Nicklas Guldåker

Senior Lecturer, Former name: Nicklas Olofsson
More filtering options
 1. 2020
 2. Hantverksbryggerinäringens samverkan och betydelse för små och medelstora företags tillväxt på Gotland

  Richard Ek, Nicklas Guldåker & Ulf Silbersky, 2020 May 31, Department of Human Geography: Lund University. 29 p.

  Research output: Book/ReportReport

 3. Geovisualization and Geographical Analysis for Fire Prevention

  Nicklas Guldåker, 2020 May 27, In : ISPRS International Journal of Geo-Information. 9, 6, p. 1-19 20 p., 355.

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. Analys av geografiska data

  Petter Pilesjö, Lars Eklundh, Fredrik Lindberg, Karin Larsson & Nicklas Guldåker, 2020, Geografisk informationsbehandling: teori, metoder och tillämpningar . Harrie, L. (ed.). 7:1 ed. Lund: Studentlitteratur AB, p. 215-272 57 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Livsvillkor och strategisk lägesbild

  Nicklas Guldåker & Hallin Per-Olof, 2020, Att vända utvecklingen – Från utsatta områden till trygghet och delaktighet. Gerell, M., Hallin, P-O., Nilvall, K. & Westerdahl, S. (eds.). Malmö: Malmö University, Vol. 26. p. 181-188 8 p. (Malmö University Publications in Urban Studies; vol. 26).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. 2019
 7. En forskningsdatabas över Svenska Bryggerier: En grund för vidare forskning om bryggerinäringens förändringsprocess och identitet

  Kenneth Ravn, Nicklas Guldåker, Richard Ek & Ulf Silbersky, 2019, Department of Human Geography, Lund University. 36 p.

  Research output: Book/ReportReport

 8. Utvecklad riskhantering för samhällsviktiga verksamheter avseende översvämningsrisker

  Nicklas Guldåker, Jonas Johansson, Björn Arvidsson & Linn Svegrup, 2019, Lunds Universitet: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 75 p.

  Research output: Book/ReportReport

 9. 2018
 10. Bostadsbränder i storstadsområden

  Nicklas Guldåker, Hallin Per-Olof, Jerry Nilsson & Mona Tykesson, 2018 Mar 11, Malmö universitet och Lunds universitet: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 73 p.

  Research output: Book/ReportBook

 11. Bostadsbränder i storstadsområden – teoretiska utgångspunkter

  Per-Olof Hallin, Nicklas Guldåker, Jerry Nilsson & Mona Tykesson Klubien, 2018, Malmö Universitet och Lunds universitet: Department of Human Geography, Lund University. 20 p. (BOSTADSBRÄNDER I STORSTADSOMRÅDEN ; no. 2)

  Research output: Book/ReportReport

 12. Brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden

  Nicklas Guldåker, Per-Olof Hallin, Mona Tykesson Klubien & Jerry Nilsson, 2018, Malmö universitet och Lunds Universitet: Department of Human Geography, Lund University. 49 p. (BOSTADSBRÄNDER I STORSTADSOMRÅDEN; no. 5)

  Research output: Book/ReportReport

 13. DIFFERENT SPATIAL VISUALIZATION TECHNIQUES FOR FIRE PREVENTION IN STOCKHOLM AND GÖTEBORG

  Nicklas Guldåker, 2018, p. 4-5. 2 p.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 14. Hembesök som brandförebyggande arbete

  Johan Nordgren, Hallin Per-Olof, Mona Tykesson Klubien, Jerry Nilsson & Nicklas Guldåker, 2018, Malmö universitet och Lunds universitet: Department of Human Geography, Lund University. 60 p. (BOSTADSBRÄNDER I STORSTADSOMRÅDEN; no. 6)

  Research output: Book/ReportReport

 15. Kvalitetsgranskning av insatsrapportering av bostadsbränder - Storstadsområdena Malmö, Göteborg, Södertörn och Stockholm

  Mona Tykesson Klubien, Jerry Nilsson, Nicklas Guldåker & Per Olof Hallin, 2018, 2 ed. Malmö universitet och Lunds universitet: Department of Human Geography, Lund University. 60 p. (BOSTADSBRÄNDER I STORSTADSOMRÅDEN ; no. 1)

  Research output: Book/ReportReport

 16. Method for cascading effect analysis in flooding events

  Björn Arvidsson, Jonas Johansson, Nicklas Guldåker & Linn Svegrup, 2018, Proceedings of the 5th IAHR EUROPE CONGRESS: New Challenges in Hydraulic Research and Engineering. Armanini, A. & Nucci, E. (eds.). The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), p. 387-388

