Sven-Åke Selander

Professor emeritus
More filtering options
 1. Article
 2. Nyare psalm i Norden: Ett försök till inventering

  Sven-Åke Selander, 2017, In : Hymnologi. 2016, 1 - 4, p. 71 - 114

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Luthers psalmer i Sverige: hur, vilka och varför

  Sven-Åke Selander, 2014, In : Hymnologi. 1/2 , p. 37-52 15 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. Livstolkning, trostolkning och livstydning: utmaningar för kristen psalm och sång

  Sven-Åke Selander, 2013, In : Hymnologi. 1/2, p. 26-48 22 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Doppsalmer i Svenska kyrkan: Om tro, dopbarn och föräldrar

  Sven-Åke Selander, 2011, In : Svenskt gudstjänstliv. 86, p. 81-113 32 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Barnkonventionen och barns bästa i kristna trossamfund

  Sven-Åke Selander, 2010, In : Svenskt gudstjänstliv. 85, p. 49-80 31 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Den skapande människan: Martin Luther och psalmer i folklig tradition i Lunds stift

  Sven-Åke Selander, 2008, In : Hymnologi. 2-3, p. 91 - 99

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Den svenska psalmboken 1986 i Svenska kyrkan

  Sven-Åke Selander & Nisser, P. O., 2006, In : Svenskt gudstjänstliv. 81, p. 11-43 32 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Varför sjunger folk i kyrkan?

  Sven-Åke Selander, 2006, In : Svenskt gudstjänstliv. 81, p. 161-178 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. Rechtstheologie und Schulpolitik

  Sven-Åke Selander, 2002, In : Zeitschrift für Evangelisches Kirchenrecht. 47, 2, p. 431 - 448

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. From Practical Training to Theoretical Practical Theology in Lund

  Sven-Åke Selander, 2001, In : International Journal of Practical Theology. 5 , 2, p. 287-298 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Kyrkomusik och gudstjänstliv

  Sven-Åke Selander, 2000, In : Svenskt gudstjänstliv. 75, p. 54-69 16 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. Kyrkovetenskap och kontextualitet

  Sven-Åke Selander, 1998, In : Halvårsskrift for praktisk teologi. Hefte 2 , p. 3-15 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. Kirchenlied und Gesangbuch in einer Zeit der Säkularisierung

  Sven-Åke Selander, 1996, In : IAH Bulletin. 24, p. 1-17 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. "Från Lilla katekesen till Stora boken": Installationsföreläsning

  Sven-Åke Selander, 1994, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 70, 1, p. 25-34 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Från Stora katekesen till Lilla boken: installationsföreläsning

  Sven-Åke Selander, 1993, In : Lundaforskare föreläser. 25, p. 4-13 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Hymnologie und Didaktik

  Sven-Åke Selander, 1988, In : IAH Bulletin. 16, p. 137-153

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. Integrerad läroplan och integrerat språk

  Sven-Åke Selander, 1987, In : Föreningen lärare i religionskunskap årsbok. p. 67-106 39 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Integrated Curriculum and Integrated Language

  Sven-Åke Selander, 1987, In : British Journal of Religious Education. 9, 3, p. 131-137 7 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Review (Book/Film/Exhibition/etc.)
 21. Recension av Jakob Wirén, Utmaningsdriven undervisning: Hur kyrkan kan dela tro och liv idag

  Sven-Åke Selander, 2017 Aug 30, In : Svenskt gudstjänstliv. 92, p. 266 - 272 6 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 22. Recension av S Gray, Hermeneutics of Hymnody: A Comprehensive and Integrated Approach to Understanding Hymns

  Sven-Åke Selander, 2016, In : Svenskt gudstjänstliv. 91, p. 220-224 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 23. Recension av J Kjaergaard, Salmehåndbog: I Salmehistorie, II Salmehåndbog

  Sven-Åke Selander, 2016, In : Svenskt gudstjänstliv. 91, p. 243-246 4 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 24. Recension av T. Axner. Ordo Missae: missalen och tillägg i Svenska kyrkan 1941-1967

  Sven-Åke Selander, 2015, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 1:115, p. 309-313 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 25. Recension av Nytt norsk salmeleksikon, bind I - III

  Sven-Åke Selander, 2015, In : Svenskt gudstjänstliv. 90, p. 234-238 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 26. Recension av T. A. Seidel & Chr. Spehr (red.). Das evangelische Pfarrhaus: Mythos und Wirklichkeit

  Sven-Åke Selander, 2015, In : Svenskt gudstjänstliv. 90, p. 251-255 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 27. Recension av Leben nach Luther: Eine Kulturgeschichte des evangelischen Pfarrhauses

  Sven-Åke Selander, 2014, In : Svenskt gudstjänstliv. 89, p. 235-239 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 28. Recension av V-A. Grönqvist (red.), Siri Dahlquist: Psalmförfattare, prästfru och teolog

  Sven-Åke Selander, 2013, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 1:113, p. 249-252 4 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 29. Recension av B Arvidsson, Till sakralt bruk: Kyrkobyggnaden i Mads Jensen Medelfars (1579-1637) liv och teologi

  Sven-Åke Selander, 2013, In : Svenskt gudstjänstliv. 88, p. 165 - 166

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 30. Recension av O Bexell (red.), The Meaning of Christian Liturgy. Recent Developments in the Church of Sweden

  Sven-Åke Selander, 2013, In : Svenskt gudstjänstliv. 88, p. 166 - 170

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 31. Recension av Cecilia. Katolsk gudstjänstbok

  Sven-Åke Selander, 2013, In : Svenskt gudstjänstliv. 88, p. 172 - 177

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 32. Recension av L-A Östtveit Elgvin, Lars Levi Laestadius' spiritualitet

  Sven-Åke Selander, 2011, In : Svenskt gudstjänstliv. 86, p. 164 - 168

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 33. Recension av A Ekström, Och ingen utanför: Inblick och utblick i Anders Frostensons liv och författarskap

  Sven-Åke Selander, 2010, In : Svenskt gudstjänstliv. 85, p. 154 - 158

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 34. Recension av A Lövland & P Repstad, Julekonserter

  Sven-Åke Selander, 2010, In : Svenskt gudstjänstliv. 85, p. 182 - 186

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 35. Recension av S-A. Flodell och V-A. Grönqvist. Åke Andrén: ett mångsidigt professorsliv.

  Sven-Åke Selander, 2009, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 1:109, p. 265-266 2 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 36. Recension av A Jarlert (red.) En wanligh PsalmBook: Göteborgspsalmboken 1650

  Sven-Åke Selander, 2004, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 1:104, p. 177-178 2 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 37. Recension av L. Ahlbäck. Socialdemokratisk kyrkosyn: en studie i Socialdemokraternas kyrkopolitiska riktlinjer 1979-1996

  Sven-Åke Selander, 2004, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 1:104, p. 211-215 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 38. Recension av G Palm (huvudredaktör) Den svenska högtidsboken

  Sven-Åke Selander, 2001, In : Svenskt gudstjänstliv. 76, p. 154 - 156

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 39. Recension av A Bäckström (red.) Livsåskådning och kyrkobyggnad & J Bromander Rör inte vår kyrka!

  Sven-Åke Selander, 2001, In : Svenskt gudstjänstliv. 76, p. 125 - 128

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

Previous 1 2 3 Next