Sven-Åke Selander

Professor emeritus
More filtering options
 1. Forskning om gudstjänst

  Brander Jonsson, H. (ed.), Brodd, S-E. (ed.), Larsson, R. (ed.), Christer Pahlmblad (ed.), Sven-Åke Selander (ed.) & Sporre, K. (ed.), 2000, Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd. 127 p. (Tro & Tanke; vol. 2000:2)(Svenskt gudstjänstliv; vol. 75)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 2. Filosofididaktik

  Brüning, B., Martens, E. & Sven-Åke Selander, 1988, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 55 p. (Pedagogisk-psykologiska problem; no. 488)

  Research output: Book/ReportBook

 3. Hymnologi - en forskning med framtid?

  Hellström, J-A. & Sven-Åke Selander, 1982, Lund: Teologiska institutionen, Lund. 70 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 3)

  Research output: Book/ReportBook

 4. "På en gång så djupt och så vitt som möjligt": om kyrkligt ungdomsarbete i Lunds stift 1900-1975

  Ranger, A., Selander, G. & Sven-Åke Selander, 2007, Lund: Arcus. 327 p. (Årsbok; vol. 2007)

  Research output: Book/ReportBook

 5. Religion and schoolbooks in Europe: report from a conference in Malmö

  Schultze, H. & Sven-Åke Selander, 1983, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 65 p. (Didakometry ; vol. 68)

  Research output: Book/ReportBook

 6. Liturgi och drama

  Sven-Åke Selander (ed.), 2002, Svenska kyrkans forskningsråd. 177 p. (Tro & Tanke; vol. 77)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 7. Teologi och musik

  Sven-Åke Selander (ed.), 2001, Svenska kyrkans forskningsråd. 169 p. (Tro & Tanke; vol. 76)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 8. Heliga rum i dagens Sverige

  Sven-Åke Selander (ed.) & Sundmark, S. F. (ed.), 2008, Artos & Norma. 176 p. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 83)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 9. Laurentius Petri och svenskt gudstjänstliv

  Sven-Åke Selander (ed.), 2004, Artos & Norma. 191 p. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 79)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 10. Hjärtats tillit : trosförmedling i luthersk tradition

  Sven-Åke Selander (ed.), 2007, Artos & Norma. 256 p. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 82)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 11. Psalm i vår tid

  Sven-Åke Selander (ed.), 2006, Artos & Norma. 192 p. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 81)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 12. Gudstjänstfolket : församlingssyn och liturgi

  Sven-Åke Selander (ed.), 2005, Artos & Norma. 192 p. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 80)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 13. Liturgi och språk

  Sven-Åke Selander (ed.), 2003, Artos & Norma. 160 p. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 78)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 14. Barns rätt i kyrkor och samfund

  Sven-Åke Selander (ed.) & Larsson, R. (ed.), 1995, [Publisher information missing]. 105 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 45)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 15. Mot en ny sång: två nordiska hymnologiska seminarier kring psalm och sång hos Anders Frostenson och i Taizétraditionen

  Sven-Åke Selander (ed.) & Jönsson, A. (ed.), 1998, Lund: Teologiska institutionen, Lunds universitet. 152 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 49)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 16. Den nya sången: Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige

  Sven-Åke Selander, 1973 May 15, Första upplagan ed. Lund: CWK Gleerups Lund. 282 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 17. Livslångt lärande i den svenska kyrkoförsamlingen: Fleninge 1820 - 1890

  Sven-Åke Selander, 1986, Jala Bok & Musik AB ed. Uppsala. 221 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 18. Momentet kristendomen i gymnasieskolan: en analys av förutsättningarna för stofförståelse

  Sven-Åke Selander, 1979, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. (Lunds universitet Lärarhögskolan i Malmö; vol. 1979, no. 17)

  Research output: Book/ReportBook

 19. Research and creative thinking: en konferensrapport, Université de Laval Quebéc, Canada 1-14 maj 1981

  Sven-Åke Selander, 1981, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 46 p. (Pedagogisk-psykologiska problem; vol. 396)

  Research output: Book/ReportBook

 20. Människor-samhälle-kyrka i stormaktstidens Sverige: underlag för livsfrågeanknutet studium av kyrkohistoria på mellanstadiet.

  Sven-Åke Selander, 1981, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. (Rapport; vol. 1981:12)

  Research output: Book/ReportReport

 21. Tillväxt och gemenskap: Principfrågor i Svenska kyrkans utbildning

  Sven-Åke Selander, 1982, Svenska kyrkans utbildningsnämnd.