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 17. Rumsliga skillnader i den socialt fragmenterade staden

  Nicklas Guldåker, Mona Tykesson Klubien, Per-Olof Hallin & Jerry Nilsson, 2018, Malmö universitet och Lunds universitet: Department of Human Geography, Lund University. 110 p. (BOSTADSBRÄNDER I STORSTADSOMRÅDEN; no. 3)

  Research output: Book/ReportReport

 18. Skillnader i brandförekomst inom och mellan olika storstadsområden – en statistisk analys

  Jerry Nilsson, Per-Olof Hallin, Mona Tykesson Klubien & Nicklas Guldåker, 2018, Malmö universitet och Lunds Universitet: Department of Human Geography, Lund University. 44 p. (BOSTADSBRÄNDER I BOSTADSOMRÅDEN; no. 4)

  Research output: Book/ReportReport

 19. Smart Brandbekämpning - Användning av data i strategiskt brandsäkerhetsarbete

  Markus Rasmusson & Nicklas Guldåker, 2018, Lunds universitet: Department of Human Geography, Lund University. 33 p. (BOSTADSBRÄNDER I STORSTADSOMRÅDEN; no. 7)

  Research output: Book/ReportReport

 20. 2017
 21. Data Visualisation and Decision Making Solutions to Forecast and Manage Complex Urban Challenges: STAKEHOLDER EVALUATION REPORT

  MARKUS RASMUSSON, Nicklas Guldåker, Per-Olof Hallin, Jonathan Bright, Yvonne Dittrich, Susanne Dobner, Leonard Mack & Christian Voigt, 2017, UrbanData2Decide, SYNYO. 44 p.

  Research output: Book/ReportReport

 22. 2016
 23. Effects of Door-to-door Fire-prevention information on reducing the occurrence of Residential Fires in Southern Sweden

  Mona Tykesson, Nicklas Guldåker, Per-Olof Hallin & Jerry Nilsson, 2016 Apr 2.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 24. Geographical analysis of residential Fires and underlying socio-economic factors in two Metropolitan Cities in Sweden - towards an analytical model

  Nicklas Guldåker, Mona Tykesson, Jerry Nilsson & Per-Olof Hallin, 2016.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 25. Hushålls hantering av stormen Gudrun

  Nicklas Guldåker, 2016, Katastrofriskreducering: Perspektiv, praktik, potential. Becker, P. & Baez Ullberg, S. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 191-220 30 p. 38865-01

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. 2015
 27. Integrated urban data visualising and decision-making framework

  Julia Neuschmid, Markus Rasmusson, Nicklas Guldåker & Per-Olof Hallin, 2015, UrbanData2Decide. 66 p.

  Research output: Book/ReportReport

 28. Preventing and Preparing for Disasters – The Role of a Swedish Local Emergent Citizen Group

  Nicklas Guldåker, Kerstin Eriksson & Tuija Nieminen Kristofersson, 2015, In : International Journal of Mass Emergencies and Disasters. 33, 3, p. 360-387

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Stakeholders, Roles, Workflows and Requirements

  Markus Rasmusson, Nicklas Guldåker, Per Olof Hallin, Joshua Ddamba, Yvonne Dittrich & Julia Neuschmid, 2015, UrbanData2Decide. 78 p.

  Research output: Book/ReportReport

 30. Urban Decision-making and Expert Integration

  Joshua Ddamba Kibuuka, Yvonne Dittrich, Markus Rasmusson, Per-Olof Hallin, Nicklas Guldåker, Ariën de Klerk, Julia Neuschmid & Susanne Dobner, 2015, UrbanData2Decide. 63 p.

  Research output: Book/ReportReport

 31. 2014
 32. Att laga revor i samhällsväven - om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden

  Richard Ek, Manne Gerell, Nicklas Guldåker, Per Olof Hallin, Mikaela Herbert, Tuija Nieminen Kristofersson, Annika Nilsson & Mona Tykesson, 2014, Malmö University Publications in Urban Studies. 186 p. (18)

  Research output: Book/ReportBook

 33. Inledning

  Nicklas Guldåker & Per Olof Hallin, 2014, Att laga revor i samhällsväven – om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden. ek, R., Gerell, M., Guldåker, N., Hallin, P-O., Herbert, M., Nieminen Kristofersson, T., Nilsson, A. & Tykesson, M. (eds.). Malmö University Publications in Urban Studies, Vol. 18. p. 8-9

