Rikard Schönström

Professor
More filtering options
 1. 2019
 2. A Nordic Verfremdung: Bertolt Brecht's Exile in Denmark, Sweden and Finland 1933–1941

  Rikard Schönström, 2019, A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1925–1950. Hjartarson, B., Kollnitz, A., Stounbjerg, P. & Ørum, T. (eds.). Leiden/Boston: Brill - Rodopi, p. 359–374 (Avant-Garde Critical Studies; vol. 36).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. 2018
 4. Bertolt Brecht: Laser og pjalter

  Rikard Schönström, 2018, 50 værker: Højdepunkter i verdenslitteraturen. Ladegaard, J., Ringgaard, D. & Rosendahl Thomsen, M. (eds.). Aarhus Universitetsforlag, p. 214–219

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Tegnér i Lund

  Rikard Schönström, 2018, Efter Tegnér: Experiment med traditionen. Sjödin, A. & Svensson, J. (eds.). Lund: Lund University (Media-Tryck), p. 203–209 6 p. (Absalon ; vol. 35).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. 2017
 7. A Productive Alienation. Bertolt Brecht's Exile in Denmark, Sweden and Finland

  Rikard Schönström, 2017, Le avanguardie dei Paesi nordici nel contesto europeo del primo Novecento. Segala, A. M., Marelli, P. & D. F. (eds.). Bari: Edizioni di Pagina, p. 195-205

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Det moderna genombrottet i nordisk litteratur 1870–1910

  Rikard Schönström, 2017, Nordens litteratur. Schönström, R. & Petersson, M. (eds.). Lund: Studentlitteratur AB, p. 253–295

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. Dikt med förnuft och känsla 1720–1800

  Rikard Schönström & Johan Stenström, 2017, Nordens litteratur. Petersson, M. & Schönström, R. (eds.). Lund: Studentlitteratur AB, p. 125–165

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Esaias Tegnér

  Rikard Schönström, 2017, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (eds.). Göteborg: Makadam förlag, p. 62-68 (Årsbok för Lunds universitetshistoriska sällskap; vol. 2018).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. Göran Printz-Påhlson

  Rikard Schönström, 2017, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som ett litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (eds.). Göteborg: Makadam förlag, p. 328-331 (Årsbok för Lunds universitetshistoriska sällskap; vol. 2018).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Nordens litteratur

  Margareta Petersson (ed.) & Rikard Schönström (ed.), 2017, Lund: Studentlitteratur AB. 574 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 13. Nordens litteratur i världen

  Rikard Schönström, 2017, Nordens litteratur. Petersson, M. & Schönström, R. (eds.). Lund: Studentlitteratur AB, p. 527-540

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. 2014
 15. Studiemedel för studiero

  Lars Berggren, Peter Gärdenfors, Thomas Kaiserfeld, Kristina Lundblad, Rikard Schönström & Lynn Åkesson, 2014 Mar 5, Helsingborgs Dagblad.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 16. 2013
 17. "Är det lika enkelt någon annanstans?" Göran Printz-Påhlson och den lundensiska provinsialismen

  Rikard Schönström, 2013, Det universella och det individuella. Festskrift till Eva Hættner Aurelius. Bergman, K., Helgason, J., Lundin, I., Regnell, A. & Steiner, A. (eds.). Makadam förlag, p. 185-194

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 18. Mellan nationalism och kosmopolitism. Den kulturella skandinavismens roll idag

  Rikard Schönström, 2013, Skandinavien i tid och rum. Bidrag från CSS-konferenserna 2011 och 2012. Jönsson, M. (ed.). Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS), p. 3-18

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. "På din mask skall jag känna dig". Ödets makt i Karen Blixens berättarkonst

  Rikard Schönström, 2013, Den främmande förförerskan. Svenska synpunkter på Karen Blixen. Holmqvist, I. (ed.). Makadam förlag, p. 137-152

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. 2012
 21. A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1900-1925

  Hubert van den Berg (ed.), Irmeli Hautamäki (ed.), Benedikt Hjartarson (ed.), Torben Jelsbak (ed.), Rikard Schönström (ed.), Per Stounbjerg (ed.), Tania Ørum (ed.) & Dorthe Aagesen (ed.), 2012, Rodopi. 686 p. (Avant Garde Critical Studies; vol. Vol. 1)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 22. Locations of the Avant-Garde

  Rikard Schönström, 2012, A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1900-1925. van den Berg, H., Hautamäki, I., Hjartarson, B., Jelsbak, T., Schönström, R., Stounbjerg, P., Ørum, T. & Aagesen, D. (eds.). Rodopi, Vol. Vol. 1. p. 251-258

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Pär Lagerkvist's Literary Art and Pictorial Art

  Rikard Schönström, 2012, A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1900-1925. van den Berg, H., Hautamäki, I., Hjartarson, B., Jelsbak, T., Schönström, R., Stounbjerg, P., Ørum, T. & Aagesen, D. (eds.). Rodopi, Vol. Vol. 1. p. 435-444

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 24. Recension av Rikard Apelgrens avhandling En dröm i Lagarnas Hus.

