Sven-Åke Selander

Professor emeritus
More filtering options
 1. 2018
 2. Existential Questions in Research and Education in the Shape of a Response to Sven Hartman

  Sven-Åke Selander, 2018 Dec 1, Challenging Life: Existential Questions as a Resource for Education. Ristiniemi, J., Skeie, G. & Sporre, K. (eds.). Münstet New York: Waxmann Verlag, p. 47-65 (Religious Diversity and Education in Europe; vol. 37).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. 2017
 4. Recension av Jakob Wirén, Utmaningsdriven undervisning: Hur kyrkan kan dela tro och liv idag

  Sven-Åke Selander, 2017 Aug 30, In : Svenskt gudstjänstliv. 92, p. 266 - 272 6 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 5. Britt G. Hallqvists originalpsalmer i ett svenskt-norskt perspektiv

  Sven-Åke Selander, 2017, Agder Vitenskapsakademi Årbok 2016, p. 94 - 110 16 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 6. Nyare psalm i Norden: Ett försök till inventering

  Sven-Åke Selander, 2017, In : Hymnologi. 2016, 1 - 4, p. 71 - 114

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. 2016
 8. Recension av J Kjaergaard, Salmehåndbog: I Salmehistorie, II Salmehåndbog

  Sven-Åke Selander, 2016, In : Svenskt gudstjänstliv. 91, p. 243-246 4 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 9. Recension av S Gray, Hermeneutics of Hymnody: A Comprehensive and Integrated Approach to Understanding Hymns

  Sven-Åke Selander, 2016, In : Svenskt gudstjänstliv. 91, p. 220-224 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 10. Reformationspsalmer eftersökta: ett funktionellt perspektiv på 1500-talets svenska reformationspsalmer

  Sven-Åke Selander, 2016, Den kommunikativa kyrkan: Festskrift till Bernice Sundkvist på 65- årsdagen. Sarelin, B. & Lindfelt, M. (eds.). Skellefteå: Artos & Norma, p. 163 - 179

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. 2015
 12. Idrottspsalmer och läktarsånger: ett hymnologiskt perspektiv på temat kyrka och idrott

  Sven-Åke Selander, 2015, Kyrkan och idrotten under 2000 år: antika, medeltida och moderna attityder till idrott. Nykvist, M. & Maurits, A. (eds.). Malmö: Universus Academic Press, Vol. II 71. p. 253-283 30 p. (Skrifter utgivna av svenska kyrkohistoriska föreningen ; vol. II Ny följd, no. 71).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Recension av Nytt norsk salmeleksikon, bind I - III

  Sven-Åke Selander, 2015, In : Svenskt gudstjänstliv. 90, p. 234-238 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 14. Recension av T. A. Seidel & Chr. Spehr (red.). Das evangelische Pfarrhaus: Mythos und Wirklichkeit

  Sven-Åke Selander, 2015, In : Svenskt gudstjänstliv. 90, p. 251-255 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 15. Recension av T. Axner. Ordo Missae: missalen och tillägg i Svenska kyrkan 1941-1967

  Sven-Åke Selander, 2015, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 1:115, p. 309-313 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 16. Sten Rodhe: religionspedagog ständigt på väg

  Sven-Åke Selander, 2015, Religiös förändring: kristenheten i Sverige efter millenieskiftet. Liljefors Persson, B. & Tidman, N-Å. (eds.). Malmö: Föreningen lärare i religionskunskap, p. 87 - 122 (Föreningen Lärare i Religionskunskap Årsbok; vol. 46).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. 2014
 18. Ämnesdidaktik inom ämneslärarutbildningen

  Sven-Åke Selander, 2014, Högskolepedagogisk reflektion och praktik: Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2012. Maurits, A. & Mårtensson, K. (eds.). Lund: Humanistiska och teologiska fakulteterna, p. 113 - 123

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Koral och kultur i svensk tradition

  Sven-Åke Selander, 2014, Coda: andra antologin om musik och samhälle. Askander, M., Lundin, J. A. & Söderman, J. (eds.). Malmö: Kira Förlag, Vol. 2. p. 113-123 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Luthers psalmer i Sverige: hur, vilka och varför

  Sven-Åke Selander, 2014, In : Hymnologi. 1/2 , p. 37-52 15 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. Recension av Leben nach Luther: Eine Kulturgeschichte des evangelischen Pfarrhauses

  Sven-Åke Selander, 2014, In : Svenskt gudstjänstliv. 89, p. 235-239 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 22. Vägar till tro: om Britt G. Hallqvists originalpsalmer i ett livsperspektiv

  Sven-Åke Selander, 2014, Britt G. Hallqvist: diktare och teolog . Aggedal, J-O. (ed.). Lund: Arcus, p. 86-114 28 p. (Årsbok ; vol. 2014).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. 2013
 24. Livstolkning, trostolkning och livstydning: utmaningar för kristen psalm och sång

  Sven-Åke Selander, 2013, In : Hymnologi. 1/2, p. 26-48 22 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Recension av B Arvidsson, Till sakralt bruk: Kyrkobyggnaden i Mads Jensen Medelfars (1579-1637) liv och teologi

  Sven-Åke Selander, 2013, In : Svenskt gudstjänstliv. 88, p. 165 - 166

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 26. Recension av Cecilia. Katolsk gudstjänstbok

  Sven-Åke Selander, 2013, In : Svenskt gudstjänstliv. 88, p. 172 - 177

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 27. Recension av O Bexell (red.), The Meaning of Christian Liturgy. Recent Developments in the Church of Sweden