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Intentional fires and their relation to different living conditions – a comparison between two cities in southern Sweden

  Nicklas Guldåker, Mona Tykesson & Per-Olof Hallin, 2014.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 35. Social stress och sociala risker i två städer – ett analysexempel

  Nicklas Guldåker & Mona Tykesson, 2014, Att laga revor i samhällsväven - om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden. Ek, R., Gerell, M., Guldåker, N., Hallin, P-O., Herbert, M., Nieminen Kristofersson, T., Nilsson, A. & Tykesson, M. (eds.). Malmö University Publications in Urban Studies, Vol. 18. p. 60-82

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. The M-database - A multi-disciplinary and scientific data platform

  Mona Tykesson & Nicklas Guldåker, 2014.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 37. 2013
 38. M-databas – en forsknings- och geodatabas vid Malmö Högskola och Lunds Universitet.

  Nicklas Guldåker, Ola Hall & Mona Tykesson, 2013, Department of Human Geography, Lund University.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 39. ORSA - Områdesbaserad risk- och sårbarhetsanalys

  Karin Blom, Nicklas Guldåker & Per-Olof Hallin, 2013, Länsstyrelsen i Skåne. 88 p.

  Research output: Book/ReportReport

 40. STADENS BRÄNDER Del 1 - Anlagda bränder och Malmös sociala geografi.

  Nicklas Guldåker & Per-Olof Hallin, 2013, Malmö Publikationer i Urbana Studier. 94 p. (MAPIUS 9; vol. 9)

  Research output: Book/ReportBook

 41. 2012
 42. Local risk analysis

  Nicklas Guldåker, Tuija Nieminen Kristofersson & Kerstin Eriksson, 2012, (Unpublished).

  Research output: Working paper

 43. Spatial analysis of School fires in Malmö, Sweden.

  Nicklas Guldåker & Per-Olof Hallin, 2012.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 44. 2011
 45. M-databas – en forsknings- och geodatabas. Version 1

  Nicklas Guldåker & Ola Hall, 2011

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 46. Multidimensional Vulnerability Analysis (MVA). Mall för analys av regional och kommunal sårbarhet. Version 3.0.

  Jerry Nilsson, Nicklas Guldåker & Per-Olof Hallin, 2011

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 47. Multidimensional Vulnerability Analysis (MVA). Mall för analys av regional och kommunal sårbarhet. Version 3.1.

  Jerry Nilsson, Nicklas Guldåker & Per-Olof Hallin, 2011

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 48. 2010
 49. 13 Exercise Modules for ArcGIS 10

  Linda Stihl, Nicklas Guldåker, Olof Friberg, Jens Karlsson, Ulf Silbersky & Fredrik Pettersson, 2010, Department of Human Geography, Lund University.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 50. Riskhantering i en socken

  Nicklas Guldåker, Tuija Nieminen Kristofersson & Kerstin Eriksson, 2010, FRIVA - risk, sårbarhet och förmåga. Samverkan inom krishantering. Höst, M., Nieminen Kristofersson, T., Petersen, K. & Tehler, H. (eds.). Lunds universitet, p. 79-92

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 51. 2009
 52. 12 Exercise Modules for ArcGIS 9.3

  Olof Friberg, Nicklas Guldåker, Fredrik Pettersson, Linda Stihl & Ulf Silbersky, 2009

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 53. Krishantering, hushåll och stormen Gudrun: Att analysera hushålls krishanteringsförmåga och sårbarheter

  Nicklas Guldåker, 2009, Lunds universitet. 344 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 54. Multidimensional Vulnerability Analysis (MVA), Mall för analys av regional och kommunal sårbarhet, Version 2.0.

  Jerry Nilsson, Nicklas Guldåker & Per-Olof Hallin, 2009

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 55. 2007
 56. Erfarenheter av GIS i samband med Stormen Gudrun.

  Martin Önnerfors, Nicklas Guldåker & Tuija Nieminen Kristofersson, 2007, Lund University Centre for Risk Analysis and Management. 5 p.

  Research output: Book/ReportReport

 57. Kommuners erfarenheter av arbete och stöd till utsatta medborgare till följd av stormen Gudrun, flodvågskatastrofen och några andra större händelser

  Nicklas Guldåker & Tuija Nieminen Kristofersson, 2007, Lund University Centre for Risk Analysis and Management. 5 p.

  Research output: Book/ReportReport

Previous 1 2 Next