  Research output: Book/ReportBook

 22. Religionsundervisning för hela människan: analys av samspelet samhälle, människosyn, innehåll och metoder i religionsundervisningen i Sverige

  Sven-Åke Selander, 1982, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 406 p. (Rapport; vol. 1982:22)

  Research output: Book/ReportReport

 23. Reflektionens didaktik: om eftertanke, analys och helhetssyn

  Sven-Åke Selander, 1988, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 42 p. (Pedagogisk-psykologiska problem; no. 495)

  Research output: Book/ReportBook

 24. Från psalmer till Mikael Wiehe: psalmer och visor i gymnasieskolans religionskunskap. Ett didaktiskt metodiskt projekt

  Sven-Åke Selander, 1989, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 56 p. (Rapport; vol. 1989:11)

  Research output: Book/ReportReport

 25. Reflektion och kritisk tänkande: om didaktiska principer och deras tillämpning

  Sven-Åke Selander, 1991, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. (Pedagogisk-psykologiska problem; no. 555)

  Research output: Book/ReportBook

 26. Livstolkning: om religion, livsåskådning och etik i skolan i ett didaktiskt perspektiv. En förusättningsanalys

  Sven-Åke Selander, 1994, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 224 p. (Rapporter om utbildning; no. 3)

  Research output: Book/ReportReport

 27. Argument - ansvar - vision: om sammanläggningar av församlingar i Lunds stift 2002

  Sven-Åke Selander, 2003, Lund: Arcus. 224 p. (Årsbok; vol. 2003)

  Research output: Book/ReportBook

 28. Prästgård och prästgårdsliv i Lunds stift 1850 - 2011

  Sven-Åke Selander, Selander, G. & Alenäs, S., 2012, Lund: Arcus. 268 p. (Årsbok; vol. 2012)

  Research output: Book/ReportBook

 29. "Från Lilla katekesen till Stora boken": Installationsföreläsning

  Sven-Åke Selander, 1994, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 70, 1, p. 25-34 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 30. Den skapande människan: Martin Luther och psalmer i folklig tradition i Lunds stift

  Sven-Åke Selander, 2008, In : Hymnologi. 2-3, p. 91 - 99

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. Integrerad läroplan och integrerat språk

  Sven-Åke Selander, 1987, In : Föreningen lärare i religionskunskap årsbok. p. 67-106 39 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. Hymnologie und Didaktik

  Sven-Åke Selander, 1988, In : IAH Bulletin. 16, p. 137-153

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. Från Stora katekesen till Lilla boken: installationsföreläsning

  Sven-Åke Selander, 1993, In : Lundaforskare föreläser. 25, p. 4-13 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. Kyrkomusik och gudstjänstliv

  Sven-Åke Selander, 2000, In : Svenskt gudstjänstliv. 75, p. 54-69 16 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. From Practical Training to Theoretical Practical Theology in Lund

  Sven-Åke Selander, 2001, In : International Journal of Practical Theology. 5 , 2, p. 287-298 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 36. Rechtstheologie und Schulpolitik

  Sven-Åke Selander, 2002, In : Zeitschrift für Evangelisches Kirchenrecht. 47, 2, p. 431 - 448

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. Den svenska psalmboken 1986 i Svenska kyrkan

  Sven-Åke Selander & Nisser, P. O., 2006, In : Svenskt gudstjänstliv. 81, p. 11-43 32 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 38. Varför sjunger folk i kyrkan?

  Sven-Åke Selander, 2006, In : Svenskt gudstjänstliv. 81, p. 161-178 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. Barnkonventionen och barns bästa i kristna trossamfund

  Sven-Åke Selander, 2010, In : Svenskt gudstjänstliv. 85, p. 49-80 31 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. Doppsalmer i Svenska kyrkan: Om tro, dopbarn och föräldrar

  Sven-Åke Selander, 2011, In : Svenskt gudstjänstliv. 86, p. 81-113 32 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. Livstolkning, trostolkning och livstydning: utmaningar för kristen psalm och sång

  Sven-Åke Selander, 2013, In : Hymnologi. 1/2, p. 26-48 22 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 42. Luthers psalmer i Sverige: hur, vilka och varför

  Sven-Åke Selander, 2014, In : Hymnologi. 1/2 , p. 37-52 15 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 43. Olavus Petri: psalmdiktare för den goda sakens skull

  Sven-Åke Selander, 1994, Olaus Petri: den mångsidige svenske reformatorn. Nio föredrag om Olaus Petri utgivna av Cal E Hallencrfetuz och Sven-Ola Lindeberg. Hallencreutz, C. F. & Lindberg, S-O. (eds.). Uppsala: Svenska kyrkohistoriska föreningen, Vol. 49. p. 129-167 38 p. (Skrifter utgivna av Svenska Kyrkohistoriska Föreningen. II, ny följd; vol. 49).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. Kyrko- och samfundsvetenskap: om kärna och forskningsperspektiv

  Sven-Åke Selander, 1994, Mellan tid och evighet: festskrift till Bo Johnson. Lund: Teologiska institutionen, Lunds universitet, Vol. 42. p. 185-202 17 p. (Religio; vol. 42).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 45. Fenomen - funktion - analys

  Sven-Åke Selander, 1996, Kyrkovetenskapliga forskningslinjer: en vetenskapsteoretisk översikt . Bexell, O. (ed.). Lund: Studentlitteratur AB, p. 126-154 28 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 46. Att skapa gudstjänst: om sammanhangets betydelse i konfirmationsgudstjänsten

  Sven-Åke Selander, 1998, Med livet som insats: konfirmandarbetet i Svenska kyrkan. Straarup, J. & Winqvist Hollman, G. (eds.). Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd, Vol. 1998:3. p. 131-148 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. Reformationen och lekfolket

  Sven-Åke Selander, 1999, Sveriges kyrkohistoria: 3. Reformationstid. Andrén, Å. (ed.). Stockholm: Verbum, Vol. 3. p. 290-303 13 p. (Sveriges kyrkohistoria).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 3 Next