Per Gunnar Edebalk

Senior Professor
More filtering options
 1. 1975
 2. Arbetslöshetsförsäkringsdebatten: En studie i svensk socialpolitik 1892-1934

  Per Gunnar Edebalk, 1975 Dec, Lund: Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet. 327 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 3. 1983
 4. Avgifter på sociala tjänster: principer och problematik

  Per Gunnar Edebalk & Petersson, J., 1983, Socialhögskolan, Lunds universitet. 60 p. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 1983, no. 1)(Research Reports in Social Work; vol. 1983, no. 1)

  Research output: Book/ReportReport

 5. Fackförbundens sjukkassebildande: En studie i facklig självhjälp 1886-1910

  Per Gunnar Edebalk, 1983, Socialhögskolan, Lunds universitet. 66 p. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 1983, no. 6)(Research Reports in Social Work; vol. 1983, no. 6)

  Research output: Book/ReportReport

 6. 1988
 7. Från motstånd till genombrott: Den svenska arbetslöshetsförsäkringen 1935-54

  Per Gunnar Edebalk, 1988, Socialhögskolan, Lunds universitet. 57 p. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 1988, no. 3)(Research Reports in Social Work; vol. 1988, no. 3)

  Research output: Book/ReportReport

 8. 1989
 9. Gustav Möller och sjukförsäkringen: om modeller för obligatorisk sjukförsäkring i Sverige 1910-1955

  Per Gunnar Edebalk, 1989, Socialhögskolan, Lunds universitet. 52 p. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 1989, no. 4)(Research Reports in Social Work; vol. 1989, no. 4)

  Research output: Book/ReportReport

 10. 1990
 11. Hemmaboendeideologins genombrott: åldringsvård och socialpolitik 1945-1965

  Per Gunnar Edebalk, 1990, Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. 55 p. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 1990, no. 4)(Research Reports in Social Work; vol. 1990, no. 4)

  Research output: Book/ReportReport

 12. 1991
 13. Drömmen om ålderdomshemmet: Åldringsvård och socialpolitik 1900-1952

  Per Gunnar Edebalk, 1991 Nov, Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. 72 p. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 1991, no. 5)(Research Reports in Social Work; vol. 1991, no. 5)

  Research output: Book/ReportReport

 14. 1996
 15. Välfärdsstaten träder fram: Svensk socialförsäkring 1884-1955

  Per Gunnar Edebalk, 1996, Lund: Arkiv. 184 p. (Lund Studies in Social Welfare; vol. XII)

  Research output: Book/ReportBook

 16. 1997
 17. Socialhögskolan i Lund Femtio år: En jubileumsskrift 1947-1997

  Per Gunnar Edebalk (ed.), Farm, I. (ed.) & Hans Swärd (ed.), 1997, Socialhögskolan, Lunds universitet. 360 p. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 1997, no. 7)(Research Reports in Social Work; vol. 1997, no. 7)

  Research output: Book/ReportReport

 18. 1998
 19. Äldreomsorg utan service - En framgångsrik strategi?

  Staffan Blomberg, Per Gunnar Edebalk & Petersson, J., 1998, Socialhögskolan, Lunds universitet. 60 p. (Äldreuppdraget; vol. 1998, no. 13)(Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 1999, no. 1)(Research Reports in Social Work; vol. 1999, no. 1)

  Research output: Book/ReportReport

 20. The Flight from Universalism.

  Sune Sunesson, Staffan Blomberg, Per Gunnar Edebalk, Lars Harrysson, Jan Magnusson, Anna Meeuwisse, Petersson, J. & Salonen, T., 1998, In : European Journal of Social Work. 1, 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. 1999
 22. 2000
 23. Äldrevårdsförsäkring

  Per Gunnar Edebalk & Svensson, M., 2000, IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi.

