Roland Rydell

affiliated with the university
More filtering options
  1. 2019
  2. Operasångares röster i ett förlängt arbetsliv

    Lyberg Åhlander, V. (Joint first/primary/lead supervisor), Rydell, R. (Second supervisor)
    2019 Jan 12022 Dec 31

    Activity: Examination and supervisionSupervision