callmer, J., Gustin, I. & Roslund, M. (eds.). Leiden, Boston: Brill, p. 168-204 (The Northern World; vol. 75).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. Identity Formation and Diversity: Introduction

  Johan Callmer, Ingrid Gustin & Mats Roslund, 2017, Identity Formation and Diversity in the Early Medieval Baltic and Beyond: Communicators and Communication.. Callmer, J., Gustin, I. & Roslund, M. (eds.). Brill, p. 1-16 (The Northern World; vol. 75).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Identity Formation and Diversity in the Early Medieval Baltic and Beyond: Communicators and Communication

  Ingrid Gustin (ed.), Mats Roslund (ed.) & Johan Callmer (ed.), 2017, Leiden/Boston: Brill. 298 p. (The Northern World; vol. 75)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 13. Kökets och bordets kärl i medeltidens Nyköping: internationellt varubyte och östsvensk urbanisering

  Mats Roslund & Mathias Bäck, 2017, Den nya köpingen: perspektiv på Nyköpings äldsta historia. Carelli, P. (ed.). Stockholm: Arkeologerna, Statens historiska museer, p. 53-91 39 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. 2016
 15. Förord

  Ingrid Gustin, Martin Hansson, Mats Roslund & Jes Wienberg, 2016, Mellan slott och slagg: vänbok till Anders Ödman. Gustin, I., Hansson, M., Roslund, M. & Wienberg, J. (eds.). Lund: Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, Vol. 17. (Lund Studies in Historical Archaeology; vol. 17).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

 16. Mellan slott och slagg: vänbok till Anders Ödman

  Ingrid Gustin (ed.), Martin Hansson (ed.), Mats Roslund (ed.) & Jes Wienberg (ed.), 2016, Lund: Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. (Lund Studies in Historical Archaeology; vol. 17)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 17. Stridsyxor och sjöfågel: norrländska nätverk med Östeuropa under vikingatid och tidig medeltid

  Mats Roslund, 2016, Mellan slott och slagg: vänbok till Anders Ödman. Gustin, I., Hansson, M., Roslund, M. & Wienberg, J. (eds.). Lund, Vol. 17. p. 235-252 18 p. (Lund Studies in Historical Archaeology; vol. 17).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 18. 2015
 19. At the end of the silver flow : Islamic dirhams in Sigtuna and the shrinking Viking network

  Mats Roslund, 2015, Small Things – Wide Horizons : Studies in honour of Birgitta Hårdh. Larsson, L., Ekengren, F., Helgesson, B. & Söderberg, B. (eds.). Archaeopress, p. 43-48

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Søren Sindbæk and Athena Trakadas (eds): The World in the Viking Age

  Mats Roslund, 2015, In : Norwegian Archaeological Review. 48, 1, p. 46-48

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 21. 2014
 22. De första städerna.

  Mats Roslund, 2014, En samtidig världshistoria. Sjöberg, M. (ed.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Sicilien, Siqiliya, Sikelö : öppningar till en transnationell historia

  Mats Roslund, 2014, Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok. Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, p. 161-175

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 24. Tacit knowing of thralls – style negotiation among the unfree in 11th and 12th C. Sweden.

  Mats Roslund, 2014, (Accepted/In press) Archaeology, Syncretism, Creolisation. Clack, T. (ed.). Oxford University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. 2013
 26. Trälars tysta kunskap- keramikproduktionens sociala kontext i det tidigmedeltida Skänninge.

  Mats Roslund, 2013, Borgare, bröder och bönder. Arkeologiska perspektiv på Skänninges äldsta historia.. Hedvall, R. (ed.). Riksantikvarieämbetet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. 2012
 28. Eadrinc, Heydenric och de namnlösa slaverna- främlingar i Lund.

  Mats Roslund, 2012, Lunds Stads Historia I. Carelli, P. (ed.). Vol. 1.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. 2011
 30. Muslimskt Medelhav vid Mälaren. Spår av islamisk handel i det förmoderna Sverige.

  Mats Roslund, 2011, Förmodern globalitet: Essäer om rörelse, möten och fjärran ting under 10 000 år.. Andrén, A. (ed.). Nordic Academic Press, p. 159-177

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. 2010
 32. Bridging two worlds. Tracing merchants from the Holy Roman Empire in High Medieval Sigtuna.

  Mats Roslund, 2010, Zwischen Fjorden und Steppe. Festschrift für Johan Callmer zum 65. Geburtstag.. Theune, C., Biermann, F., Struwe, R. & Jeute, G. H. (eds.). Verlag Marie Leidorf GmbH, p. 239-250

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Västanfläkt eller stadig vind? Kontinentala och insulära inslag i Sigtunas tidiga medeltid.

  Mats Roslund, 2010, Situne Dei. Årsskrift för Sigtunaforskning utgiven av Sigtuna Museum.. Edberg, R. & Wikström, A. (eds.). Sigtuna Museum

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. 2009
 35. Äldre svartgods från de arkeologiska undersökningarna i Skänninge 2002-2005 : teknisk rapport

  Mats Roslund, 2009, Skänningeprojektet inledande del - sammanställning av projektet : RAÄ 5, Skänninge stad, Mjölby kommun, Östergötland : arkeologisk undersökning - Skänningeprojektet. Hedvall, R. (ed.). Riksantikvarieämbetet, Vol. UV Öst rapport, 1404-0875 ; 2009:1.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

 36. Historisk arkeologi vidgar fälten

  Mats Mogren, Mats Roslund, Barbro Sundner & Jes Wienberg, 2009, Triangulering: Historisk arkeologi vidgar fälten. Mogren, M., Roslund, M., Sundner, B. & Wienberg, J. (eds.). Lund, p. 6-11 (Lund studies in historical archaeology; vol. 11).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Transcending borders- social identity as a factor in the Middle Ages and in Medieval archaeology.