  Sven-Åke Selander, 2013, In : Svenskt gudstjänstliv. 88, p. 166 - 170

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 28. Recension av V-A. Grönqvist (red.), Siri Dahlquist: Psalmförfattare, prästfru och teolog

  Sven-Åke Selander, 2013, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 1:113, p. 249-252 4 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 29. 2012
 30. Prästgård och församling i Lunds stift 1960-2011: Omvärdering och förnyelse

  Sven-Åke Selander & Alenäs, S., 2012, Prästgård och prästgårdsliv i Lunds stift 1850-2011. Selander, S-Å., Selander, G. & Alenäs, S. (eds.). Lund: Arcus, p. 194-236 42 p. (Årsbok; vol. 2012).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Prästgård och församlingsbor: möten mellan prästgård och församling i ett utifrånperspektiv 1850 - 1910

  Sven-Åke Selander, 2012, Prästgård och prästgårdsliv i Lunds stift 1850 - 2011. Selander, S-Å., Selander, G. & Alenäs, S. (eds.). Lund: Arcus, p. 95-193 98 p. (Årsbok ; vol. 2012).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Prästgård och prästgårdsliv i Lunds stift 1850 - 2011

  Sven-Åke Selander, Selander, G. & Alenäs, S., 2012, Lund: Arcus. 268 p. (Årsbok; vol. 2012)

  Research output: Book/ReportBook

 33. 2011
 34. Doppsalmer i Svenska kyrkan: Om tro, dopbarn och föräldrar

  Sven-Åke Selander, 2011, In : Svenskt gudstjänstliv. 86, p. 81-113 32 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. Recension av L-A Östtveit Elgvin, Lars Levi Laestadius' spiritualitet

  Sven-Åke Selander, 2011, In : Svenskt gudstjänstliv. 86, p. 164 - 168

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 36. Society - Identity - Christian hymn-singing: a challenge to hymnological research

  Sven-Åke Selander, 2011, Christian songs under persecution and oppression: International Conference of Hymnology, IAH, HSUSC and HSGBI in cooperation with the University Opole, 26 July - 31 July 2009 in Opole-Kamień Śl. (Poland). Prassl, F. K. & Tarlinski, P. (eds.). Graz-Opole: IAH Internationale Arbetitsgemeinschaft für Hymnologie, Vol. 39:2. p. 205-216 12 p. (IAH Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnolgie; vol. 39).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 37. 2010
 38. Barnkonventionen och barns bästa i kristna trossamfund

  Sven-Åke Selander, 2010, In : Svenskt gudstjänstliv. 85, p. 49-80 31 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. Law, Religion and Ethics in Christian Hymns

  Sven-Åke Selander, 2010, Law & Religion in the 21st Century: Nordic Perspectives. Christoffersen, L., Modéer, K. Å. & Andersen, S. (eds.). Copenhagen: DJØF Publishing, p. 435-450 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. Recension av A Ekström, Och ingen utanför: Inblick och utblick i Anders Frostensons liv och författarskap

  Sven-Åke Selander, 2010, In : Svenskt gudstjänstliv. 85, p. 154 - 158

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 41. Recension av A Lövland & P Repstad, Julekonserter

  Sven-Åke Selander, 2010, In : Svenskt gudstjänstliv. 85, p. 182 - 186

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 42. 2009
 43. Recension av S-A. Flodell och V-A. Grönqvist. Åke Andrén: ett mångsidigt professorsliv.

  Sven-Åke Selander, 2009, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 1:109, p. 265-266 2 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 44. 2008
 45. Den skapande människan: Martin Luther och psalmer i folklig tradition i Lunds stift

  Sven-Åke Selander, 2008, In : Hymnologi. 2-3, p. 91 - 99

  Research output: Contribution to journalArticle

 46. Heliga rum i dagens Sverige

  Sven-Åke Selander (ed.) & Sundmark, S. F. (ed.), 2008, Artos & Norma. 176 p. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 83)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 47. 2007
 48. Från ungdomsvård till ansvarstagande, från fostran till delaktighet

  Sven-Åke Selander, 2007, "På en gång så djupt och så vitt som möjligt": om kyrkligt ungdomsarbete i Lunds stift 1900-1975. Ranger, A., Selander, G. & Selander, S-Å. (eds.). Lund: Arcus, p. 155-313 158 p. (Årsbok; vol. 2007).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 49. Hjärtats tillit : trosförmedling i luthersk tradition

  Sven-Åke Selander (ed.), 2007, Artos & Norma. 256 p. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 82)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 50. "På en gång så djupt och så vitt som möjligt": om kyrkligt ungdomsarbete i Lunds stift 1900-1975

  Ranger, A., Selander, G. & Sven-Åke Selander, 2007, Lund: Arcus. 327 p. (Årsbok; vol. 2007)

  Research output: Book/ReportBook

 51. 2006
 52. Den svenska psalmboken 1986 i Svenska kyrkan

  Sven-Åke Selander & Nisser, P. O., 2006, In : Svenskt gudstjänstliv. 81, p. 11-43 32 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 53. Psalm i vår tid

  Sven-Åke Selander (ed.), 2006, Artos & Norma. 192 p. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 81)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 54. Teologi och kyrkomusik

  Sven-Åke Selander, 2006, Åtta röster om musik och teologi. Håkanson, R. (ed.). Stockholm: Verbum, p. 15-40 25 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 3 Next