  Research output: Book/ReportBook

 24. Emergence of a Welfare State - Social Insurance in Sweden in the 1910s

  Per Gunnar Edebalk, 2000, In : Journal of Social Policy. 29, 4, p. 537-551

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Enskilt och offentligt i socialpolitiken : arbetsplatsanknuten sjukersättning i Sverige 1830-1955

  Olofsson, J. & Per Gunnar Edebalk, 2000, In : Historisk Tidskrift. 120, 1, p. 55-89

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Framtidens pensionärer och försäkringslösningar

  Per Gunnar Edebalk, 2000, I väntan på framtiden : rapport från forskarseminariet i Umeå januari 2000 (Fakta / Försäkringskasseförbundet, 1403-5200 ; 2000:2). Försäkringskasseförbundet, p. 82-91

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 27. Intressemixen bakom den svenska sjukförsäkringen 1945-1970

  Per Gunnar Edebalk & Olofsson, J., 2000, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, 81, p. 36-63.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 28. The withdrawal of the welfare state: elderly care in Sweden in the 1990s

  Staffan Blomberg, Per Gunnar Edebalk & Petersson, J., 2000, In : European Journal of Social Work. 3, 2, p. 151-163

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. 2001
 30. 90-talets anbudskonkurrens i äldreomsorgen : några utvecklingstendenser

  Svensson, M. & Per Gunnar Edebalk, 2001, [Publisher information missing]. (IHE Arbetsrapport)

  Research output: Book/ReportReport

 31. Äldrevårdsförsäkring - ett alternativ också i Norden?

  Svensson, M. & Per Gunnar Edebalk, 2001, In : Aldring og eldre. 1, p. 24-30

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. Economics of elderly care : the state of knowledge in Sweden

  Per Gunnar Edebalk, 2001, Working paper-serien. Lunds universitet : Socialhögskolan, Vol. 2001.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 33. Privatiseringens gränser : perspektiv på välfärdspolitiken

  Andersson, F., Per Gunnar Edebalk, Agneta Kruse & Söderström, L., 2001, [Publisher information missing]. (Välfärdspolitiska rådets rapport)

  Research output: Book/ReportReport

 34. 2002
 35. Är kundval applicerbart i äldreomsorgen?

  Per Gunnar Edebalk & Svensson, M., 2002, Konkurrensverkets rapportserie 2002:2 (Bilaga 2). Konkurrensverket

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Ekonomi och äldreomsorg

  Per Gunnar Edebalk, 2002, Socialgerontologi. Andersson, L. (ed.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Entreprenörer i äldreomsorgen - några utvecklingstendenser

  Svensson, M. & Per Gunnar Edebalk, 2002, In : Socialmedicinsk tidskrift. 4, p. 370-379

  Research output: Contribution to journalArticle

 38. 2003
 39. Bismarck och de första socialförsäkringarna

  Per Gunnar Edebalk, 2003, In : Socialvetenskaplig tidskrift. 4, p. 352-365

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. Folkpension och åldringsvård : om svensk socialpolitik 1903-1950

  Per Gunnar Edebalk, 2003, In : Socialvetenskaplig tidskrift. 2-3, p. 131-150

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. Frivilliga äldrevårdsförsäkringar : en möjlighet i Sverige?

  Per Gunnar Edebalk & Svensson, M., 2003, In : Nordisk försäkringstidskrift. 84, 4, p. 369-378

  Research output: Contribution to journalArticle

 42. Frivilliga försäkringar : en finansieringsmöjlighet inom äldreomsorgen?

  Per Gunnar Edebalk & Svensson, M., 2003, [Publisher information missing]. (IHE e-rapport)

  Research output: Book/ReportReport

 43. Privata försäkringsbolag i en offentlig äldrevårdsförsäkring : möjligheter och problem

  Per Gunnar Edebalk & Svensson, M., 2003, [Publisher information missing]. (IHE rapport)

  Research output: Book/ReportReport

 44. Samarbetskommittén för socionomutbildning 25 år. En kortfattad historik 1977-2002

  Per Gunnar Edebalk, 2003, Socialhögskolan, Lunds universitet. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 2003, no. 1)(Research Reports in Social Work; vol. 2003, no. 1)

  Research output: Book/ReportReport

 45. 2004
 46. Den sociala tryggheten i Sverige : några utvecklingstendenser

  Per Gunnar Edebalk, 2004, Lunds universitet : Socialhögskolan, (Working paper serien; vol. 2004, no. 3).

