Per Gunnar Edebalk

Senior Professor
More filtering options
 1. Article
 2. Arbetsgivarna och arbetsskadeförsäkringen - en historik

  Per Gunnar Edebalk, 2016 Dec 22, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 22, 3/4, p. 83-100 17 p., 5.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Gustav Möller och arbetslöshetsförsäkringen

  Per Gunnar Edebalk, 2013, In : Personhistorisk tidskrift. 2013:2, p. 193-206

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. Gustav Möller och sjukkassorna

  Per Gunnar Edebalk, 2011, In : Socionomen. 1, p. 44-51

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Gustav Möller, Beveridge och den sociala tryggheten

  Per Gunnar Edebalk, 2011, In : Personhistorisk tidskrift. 2011:1, p. 7-22

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Arbetsgivarna, sjukförsäkringen och sjuklönen - en historik

  Per Gunnar Edebalk, 2010, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 16, 3, p. 27-38

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. To exempler på kvalitetkonkurrence i den svenske aldrepleje

  Per Gunnar Edebalk, 2007, In : Social Forskning. Tema-Nummer. November 2007, p. 51-55

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Kundval inom äldreomsorgen i Norden

  Per Gunnar Edebalk & Svensson, M., 2005, In : Aldring og Livsløp. 22, 2, p. 22-25

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Nordiska äldreomsorger : svåra att jämföra

  Per Gunnar Edebalk, 2004, In : Nordisk Sosialt Arbeid. 24, 4, p. 346-354

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. Kan frivilliga äldrevårdsförsäkringar förbättra äldreomsorgens ekonomi?

  Per Gunnar Edebalk & Svensson, M., 2004, In : Aldring og Livsløp. 21, 1, p. 16-21

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Bismarck och de första socialförsäkringarna

  Per Gunnar Edebalk, 2003, In : Socialvetenskaplig tidskrift. 4, p. 352-365

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Frivilliga äldrevårdsförsäkringar : en möjlighet i Sverige?

  Per Gunnar Edebalk & Svensson, M., 2003, In : Nordisk försäkringstidskrift. 84, 4, p. 369-378

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. Folkpension och åldringsvård : om svensk socialpolitik 1903-1950

  Per Gunnar Edebalk, 2003, In : Socialvetenskaplig tidskrift. 2-3, p. 131-150

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. Entreprenörer i äldreomsorgen - några utvecklingstendenser

  Svensson, M. & Per Gunnar Edebalk, 2002, In : Socialmedicinsk tidskrift. 4, p. 370-379

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Äldrevårdsförsäkring - ett alternativ också i Norden?

  Svensson, M. & Per Gunnar Edebalk, 2001, In : Aldring og eldre. 1, p. 24-30

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. The withdrawal of the welfare state: elderly care in Sweden in the 1990s

  Staffan Blomberg, Per Gunnar Edebalk & Petersson, J., 2000, In : European Journal of Social Work. 3, 2, p. 151-163

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Enskilt och offentligt i socialpolitiken : arbetsplatsanknuten sjukersättning i Sverige 1830-1955

  Olofsson, J. & Per Gunnar Edebalk, 2000, In : Historisk Tidskrift. 120, 1, p. 55-89

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. Emergence of a Welfare State - Social Insurance in Sweden in the 1910s

  Per Gunnar Edebalk, 2000, In : Journal of Social Policy. 29, 4, p. 537-551

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. The Flight from Universalism.

  Sune Sunesson, Staffan Blomberg, Per Gunnar Edebalk, Lars Harrysson, Jan Magnusson, Anna Meeuwisse, Petersson, J. & Salonen, T., 1998, In : European Journal of Social Work. 1, 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Debate/Note/Editorial
 21. Vad hindrar en äldreomsorgsförsäkring?

  Per Gunnar Edebalk, 2019 Apr 2, In : Äldre i centrum : tidskrift för aktuell äldreforskning. 33, 1, p. 16-17

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 22. Special Issue (editor)
 23. Så tillkom omsorgens marknad

  Per Gunnar Edebalk, 2018 Mar 12, In : Äldre i Centrum. 32, 1, p. 38-40 3 p.

  Research output: Contribution to journalSpecial Issue (editor)

 24. Book chapter
 25. Den svenska äldreomsorgen under 100 år

  Per Gunnar Edebalk, 2019 Apr 9, Årsbok 2018. Harrysson, L. & Edebalk, P. G. (eds.). Socialhögskolan, Lunds universitet, p. 8-11

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Socialförsäkring - ett alternativ till fattigvård växer fram

  Per Gunnar Edebalk, 2018 Oct 8, Bedöma och åtgärda fattigdom : om välfärdens skiljelinjer och samhällets yttersta skyddsnät. Swärd, H. (ed.). 1 ed. Lund: Studentlitteratur AB, Vol. 1. p. 105-116 12 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. Förändring och omprövning inom välfärdsstaten - några exempel

  Per Gunnar Edebalk, 2017 Sep 20, Den kantstötta välfärden. Swärd, H. (ed.). 1 ed. Lund: Studentlitteratur AB, Vol. 1. p. 131-155 24 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. CSA, G. H. von Koch och ålderdomshemmen

  Per Gunnar Edebalk, 2017 Aug 20, Socialt arbete och socialpolitik: om Centralförbundet för socialt arbete och dess betydelse. Swärd, H. & Edebalk, P. G. (eds.). Lund: Studentlitteratur AB, p. 410-437 27 p. 39461

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Socialminister Gunnar Sträng

  Per Gunnar Edebalk, 2017 May 10, På väg: En vänbok till Sven E Olsson Hort. Bergman, P. & Olofsson, G. (eds.). 1 ed. Lund: Arkiv, Vol. 1. p. 113-130 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Från självständig högskola till etablerad universitetsinstitution. Socialhögskolans inträde i samhällsvetenskapliga fakulteten.

