Niklas Selberg

Postdoctoral Fellow, , LL.M.
More filtering options
 1. 2019
 2. Arbetsgivarbegreppet: från välfärdsstat till plattformsekonomi

  Niklas Selberg, 2019 Oct 1, Lavalgenerationen : 2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt. Selberg, N. & Sjödin, E. (eds.). Uppsala: Iustus förlag, p. 151-170 (Arbetsrättsliga Föreningens skriftserie; vol. 10).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. Den polycentriska arbetsrätten: Arbetsmarknad och arbetsrätt på 2010-talet

  Niklas Selberg & Sjödin, E., 2019 Oct 1, Lavalgenerationen: 2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt. Selberg, N. & Sjödin, E. (eds.). Uppsala: Iustus förlag, (Arbetsrättsliga Föreningens Skriftserie; vol. 10).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. Lavalgenerationen: 2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt

  Niklas Selberg (ed.) & Sjödin, E. (ed.), 2019 Oct 1, Iustus förlag. 288 p. (Arbetsrättsliga Föreningens Skriftserie; vol. 10)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 5. Inget skydd för privatlivet för illvillig mejlskrivare

  Niklas Selberg, 2019 Jun 30, EU & arbetsrätt, 2, p. 7 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 6. Nya regler ska underlätta livet för föräldrar och anhörigvårdare

  Niklas Selberg, 2019 Jun 30, EU & arbetsrätt, 2, p. 6 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 7. Arbete och arbetsrätt i gig-ekonomin - ny brittisk forskning

  Niklas Selberg, 2019 May 2, EU & arbetsrätt, 1, p. 7-8 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 8. EU-rättens företräde förutsätter att myndigheter får underlåta att tillämpa nationell rätt

  Niklas Selberg, 2019 May 2, EU & arbetsrätt, 1, p. 5-5 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 9. Lönetillägg på långfredagen får inte förbehållas kristna arbetstagare

  Niklas Selberg, 2019 May 2, EU & arbetsrätt, 1, p. 6-6 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 10. Om behörig domstol och civilrättsliga sanktioner för stridsåtgärder på arbetsmarknaden

  Niklas Selberg & Sjödin, E., 2019 Apr 2, In : Svensk Juristtidning.

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. God fackföreningssed? Något om fackföreningarnas uppgifter, intern föreningsrätt och organiserade arbetstagares rättsliga ställning vis-à-vis sin arbetstagarorganisation

  Niklas Selberg, 2019, Festskrift till Örjan Edström. Mannelqvist, R., Ingmansson, S. & Ulander-Wänman, C. (eds.). Umeå: Umeå University, Vol. 41. p. 435-455 (Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet; vol. 41).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. 2018
 13. Inrätta specialavdelning i EU-domstolen

  Niklas Selberg, 2018 Aug, Lag & avtal: arbetsrättslig tidskrift, 8, p. 34-34 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 14. Deltidsanställds pension ska beakta tid innan direktivet genomfördes

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 15. Empirisk arbetsrättsforskning, rättsrealism och rättssociologi - från välfärdsstat till gig-ekonomi

  Niklas Selberg, 2018, Festskrift till Håkan Hydén. Banakar, R., Dahlstrand, K. & Ryberg Welander, L. (eds.). Lund: Juristförlaget i Lund, p. 613-640 27 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. EU-domstolens dom om Uber ger ledtrådar till arbetsrätten i gig-ekonomin

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätten, 1, p. 6-6 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 17. Europadomstolen: Ekonomiska konsekvenser inget skäl för strejkförbud

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 18. Europeiska företagsråd bra för alla - men de kunde vara fler

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 3, p. 5 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 19. Förhandsbesked från EU-domstolen delar svenska Arbetsdomstolen

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätten, 2, p. 3-3 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 20. Hemlig kameraövervakning vid misstankar om stölder kränkte arbetstagares privatliv enligt EKMR

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätten, 1, p. 7-7 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 21. Inga arbetsrättsliga initiativ 2019 och fokus på befintliga förslag

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 22. Knappast nödvändigt dela kyrkans syn på äktenskapet för att arbeta som överläkare på katolskt sjukhus

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 3, p. 7 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 23. Svenska facket begär resning i mål om uppsägningstider efter verksamhetsövergång

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 24. Uber-domens slutsatser bekräftade - gäller också i straffrätten

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätten, 2, p. 7-7 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 25. 2017
 26. HD:s och AD:s roller måste tydliggöras

  Niklas Selberg & Sjödin, E., 2017 Sep, Lag & avtal: arbetsrättslig tidskrift, 9, p. 40 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 27. Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer: En studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö

  Niklas Selberg, 2017, 1 ed. Lund: Lund University (Media-Tryck). 557 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 28. Regulating Work-Life Balance: The Contemporary Swedish Experience

