Per Gunnar Edebalk

Senior Professor
More filtering options
 1. 2009
 2. From poor relief to universal rights - On the development of Swedish old-age care 1900-1950

  Per Gunnar Edebalk, 2009, Socialhögskolan, Lunds universitet, 12 p. (Working paper serien; no. 2009:3).

  Research output: Working paper

 3. 2008
 4. Socialförsäkringar – ett alternativ växer fram

  Per Gunnar Edebalk, 2008, Villkorandets politik. Swärd, H. & Egerö, M-A. (eds.). Égalité, p. 51-60

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Staten, arbetsmarknadens parter och arbetslöshetsersättningarna 1945-1975

  Per Gunnar Edebalk, 2008, Lunds universitet, Socialhögskolan, 27 p. (Working paper serien; vol. 2008, no. 1).

  Research output: Working paper

 6. 2007
 7. Den kommunala äldreomsorgen - om kriser förr och nu

  Per Gunnar Edebalk, 2007, Normer och normalitet i socialt arbete. Svensson, K. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 199-210

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Kundval i dansk äldreomsorg

  Per Gunnar Edebalk & Marianne, S., 2007, Öka konsumentnyttan inom vård och omsorg (Konkurrensverkets rapportserie 2007:3). Konkurrensverket, p. 217-259

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. Staten, arbetsmarknadens parter och sjukersättningen 1992-2005

  Per Gunnar Edebalk, 2007, Socialhögskolan, Lunds universitet, 30 p. (Working paper serien; no. 2).

  Research output: Working paper

 10. To exempler på kvalitetkonkurrence i den svenske aldrepleje

  Per Gunnar Edebalk, 2007, In : Social Forskning. Tema-Nummer. November 2007, p. 51-55

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Varför inte en omsorgsförsäkring?

  Per Gunnar Edebalk, 2007, Socialvetenskaplig tidskrift, 4, p. 324-326.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 12. 2006
 13. Åldringarna och fattigvården i början av 1900-talet.

  Per Gunnar Edebalk, 2006, Ligga till last. Fattigdom och utsatthet - socialpolitik och socialt arbete under 100 år. Swärd, H. & Egerö, M-A. (eds.). Gleerups Utbildning AB, p. 219-229

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Kvalitetskonkurrens och kundval inom kommunal äldreomsorg

  Per Gunnar Edebalk & Svensson, M., 2006, Konkurrensverket. 73 p. (Uppdragsforskningsserie; vol. 2006:6)

  Research output: Book/ReportReport

 15. Personliga ombud för äldre? – Reflektioner med utgångspunkt från den japanska vård- och omsorgsförsäkringen för äldre.

  Staffan Blomberg, Per Gunnar Edebalk & Yoko Tada, 2006, Socialhögskolan, Lunds universitet, (Working paper serien; vol. 2006, no. 11).

  Research output: Working paper

 16. Sjukpenning och sjuklön. Samspelet mellan staten och arbetsmarknadens parter 1974-1993

  Per Gunnar Edebalk, 2006, Lunds universitet, Socialhögskolan, 23 p. (Working paper serien; vol. 2006, no. 6).

  Research output: Working paper

 17. Socialförsäkringar - hur det började

  Per Gunnar Edebalk, 2006, Socialförsäkringarna - rätt och fel. Försäkringskassan, p. 7-17

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 18. 2005
 19. Kundval för äldre och funktionshindrade i Norden. Konsumentperspektivet

  Per Gunnar Edebalk & Svensson, M., 2005, [Publisher information missing]. (TemaNord)

  Research output: Book/ReportReport

 20. Kundval inom äldreomsorgen i Norden

  Per Gunnar Edebalk & Svensson, M., 2005, In : Aldring og Livsløp. 22, 2, p. 22-25

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. Sjuklön och sjukpenning : 1955 års sjukförsäkringsreform och sjuklönefrågan

  Per Gunnar Edebalk, 2005, Lunds universitet : Socialhögskolan, (Working paper serien).