  Per Gunnar Edebalk, 2015, Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund - en vital 50-åring: En jubileumsskrift. Andersson, G. & Jerneck, M. (eds.). Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet, p. 199-208

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. CSA och åldringsvårdsprojektet.

  Per Gunnar Edebalk, 2014, Centrala skeden, viktiga personer och stora frågor i CSA:s historia. Swärd, H. (ed.). Égalité, p. 95-104

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. 1913 års pensionsreform

  Per Gunnar Edebalk, 2013, De första 100 åren - svensk välfärdspolitik mellan historia och framtid. Försäkringskassan, Vol. Socialförsäkringsrapport 2013:4. p. 11-19

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Grundtrygghet eller standardtrygghet? Exempel från den allmänna sjukförsäkringen

  Per Gunnar Edebalk, 2013, Vägar till välfärd - idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Swärd, H., Edebalk, P. G. & Wadensjö, E. (eds.). Liber, Vol. 1:1. p. 217-223

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Äldreomsorgen - ekonomi och utveckling

  Per Gunnar Edebalk, 2013, Socialgerontologi. Andersson, L. (ed.). Studentlitteratur AB, Vol. 2:1. p. 201-220

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. Generell eller selektiv välfärd? Om fattigvårdsstriden 1912-13

  Per Gunnar Edebalk, 2013, Vägar till välfärd - idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Swärd, H., Edebalk, P. G. & Wadensjö, E. (eds.). Liber, Vol. 1:1. p. 211-216

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Arbetslöshetsförsäkringen och dess mångåriga kontrovers

  Per Gunnar Edebalk, 2013, Vägar till välfärd - idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Swärd, H., Edebalk, P. G. & Wadensjö, E. (eds.). Liber, Vol. 1:1. p. 254-264

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Järnkanslern Otto von Bismarck och de första socialförsäkringarna

  Per Gunnar Edebalk, 2013, Vägar till välfärd - Idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Swärd, H., Edebalk, P. G. & Wadensjö, E. (eds.). Liber, Vol. 1:1. p. 180-187

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Välfärd - idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv

  Hans Swärd, Per Gunnar Edebalk & Wadensjö, E., 2013, Vägar till välfärd - idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Swärd, H., Edebalk, P. G. & Wadensjö, E. (eds.). Liber, Vol. 1. p. 12-27

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. William Beveridge och en storstilad plan

  Per Gunnar Edebalk, 2013, Vägar till välfärd - idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Swärd, H., Edebalk, P. G. & Wadensjö, E. (eds.). Liber, Vol. 1:1. p. 188-194

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. Ways of Funding and Organising Elderly Care in Sweden

  Per Gunnar Edebalk, 2010, Population Ageing - A Threat to the Welfare State. The Case of Sweden. Bengtsson, T. (ed.). Springer, p. 65-80

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. "Att spränga fattigvårdsskalet"

  Per Gunnar Edebalk & Hans Swärd, 2009, Den berusade båten. Eliasson-Lappalainen, R., Meeuwisse, A. & Panican, A. (eds.). Arkiv, p. 187-197

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. Socialförsäkringar – ett alternativ växer fram

  Per Gunnar Edebalk, 2008, Villkorandets politik. Swärd, H. & Egerö, M-A. (eds.). Égalité, p. 51-60

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. Kundval i dansk äldreomsorg

  Per Gunnar Edebalk & Marianne, S., 2007, Öka konsumentnyttan inom vård och omsorg (Konkurrensverkets rapportserie 2007:3). Konkurrensverket, p. 217-259

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. Den kommunala äldreomsorgen - om kriser förr och nu

  Per Gunnar Edebalk, 2007, Normer och normalitet i socialt arbete. Svensson, K. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 199-210

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 45. Socialförsäkringar - hur det började

  Per Gunnar Edebalk, 2006, Socialförsäkringarna - rätt och fel. Försäkringskassan, p. 7-17

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 46. Åldringarna och fattigvården i början av 1900-talet.

  Per Gunnar Edebalk, 2006, Ligga till last. Fattigdom och utsatthet - socialpolitik och socialt arbete under 100 år. Swärd, H. & Egerö, M-A. (eds.). Gleerups Utbildning AB, p. 219-229

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. Personal och personalstatistik i nordisk äldreomsorg

  Per Gunnar Edebalk, 2004, Social tryghed i de nordiske lande 2002. Nordic Social-Statistical Committee

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 48. Hur skall vi betala framtidens äldreomsorg?

  Per Gunnar Edebalk, 2004, En kompanjonbok till Forskningsetik och perspektivval : femton texter till Rosmari Eliasson-Lappalainen. Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 3 Next