Nils-Arvid Bringéus

Professor emeritus
More filtering options
 1. 2015
 2. Gå julaspög

  Nils Arvid Bringéus, 2015, In : RIG Kulturhistorisk Tidskrift. 98, 2-3, p. 74-80 7 p.

  Research output: Contribution to journalReview article

 3. 2007
 4. Logotyper med kulturhistorisk inriktning

  Nils-Arvid Bringéus, 2007, In : Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok. p. 161-168

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. 2006
 6. Carl Wilhelm von Sydow som folklorist

  Nils-Arvid Bringéus, 2006, Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. 281 p. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi; vol. 94)

  Research output: Book/ReportBook

 7. Den skånska måltidsordningen

  Nils-Arvid Bringéus, 2006, Festmåltid och vardagsmat. Föredrag vid ett symposium till Anders Salomonssons minne 3-4 juni 2005.. Hellspong, M. (ed.). Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, Vol. 93. p. 23-30

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Seder och bruk kring död och begravning

  Nils-Arvid Bringéus, 2006, Inför döden. Åkesson, L. (ed.). Edition Andersson, Höganäs, p. 106-165

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. 2005
 10. Bildtransformation- Eine Skizze anhand Skandinavischer Beispiele.

  Nils-Arvid Bringéus, 2005, Der Bilderalltag. Perspektiven einer volkskundlichen Bildwissenschaft.. Gerndt, H. & Haibl, M. (eds.). Institut für Volkskunde/Europäische Ethnologie der Uniwersität München, p. 67-84

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. Den kyrkliga seden

  Nils-Arvid Bringéus, 2005, Carlsson Bokförlag. 277 p.

  Research output: Book/ReportBook

 12. Folkkonst och forskning : en tillbakablick

  Nils-Arvid Bringéus, 2005, In : Fataburen. Formgivare : folket, p. 17-29

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. Julstugor och sommarlag

  Nils-Arvid Bringéus, 2005, Carlsson Bokförlag. 164 p.

  Research output: Book/ReportBook

 14. Runda födelsedagar

  Nils-Arvid Bringéus, 2005, "Slipp tradisjonene fri - de er våre!" : fest og fellesskap i endring. Alver, B. & Bolstad, A. H. (eds.). Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Vol. 90. p. 111-126

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. 2004
 16. Guds basuner - klockorna och den nya tron.

  Nils-Arvid Bringéus, 2004, Signums svenska kulturhistoria Medeltiden.. Christensson, J. (ed.). Signum, p. 442-463

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. Järnvägsminnen från Örkelljunga

  Nils-Arvid Bringéus, 2004, Örkelljunga hembygdsfören. 198 p. (Skrifter utgivna av Örkelljunga hembygdsförening; vol. 38)

  Research output: Book/ReportBook

 18. Lyckan kommer lyckan går. Tankar, ord och föreställningar om lyckan.

  Nils-Arvid Bringéus, 2004, Bokförlaget Atlantis. 205 p.

  Research output: Book/ReportBook

 19. Schwedische Baudenkmäler und Baupflege. Einige Beispiele.

  Nils-Arvid Bringéus, 2004, In : Studies in folklore. 3, p. 42-54

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Sockenbeskrivningar från Gästrikland 1790-1791 tillkomna på anmodan av landshövdingen F.A.U.Cronstedt utgivna av Nils-Arvid Bringéus.

  Nils-Arvid Bringéus, 2004, Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. 108 p.

  Research output: Book/ReportBook

 21. 2003
 22. Folklig kultur och social struktur på svensk landsbygd.

  Nils-Arvid Bringéus, 2003, Forskellige mennesker? Regionale forskelle og kulturelle saertraek.. Inge, A. & Palle Ove, C. (eds.). Forlaget Skipperhoved, Ebeltoft, p. 3-54

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Gåvoboken. Om psalmboken som folkbok.

  Nils-Arvid Bringéus, 2003, In : Svenska landsmål ock svenskt folkliv. p. 89-116

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. Jepthah and his Daughter. Images of an "Honour Killing".

  Nils-Arvid Bringéus, 2003, In : Arv. Nordic Yearbook of Folklore. p. 9-34

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Rune Brännborn. Företagsbyggare under 50 år.

  Nils-Arvid Bringéus, 2003, Örkelljunga hembygdsfören. 240 p. (Skrifter utgivna av Örkelljunga hembygdsförening; vol. 37)

  Research output: Book/ReportBook

 26. The Rest on the Flight into Egypt: A motif in Scandanavian folk art

  Nils-Arvid Bringéus, 2003, In : Folklore. 114, 3, p. 323-333

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. Västsvenska kistebrev

  Nils-Arvid Bringéus, 2003, [Publisher information missing]. 110 p. (Göteborgs stiftshistoriska sällskaps skriftserie; vol. 7)

  Research output: Book/ReportBook

 28. 2002
 29. C.W.von Sydow och Uppsala

  Nils-Arvid Bringéus, 2002, In : Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok. 2001, p. 95-119

  Research output: Contribution to journalArticle

 30. Knutsgubbarna i den folkliga rättsutövningen.

  Nils-Arvid Bringéus, 2002, In : Rig. p. 129-140

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. Lebensweisheit an der Stubenwand. Ein Beitrag zu Deutsch-Schweischen Kulturkontakten.

  Nils-Arvid Bringéus, 2002, Arbeitskreis Bild Druck Papier. Tagungsband Berlin 2000.. Pieske, C. (ed.). Waxmann Verlag, Vol. 5. p. 115-136

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Sigfrid Svensson 1901-1984

  Nils-Arvid Bringéus, 2002, Sigfrid Svensson som folklivsforskare. En minnesskrift i anledning av hundraårsdagen av hans födelse den 1 juni 1901.. Bringéus, N-A. (ed.). Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, p. 9-42

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. 1990
 34. Människan som kulturvarelse : en introduktion till etnologin

  Nils-Arvid Bringéus, 1990, Carlsson Bokförlag. 221 p.

  Research output: Book/ReportBook