  Rikard Schönström, 2012, In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. Årgång 132, 2011, p. 228-234

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 25. The Enveloping Home. Envisioning the House in Strindberg's Chamber Plays

  Rikard Schönström, 2012, Strindberg et la ville/The Cities of Strindberg. Balzamo, E. & Briens, S. (eds.). Deshima. Revue d'histoire globale des pays du nord, Université de Strasbourg, Vol. Hors-série 2. p. 111-124

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. 2011
 27. Det rena subjektet. En fotnot om proletärens roll i Bertolt Brechts teater

  Rikard Schönström, 2011, Från Nexø till Alakoski. Aspekter på nordisk arbetarlitteratur. Jonsson, B., Nilsson, M., Sjöberg, B. & Vulovic, J. (eds.). Absalon, p. 75-82

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. Nordens litteratur från romantiken till vår egen tid

  Rikard Schönström, 2011, Världens litteraturer. Petersson, M. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 237-245

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Olikhetens region och andra essäer

  Rikard Schönström, 2011, Bokförlaget Atlantis. 352 p.

  Research output: Book/ReportBook

 30. Performativitet och litterarisering. Text och teater i ett nytt perspektiv

  Rikard Schönström, 2011, Tidskrift för Classiska studier nr 1. Festskrift till Claes-Göran Holmberg. Bernhardsson, K., Kärrholm, S., Ljung, P. E., Mortensen, A. & Schiöler, N. (eds.). Absalon, p. 59-65

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Strindberg och den litterära gesten

  Rikard Schönström, 2011, In: Tidskrift för litteraturvetenskap. 3/4, p. 23-33

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. Strindberg och Kina - ett möte mellan realism och esteticism

  Rikard Schönström, 2011, IASS 2010 Proceedings. Holmberg, C-G. & Ljung, P. E. (eds.). 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 33. 2008
 34. Grundtvig och Geijer: Något om dansk och svensk identitet

  Rikard Schönström, 2008, Theorier om verklig diktning. En festskrift till Per Erik Ljung. Hedling, E., Hedén, B., Holmberg, C-G., Mortensen, A. & Nilsson, H. (eds.). Absalon, p. 25-34

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. 2007
 36. Spojrzenie zla. Refleksje na temat powiesci Pära Lagerkvista Karzel

  Rikard Schönström, 2007, In: Acta Sueco-Polonica. 14, p. 115-131

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. Strindberg och den materiella fantasin

  Rikard Schönström, 2007, Möten. Festskrift till Anders Palm. Nykvist, K., Sandqvist, M., Smedberg Bondesson, A. & Stenström, J. (eds.). Anacapri förlag, p. 265-274

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. 2006
 39. Björn Sundberg, Nedslag i nutida svensk dramatik

  Rikard Schönström, 2006, In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. p. 611-613

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 40. 2005
 41. 2003
 42. Det ondes blik - i Pär Lagerkvists Dvärgen

  Rikard Schönström, 2003, Det onde i litteraturen. Hoffmann, B. & Munk Rösing, L. (eds.). Akademisk Forlag, p. 221-232

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. En försmak av framtiden: Bertolt Brecht och det konkreta

  Rikard Schönström, 2003, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 285 p.

  Research output: Book/ReportBook

 44. Resenären, samlaren, berättaren: Bruce Chatwin i Patagonien

  Rikard Schönström, 2003, In: K & K. 95, 1, p. 95-113

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. 2002
 46. 2001
 47. Erinringens ljus: En läsning av Walter Benjamins prosastycke "Winterabend"

  Rikard Schönström, 2001, Walter Benjamins Berlin: 33 laesninger i Barndom i Berlin omkring år 1900. Barlyng, M. & Reeh, H. (eds.). Forlaget Spring, p. 115-119

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 48. 2000
 49. Er ikke alt en provins? Sted og poesi i Skånes litteraturhistorie

  Rikard Schönström, 2000, In: Kritik. 146, p. 15-21

  Research output: Contribution to journalArticle

 50. 1999
 51. Sanningens omväg: Några synpunkter på Bertolt Brechts verfremdungsteknik

  Rikard Schönström, 1999, Institut for Litteraturvidenskab, Köbenhavns Universitet, 17 p. (Arbejdspapir; vol. 66).

  Research output: Working paper

 52. 1998
 53. Det andra femtiotalet: Några reflexioner över Göran Palms och Göran Printz-Påhlsons tidiga litteraturkritik

  Rikard Schönström, 1998, Bo-lövens sorl. Romantisk modernism och estetisk funktionalism i femtiotalets poesi. Lilja, E. & Magnusson, J. (eds.). Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, p. 45-63

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 54. 1997
 55. 1995
 56. Minnets öar, glömskans tradition. En studie i Göran Printz-Påhlsons poesi

  Rikard Schönström, 1995, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 200 p.

  Research output: Book/ReportBook

 57. 1994
 58. Diktarnas försvarstal: Strindberg, Per Olov Enquist och förförelsens ängel

  Rikard Schönström, 1994, Literatur og Kjönn i Norden. Kress, H. (ed.). Universitetets forlag, Reykjavik, p. 257-270

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 59. 1993
 60. Slutna rum och husvilla andar: Ångestens tematik hos Erik Axel Karlfeldt och Pär Lagerkvist

  Rikard Schönström, 1993, Karlfeldt och modernisterna. Mjöberg, J. (ed.). Karlfeldtsamfundet, p. 38-49

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 61. Textens dåliga samvete

  Rikard Schönström, 1993, In: Nordica - tidskrift for nordisk teksthistorie og aestetik. 10, p. 208-214

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 62. 1992
 63. Et in Arcadia ego: Göran Printz-Påhlson och platsens poesi

  Rikard Schönström, 1992, In: Tidskrift för litteraturvetenskap. 1992:2-3, p. 83-112

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1 2 Next