  Niklas Selberg, 2017, Work-Life Balance in the Modern Workplace: Interdisciplinary Perspectives from Work-Family Research, Law and Policy. De Groof, S., Hendrickx, F. & Blainpain, R. (eds.). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, p. 311-340 30 p. (Bulletin of Comparative Labour Relations; vol. 98).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Stridsåtgärder i Högsta domstolen

  Niklas Selberg & Sjödin, E., 2017, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 4, p. 906-937 31 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 30. 2016
 31. Att genomdriva arbetsrätten i gränsöverskridande situationer

  Niklas Selberg, 2016 Dec, EU & arbetsrätt, 3-4, p. 11-11 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 32. Förslag efter Refit-utvärdering: Skärp arbetsgivares upplysningsplikt

  Niklas Selberg, 2016 Dec, EU & arbetsrätt, 3-4, p. 7-7 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 33. Svensk lagstiftning underlättar exploatering av migrantarbetare

  Niklas Selberg, 2016 Apr 4, Dagens arena.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 34. Abnormal justice and globalised labour markets: Thinking labour law with Judy Fudge

  Pettersson, H. & Niklas Selberg, 2016, Globalisation, fragmentation, labour and employment law - A Swedish perspective. Carlson, L., Edström, Ö. & Nyström, B. (eds.). Iustus förlag, p. 263-284

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. Exkluderade ur nationen, inkluderade i arbetsrätten? Irreguljära migrantarbetare ur rättslig synvinkel

  Niklas Selberg, 2016, Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar. Sager, M., Holgersson, H. & Öberg, K. (eds.). Göteborg: Bokförlaget Daidalos, p. 241-274

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Samordna arbetsrätten och migrationsrätten

  Niklas Selberg, 2016, In : Lag & avtal. 2, p. 40-40

  Research output: Contribution to journalLetter

 37. 2015
 38. Universitet bör engagera sig för flyktingarna

  Amin Parsa & Niklas Selberg, 2015 Oct 5, Lundagård, 6, p. 26 27 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 39. EU-rätten skulle gagnas av en arbetsrättslig avdelning i EU-domstolen

  Niklas Selberg & Erik, S., 2015, In : Europarättslig tidskrift. 2, p. 415-424

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. Om kriminaliseringen av papperslösas arbete och argumenten för att avskaffa den

  Niklas Selberg, 2015, Arbetskraft från hela världen. Hur blev det med 2008 års reform?. Calleman, C. & Herzfeld Olsson, P. (eds.). Delegationen för migrationsstudier Ju 2013:17, p. 362-412

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. Vad hindrar LU från att göra mer för flyktingarna?

  Amin Parsa & Niklas Selberg, 2015, LUM: Lunds Universitets Magasin, 9, p. 16.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 42. 2014
 43. Arbetsrätt i centrum och periferi. Migrationsrätt, arbetsrätt och (ir)reguljär arbetskraftsmigration

  Niklas Selberg, 2014, Festskrift till Catharina Calleman. I rättens utkanter. Perssson, A. H. & Ryberg-Welander, L. (eds.). Iustus förlag, p. 371-391

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. Gendering labour law and dilemmas in critical legal scholarship: A conversation with Judy Fudge

  Niklas Selberg & Pettersson, H., 2014, In : Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. 37, 2/145, p. 97-108

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. Inför specialister i arbetsrätt i EU-domstolen

  Niklas Selberg & Sjödin, E., 2014, In : Lag & avtal: arbetsrättslig tidskrift. 6, p. 40-41

  Research output: Contribution to journalLetter

 46. 2013
 47. EFS klagar hos EU:s ombudsman över uteblivet svar från kommissionen

  Niklas Selberg, 2013, In : EU & arbetsrätt. 3, p. 4-4

  Research output: Contribution to journalLetter

 48. Kommissionen föreslår EU-regler om företagshemligheter

  Niklas Selberg, 2013, In : EU & arbetsrätt. 4, p. 1-1

  Research output: Contribution to journalLetter

 49. Långtgående lojalitetsplikt kan urgröpa saklig grund

  Niklas Selberg & Sjödin, E., 2013, Lag & avtal: arbetsrättslig tidskrift, 5, p. 40-40.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 50. Ljumt intresse för enhetliga EU-regler om företagshemligheter

  Niklas Selberg, 2013, In : EU & arbetsrätt. 3, p. 8

  Research output: Contribution to journalLetter

 51. Medlemsstater bör få ratificera konvention om hushållsarbetare

  Niklas Selberg, 2013, EU & arbetsrätt, 2, p. 5-5.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 52. Stärkt initiativrätt för Europaparlamentet. Föreslår regler om omstrukturering

  Niklas Selberg, 2013, EU & arbetsrätt, 2, p. 5-5.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 53. Unikt beslut av Europadomstolen.Den klagande ska återfå sin tjänst

  Niklas Selberg, 2013, EU & arbetsrätt, 1, p. 10-10.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

Previous 1 2 Next