  Mats Roslund, 2009, Archaeology of Medieval towns in the Baltic and North Sea are. Engberg, N., Nørgaard Jørgensen, A., Kieffer-Olsen, J., Madsen, P. K. & Radtke, C. (eds.). The National Museum of Denmark

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Triangulering : historisk arkeologi vidgar fälten

  Mats Mogren (ed.), Mats Roslund (ed.), Barbro Sundner (ed.) & Jes Wienberg (ed.), 2009, Lund: Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. 334 p. (Lund Studies in Historical Archaeology; vol. 11)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 39. Varuutbyte och social identitet-alsengemmer som emblematisk stil.

  Mats Roslund, 2009, Triangulering : historisk arkeologi vidgar fälten.. Mogren, M., Roslund, M., Sundnér, B. & Wienberg, J. (eds.). Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, p. 216-242

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. 2008
 41. Blå blänk i ett svart hav. Islamisk keramik i medeltidens Sigtuna

  Mats Roslund, 2008, BlåviBlåvitt = Blue & white = Mavi beyaz : porcelain from the Topkapi Palace Museum and the Museum of Turkish and Islamic Art, Istanbul.. Houby-Nielsen, S. (ed.). Medelhavsmuseet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. Tre gånger islam- mångkultur bortom harmonisering och essentialism.

  Mats Roslund, 2008, Arkeologi och identitet. Nordic TAG 05.. Petersson, B. & Skoglund, P. (eds.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. 2007
 44. Guests in the house : cultural transmission between Slavs and Scandinavians 900 to 1300.

  Mats Roslund, 2007, Brill Academic Publishers.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 45. 2006
 46. Dop och död. Danska korståg med nutidskänsla.

  Mats Roslund, 2006, In : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 1

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 47. Kulturmötets konsekvenser. ”Slaviseringen” av den skandinaviska keramiktraditionen.

  Mats Roslund, 2006, Arkeologi och mångkultur. Södertörn Archaeological Studies 4.. Burström, M. (ed.). p. 59-76

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 48. Mannaminnet räcker inte till. Om arkeologin som politiskt medel för nutid och framtid.

  Mats Roslund, 2006, In : Fornvännen. 101, 3, p. 198-204

  Research output: Contribution to journalArticle

 49. Olifanten lever! I återanvändningen skrivs tingens biografi.

  Mats Roslund, 2006, Kulturen.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 50. 2005
 51. Människor & ting : perspektiv på medeltidens materiella kultur.

  Mats Roslund, 2005, Inst för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.

  Research output: Book/ReportBook

 52. 2003
 53. A humble heritage- on Slavonic cultural transmission to Scandinavia 900 to 1300.

  Mats Roslund, 2003, Viking Heritage Magazine, 3.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 54. 2002
 55. De närvarande döda. Människan som ting.

  Mats Roslund, 2002, Kulturen.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 56. Kærlighed, krig og potteskår. Brudstykker af Skandinaviens slaviske arv.

  Mats Roslund, 2002, Mare Balticum : Østersøen, myte, historie, kunst i 1000 år.. Andersen, M. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 57. 2001
 58. Gäster i huset : kulturell överföring mellan slaver och skandinaver 900 till 1300

  Mats Roslund, 2001, Vetenskapssocieteten i Lund. 496 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 59. Gutar, främlingar och den förblindande vikingatiden. Om staden Visbys tidigaste datering.

  Mats Roslund, 2001, Från stad till land. Festskrift till professor Hans Andersson.. Andrén, A., Ersgård, L. & Wienberg, J. (eds.). p. 241-251

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 60. Recension av Eketorp III.

  Mats Roslund, 2001, In : Fornvännen. 96, 4

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 61. 1999
 62. Brosamen vom Tisch der Reichen- Byzantinische Funde aus Lund und Sigtuna (ca. 980-1250).

  Mats Roslund, 1999, Rom und Byzanz im Norden. Mission und Glaubenswechsel im Ostseeraum während des 8. - 14. Jahrhundert.. Müller-Wille, M. (ed.). Steiner, Vol. 2.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 63. Kommentarer kring keramikmaterialet från Västergarn, Snauvalds 1:5 m.fl.

  Mats Roslund, 1999, Västergarnstudier. Cassel, K., Hed-Jacobsson, A. & Zachrisson, T. (eds.). Riksantikvarieämbetet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 64. 1998
 65. Arkeologi och retorik.

  Mats Roslund, 1998, In : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 3

  Research output: Contribution to journalArticle

 66. Kejserligt vrakgods : bysantinska föremål i Lund.

  Mats Roslund, 1998, Kulturen.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 67. 1997
 68. Crumbs from the rich mans’ table- Byzantine artefacts in Lund and Sigtuna ca 980-1250.

  Mats Roslund, 1997, Visions of the Past.Trends and Traditions in Swedish Medieval Archaeology.. Andersson, H., Ersgård, L. & Carelli, P. (eds.). Dep.of Medieval Archaeology & The National Board of Antiquities

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 Next