Mikael Lantz

Senior Lecturer
More filtering options
 1. 2018
 2. Biogas and ethanol from wheat grain or straw: Is there a trade-off between climate impact, avoidance of iLUC and production cost?

  Mikael Lantz, Prade, T., Ahlgren, S. & Lovisa Björnsson, 2018 Oct 2, In : Energies. 11, 10, 2633.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. 2017
 4. Can domestic production of iLUC-free feedstock from arable land supply Sweden’s future demand for biofuels?

  Prade, T., Lovisa Björnsson, Mikael Lantz & Ahlgren, S., 2017 Nov 2, In : Journal of Land Use Science. 12, 6, p. 407-441 35 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Biodrivmedel och markanvändning i Sverige

  Ahlgren, S., Lovisa Björnsson, Prade, T. & Mikael Lantz, 2017 Oct, Lund, Sweden: Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 16 p.

  Research output: Book/ReportReport

 6. Biofuels from agricultural biomass – Land use change in Swedish perspective

  Ahlgren, S., Lovisa Björnsson, Prade, T. & Mikael Lantz, 2017 Oct, Göteborg, Sweden: The Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels. 28 p.

  Research output: Book/ReportReport

 7. Grass biomass as biofuel feedstock –sustainable or not?

  Lovisa Björnsson, Mikael Lantz & Prade, T., 2017 Jun 1, European Biomass Conference and Exhibition Proceedings, 25thEUBCE, June 2017. ETA-Florence Renewable Energies, Vol. 2017. p. 39-40 2 p. (European Biomass Conference and Exhibition Proceedings).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 8. Hållbarhetskriterier för biogas: En översyn av data och metoder

  Mikael Lantz, 2017 Mar 30, Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 65 p.

  Research output: Book/ReportReport

 9. METHANE AS VEHICLE FUEL – A WELL-TO-WHEEL ANALYSIS (METDRIV)

  Pål Börjesson, Mikael Lantz, Andersson, J., Lovisa Björnsson, Fredriksson Möller, B., Fröberg, M., Hanarp, P., Christian Hulteberg, Iverfeldt, E., Lundgren, J., Röj, A., Helena Svensson & Zinn, E., 2017, The Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels.

  Research output: Book/ReportReport

 10. 2016
 11. Emissioner av växthusgaser vid produktion och användning av biogas från gödsel

  Mikael Lantz & Lovisa Björnsson, 2016 Sep 1, Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 48 p.

  Research output: Book/ReportReport

 12. Åkermark som kolsänka: En utvärdering av miljö- och kostnadseffekter av att inkludera gräsvall för biogas i spannmålsrika växtföljder

  Lovisa Björnsson, Prade, T. & Mikael Lantz, 2016 May 25, Lund, Sverige: Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 24 p.

  Research output: Book/ReportReport

 13. Grass for biogas - arable land as a carbon sink

  Lovisa Björnsson, Prade, T. & Mikael Lantz, 2016, Energiforsk. 126 p.

  Research output: Book/ReportReport

 14. Slututvärdering av det svenska landsbygdsprogrammet 2007–2013: Delrapport II: Utvärdering av åtgärder för bättre miljö

  Henrik G. Smith, Juliana Dänhardt, Blombäck, K., Paul Caplat, Collentine, D., Erik Grenestam, Helena Hanson, Höjgård, S., Jansson, T., Johnsson, H., Jönsson, A., Mikael Lantz, Åke Lindström, Lovisa Nilsson, Martin Nordin, Ola Olsson, Stewart, R., Martin Stjernman & Öckinger, E., 2016, Jordbruksverket. 351 p. (Utvärderingsrapport 2016:3)

  Research output: Book/ReportReport

 15. 2015
 16. ESTIMATING THE EU BIOGAS POTENTIAL FROM MANURE AND CROP RESIDUES – A SPATIAL ANALYSIS

  Einarsson, R., Persson, M., Mikael Lantz, Berndes, G., Cederberg, C. & Torén, J., 2015, The Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels.

  Research output: Book/ReportReport

 17. 2014
 18. Biogas från Skånsk betblast - potential, teknik och ekonomi

  Emma Kreuger, Prade, T., Lovisa Björnsson, Mikael Lantz, Bohn, I., Svensson, S-E., Lindkvist, A. & Hörndahl, T., 2014, Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 70 p.