  Research output: Working paper

 22. 2004
 23. Den sociala tryggheten i Sverige : några utvecklingstendenser

  Per Gunnar Edebalk, 2004, Lunds universitet : Socialhögskolan, (Working paper serien; vol. 2004, no. 3).

  Research output: Working paper

 24. Hur skall vi betala framtidens äldreomsorg?

  Per Gunnar Edebalk, 2004, En kompanjonbok till Forskningsetik och perspektivval : femton texter till Rosmari Eliasson-Lappalainen. Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Kan frivilliga äldrevårdsförsäkringar förbättra äldreomsorgens ekonomi?

  Per Gunnar Edebalk & Svensson, M., 2004, In : Aldring og Livsløp. 21, 1, p. 16-21

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Nordiska äldreomsorger : svåra att jämföra

  Per Gunnar Edebalk, 2004, In : Nordisk Sosialt Arbeid. 24, 4, p. 346-354

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. Personal och personalstatistik i nordisk äldreomsorg

  Per Gunnar Edebalk, 2004, Social tryghed i de nordiske lande 2002. Nordic Social-Statistical Committee

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. Senior 2005 – Välmenande men tandlös

  Per Gunnar Edebalk & Rosmari Eliasson-Lappalainen, 2004, Äldre i centrum : tidskrift för aktuell äldreforskning, 4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 29. Staff and Staff Statistics in Services for the Elderly in the Nordic Countries 2002

  Per Gunnar Edebalk, 2004, Social Protection in The Nordic Countries 2002. Nielsen, J. (ed.). Nordic Social-Statistical Committee

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. 2003
 31. Bismarck och de första socialförsäkringarna

  Per Gunnar Edebalk, 2003, In : Socialvetenskaplig tidskrift. 4, p. 352-365

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. Folkpension och åldringsvård : om svensk socialpolitik 1903-1950

  Per Gunnar Edebalk, 2003, In : Socialvetenskaplig tidskrift. 2-3, p. 131-150

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. Frivilliga äldrevårdsförsäkringar : en möjlighet i Sverige?

  Per Gunnar Edebalk & Svensson, M., 2003, In : Nordisk försäkringstidskrift. 84, 4, p. 369-378

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. Frivilliga försäkringar : en finansieringsmöjlighet inom äldreomsorgen?

  Per Gunnar Edebalk & Svensson, M., 2003, [Publisher information missing]. (IHE e-rapport)

  Research output: Book/ReportReport

 35. Privata försäkringsbolag i en offentlig äldrevårdsförsäkring : möjligheter och problem

  Per Gunnar Edebalk & Svensson, M., 2003, [Publisher information missing]. (IHE rapport)

  Research output: Book/ReportReport

 36. Samarbetskommittén för socionomutbildning 25 år. En kortfattad historik 1977-2002

  Per Gunnar Edebalk, 2003, Socialhögskolan, Lunds universitet. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 2003, no. 1)(Research Reports in Social Work; vol. 2003, no. 1)

  Research output: Book/ReportReport

 37. 2002
 38. Är kundval applicerbart i äldreomsorgen?

  Per Gunnar Edebalk & Svensson, M., 2002, Konkurrensverkets rapportserie 2002:2 (Bilaga 2). Konkurrensverket

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. Ekonomi och äldreomsorg

  Per Gunnar Edebalk, 2002, Socialgerontologi. Andersson, L. (ed.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. Entreprenörer i äldreomsorgen - några utvecklingstendenser

  Svensson, M. & Per Gunnar Edebalk, 2002, In : Socialmedicinsk tidskrift. 4, p. 370-379

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. 2001
 42. 90-talets anbudskonkurrens i äldreomsorgen : några utvecklingstendenser

  Svensson, M. & Per Gunnar Edebalk, 2001, [Publisher information missing]. (IHE Arbetsrapport)

  Research output: Book/ReportReport

 43. Äldrevårdsförsäkring - ett alternativ också i Norden?