  Research output: Working paper

 47. Hur skall vi betala framtidens äldreomsorg?

  Per Gunnar Edebalk, 2004, En kompanjonbok till Forskningsetik och perspektivval : femton texter till Rosmari Eliasson-Lappalainen. Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 48. Kan frivilliga äldrevårdsförsäkringar förbättra äldreomsorgens ekonomi?

  Per Gunnar Edebalk & Svensson, M., 2004, In : Aldring og Livsløp. 21, 1, p. 16-21

  Research output: Contribution to journalArticle

 49. Nordiska äldreomsorger : svåra att jämföra

  Per Gunnar Edebalk, 2004, In : Nordisk Sosialt Arbeid. 24, 4, p. 346-354

  Research output: Contribution to journalArticle

 50. Personal och personalstatistik i nordisk äldreomsorg

  Per Gunnar Edebalk, 2004, Social tryghed i de nordiske lande 2002. Nordic Social-Statistical Committee

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 51. Senior 2005 – Välmenande men tandlös

  Per Gunnar Edebalk & Rosmari Eliasson-Lappalainen, 2004, Äldre i centrum : tidskrift för aktuell äldreforskning, 4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 52. Staff and Staff Statistics in Services for the Elderly in the Nordic Countries 2002

  Per Gunnar Edebalk, 2004, Social Protection in The Nordic Countries 2002. Nielsen, J. (ed.). Nordic Social-Statistical Committee

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 53. 2005
 54. Kundval för äldre och funktionshindrade i Norden. Konsumentperspektivet

  Per Gunnar Edebalk & Svensson, M., 2005, [Publisher information missing]. (TemaNord)

  Research output: Book/ReportReport

 55. Kundval inom äldreomsorgen i Norden

  Per Gunnar Edebalk & Svensson, M., 2005, In : Aldring og Livsløp. 22, 2, p. 22-25

  Research output: Contribution to journalArticle

 56. Sjuklön och sjukpenning : 1955 års sjukförsäkringsreform och sjuklönefrågan

  Per Gunnar Edebalk, 2005, Lunds universitet : Socialhögskolan, (Working paper serien).

  Research output: Working paper

 57. 2006
 58. Åldringarna och fattigvården i början av 1900-talet.

  Per Gunnar Edebalk, 2006, Ligga till last. Fattigdom och utsatthet - socialpolitik och socialt arbete under 100 år. Swärd, H. & Egerö, M-A. (eds.). Gleerups Utbildning AB, p. 219-229

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 59. Kvalitetskonkurrens och kundval inom kommunal äldreomsorg

  Per Gunnar Edebalk & Svensson, M., 2006, Konkurrensverket. 73 p. (Uppdragsforskningsserie; vol. 2006:6)

  Research output: Book/ReportReport

 60. Personliga ombud för äldre? – Reflektioner med utgångspunkt från den japanska vård- och omsorgsförsäkringen för äldre.

  Staffan Blomberg, Per Gunnar Edebalk & Yoko Tada, 2006, Socialhögskolan, Lunds universitet, (Working paper serien; vol. 2006, no. 11).

  Research output: Working paper

 61. Sjukpenning och sjuklön. Samspelet mellan staten och arbetsmarknadens parter 1974-1993

  Per Gunnar Edebalk, 2006, Lunds universitet, Socialhögskolan, 23 p. (Working paper serien; vol. 2006, no. 6).

  Research output: Working paper

 62. Socialförsäkringar - hur det började

  Per Gunnar Edebalk, 2006, Socialförsäkringarna - rätt och fel. Försäkringskassan, p. 7-17

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 63. 2007
 64. Den kommunala äldreomsorgen - om kriser förr och nu

  Per Gunnar Edebalk, 2007, Normer och normalitet i socialt arbete. Svensson, K. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 199-210

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 65. Kundval i dansk äldreomsorg

  Per Gunnar Edebalk & Marianne, S., 2007, Öka konsumentnyttan inom vård och omsorg (Konkurrensverkets rapportserie 2007:3). Konkurrensverket, p. 217-259

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 3 Next