Pernilla Garmy

affiliated with the university, PhD, Associate Professor, PhD
More filtering options
  1. Stress, smärta och läkemedelsanvändning hos barn och ungdomar

    Pernilla Garmy, Eva-Lena Einberg, Erika Hansson, Eva K. Clausson & Ann-Christin Sollerhed

    Project: Research