  Research output: Book/ReportReport

 19. Comparing energy crops for biogas production Yields, energy input and costs in cultivation using digestate and mineral fertilisation

  Gissen, C., Prade, T., Emma Kreuger, Ivo Achu, N., Rosenqvist, H., Svensson, S-E., Mikael Lantz, Mattsson, J. E., Pål Börjesson & Lovisa Björnsson, 2014, In : BIOMASS & BIOENERGY. 64, p. 199-210

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas - En fallstudie för Skåne och Västra Götalands län

  Mikael Lantz & Lovisa Björnsson, 2014, Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 70 p.

  Research output: Book/ReportReport

 21. 2013
 22. Biogas in Sweden - Opportunities and challenges from a systems perspective

  Mikael Lantz, 2013

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 23. Energigrödor för biogasproduktion : Del 2, kostnadseffektivitet och styrmedel

  Lovisa Björnsson & Mikael Lantz, 2013, Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 20 p.

  Research output: Book/ReportReport

 24. EU sustainability criteria for biofuels potentially restrict ley crop production on marginal land for use as biogas substrate

  Prade, T., Svensson, S-E., Mattsson, J. E., Carlsson, G., Lovisa Björnsson, Pål Börjesson & Mikael Lantz, 2013, Grassland Science in Europe. Helgadóttir, Á. & Hopkins, A. (eds.). European Grassland Federation EGF, Vol. 18. p. 528-530

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 25. Impact of biogas energy crops on greenhuse gas emissions, soil organic matter and food crop production - a case study on farm level

  Lovisa Björnsson, Prade, T., Mikael Lantz, Pål Börjesson, Svensson, S-E. & Eriksson, H., 2013, The Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels.

  Research output: Book/ReportReport

 26. Miljönytta och samhällsekonomiskt värde vid produktion av biogas från gödsel

  Tufvesson, L., Mikael Lantz & Lovisa Björnsson, 2013, Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. (LUTFD2/TFEM—13/3077-SE+(1-91); vol. 86)

  Research output: Book/ReportReport

 27. 2012
 28. 2011
 29. Biogas från gödsel och vall - analys av föreslagna styrmedel

  Mikael Lantz & Lovisa Björnsson, 2011, Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

  Research output: Book/ReportReport

 30. Biogaspotential i Skåne - Inventering och planeringsunderlag på översiktsnivå

  Lovisa Björnsson, Mikael Lantz, Murto, M. & Åsa Davidsson, 2011, Länsstyrelsen i Skåne.

  Research output: Book/ReportReport

 31. 2010
 32. Gårdsbiogashandbok

  Christensson, K., Lovisa Björnsson, Dahlgren, S., Eriksson, P., Mikael Lantz, Lindström, J. & Mickelåker, M., 2010, Svenskt Gastekniskt Center AB.

  Research output: Book/ReportBook

 33. Life Cycle Assessment of Biofuels in Sweden

  Pål Börjesson, Tufvesson, L. & Mikael Lantz, 2010, Lund University. Department of Technology and Society. Environmental and Energy Systems Studies. 88 p. (LUTFD2/TFEM--10/3061--SE + (1-88); vol. 70)

  Research output: Book/ReportReport

 34. Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

  Pål Börjesson, Tufvesson, L. & Mikael Lantz, 2010, Environmental and Energy Systems Studies, Lund university. 88 p. (Environmental and Energy System Studies report no. 70; vol. 70)

  Research output: Book/ReportReport

 35. 2009
 36. Systemoptimerad produktion av fordonsgas - En miljö- och energisystemanalys av Söderåsens biogasanläggning

  Mikael Lantz, Ekman, A. & Pål Börjesson, 2009, Lunds universitet. Avdelningen för miljö- och energisystem. 110 p. (LUTFD2/TFEM--09/3060--SE + (1-110); vol. 69)

  Research output: Book/ReportReport

 37. 2007
 38. Future development of biogas systems in Sweden – incentives and barriers.

  Mikael Lantz, Svensson, M., Lovisa Björnsson & Pål Börjesson, 2007.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 39. Ökat utnyttjande av befintliga biogasanläggningar

  Mikael Lantz, 2007, IMES. (63)

  Research output: Book/ReportReport

 40. The prospects for an expansion of biogas systems in Sweden - Incentives, barriers and potentials

  Mikael Lantz, Svensson, M., Lovisa Björnsson & Pål Börjesson, 2007, In : Energy Policy. 35, 3, p. 1830-1843

  Research output: Contribution to journalReview article

 41. 2006
 42. Förutsättningar för förnybar energi i svensk växthusodling

  Mikael Lantz, Larsson, G. & Hansson, T., 2006, Environmental and Energy Systems Studies, Lund university. (Report No. 57)

  Research output: Book/ReportReport