Stanislav Volkov

ProfessorKnown as name: Stas Volkov

Recent research outputs

Philip Kennerberg & Stanislav Volkov, 2021, In: Journal of Statistical Physics. 182, 2, 42.

Research output: Contribution to journalArticle

Alexander I. Kostin, Maria N. Lundgren, Andrey Y. Bulanov, Elena A. Ladygina, Karina S. Chirkova, Alexander L. Gintsburg, Denis Y. Logunov, Inna V. Dolzhikova, Dmitry V. Shcheblyakov, Natalia V. Borovkova, Mikhail A. Godkov, Alexey I. Bazhenov, Valeriy V. Shustov, Alina S. Bogdanova, Alina R. Kamalova, Vladimir V. Ganchin, Eugene A. Dombrovskiy, Stanislav E. Volkov, Nataliya E. Drozdova & Sergey S. Petrikov, 2021, In: Vox Sanguinis.

Research output: Contribution to journalArticle

Philip Kennerberg & Stas Volkov, 2020 Mar, In: Journal of Statistical Physics. 178, 5, p. 1096-1125 30 p.

Research output: Contribution to journalArticle

View All (36)