  Svensson, M. & Per Gunnar Edebalk, 2001, In : Aldring og eldre. 1, p. 24-30

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. Economics of elderly care : the state of knowledge in Sweden

  Per Gunnar Edebalk, 2001, Working paper-serien. Lunds universitet : Socialhögskolan, Vol. 2001.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 45. Privatiseringens gränser : perspektiv på välfärdspolitiken

  Andersson, F., Per Gunnar Edebalk, Agneta Kruse & Söderström, L., 2001, [Publisher information missing]. (Välfärdspolitiska rådets rapport)

  Research output: Book/ReportReport

 46. 2000
 47. Äldrevårdsförsäkring

  Per Gunnar Edebalk & Svensson, M., 2000, IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi.

  Research output: Book/ReportBook

 48. Emergence of a Welfare State - Social Insurance in Sweden in the 1910s

  Per Gunnar Edebalk, 2000, In : Journal of Social Policy. 29, 4, p. 537-551

  Research output: Contribution to journalArticle

 49. Enskilt och offentligt i socialpolitiken : arbetsplatsanknuten sjukersättning i Sverige 1830-1955

  Olofsson, J. & Per Gunnar Edebalk, 2000, In : Historisk Tidskrift. 120, 1, p. 55-89

  Research output: Contribution to journalArticle

 50. Framtidens pensionärer och försäkringslösningar

  Per Gunnar Edebalk, 2000, I väntan på framtiden : rapport från forskarseminariet i Umeå januari 2000 (Fakta / Försäkringskasseförbundet, 1403-5200 ; 2000:2). Försäkringskasseförbundet, p. 82-91

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 51. Intressemixen bakom den svenska sjukförsäkringen 1945-1970

  Per Gunnar Edebalk & Olofsson, J., 2000, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, 81, p. 36-63.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 52. The withdrawal of the welfare state: elderly care in Sweden in the 1990s

  Staffan Blomberg, Per Gunnar Edebalk & Petersson, J., 2000, In : European Journal of Social Work. 3, 2, p. 151-163

  Research output: Contribution to journalArticle

 53. 1999
 54. 1998
 55. Äldreomsorg utan service - En framgångsrik strategi?

  Staffan Blomberg, Per Gunnar Edebalk & Petersson, J., 1998, Socialhögskolan, Lunds universitet. 60 p. (Äldreuppdraget; vol. 1998, no. 13)(Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 1999, no. 1)(Research Reports in Social Work; vol. 1999, no. 1)

  Research output: Book/ReportReport

 56. The Flight from Universalism.

  Sune Sunesson, Staffan Blomberg, Per Gunnar Edebalk, Lars Harrysson, Jan Magnusson, Anna Meeuwisse, Petersson, J. & Salonen, T., 1998, In : European Journal of Social Work. 1, 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 57. 1997
 58. Socialhögskolan i Lund Femtio år: En jubileumsskrift 1947-1997

  Per Gunnar Edebalk (ed.), Farm, I. (ed.) & Hans Swärd (ed.), 1997, Socialhögskolan, Lunds universitet. 360 p. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 1997, no. 7)(Research Reports in Social Work; vol. 1997, no. 7)

  Research output: Book/ReportReport

 59. 1996
 60. Välfärdsstaten träder fram: Svensk socialförsäkring 1884-1955

  Per Gunnar Edebalk, 1996, Lund: Arkiv. 184 p. (Lund Studies in Social Welfare; vol. XII)

  Research output: Book/ReportBook

 61. 1991
 62. Drömmen om ålderdomshemmet: Åldringsvård och socialpolitik 1900-1952

  Per Gunnar Edebalk, 1991 Nov, Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. 72 p. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 1991, no. 5)(Research Reports in Social Work; vol. 1991, no. 5)

  Research output: Book/ReportReport