Sven-Åke Selander

Professor emeritus
More filtering options
 1. 2006
 2. Varför sjunger folk i kyrkan?

  Sven-Åke Selander, 2006, In : Svenskt gudstjänstliv. 81, p. 161-178 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. 2005
 4. Gudstjänstfolket : församlingssyn och liturgi

  Sven-Åke Selander (ed.), 2005, Artos & Norma. 192 p. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 80)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 5. Karl XII:s bibel i andlig sång, katekes och biblisk historia

  Sven-Åke Selander, 2005, Den gamla översättningen: Karl XII:s bibel och dess receptionshistoria. Föredrag vid en konferens i Lund den 21 - 15 februari 2003 anordnad av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. Larsson, T. & Olsson, B. (eds.). Stockholm: Almqvist & Wiksell, p. 101-115 16 p. (Acta Regiae Societatis humaniorum litterarum Lundensis; vol. 84).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 6. 2004
 7. Descriptive and normative in Church research

  Sven-Åke Selander, 2004, Contemporary religion and church: A Nordic perspective. Winsnes, O. G. (ed.). Trondheim: Tapir akademisk forlag, p. 143 - 158 (KIFO rapport; vol. 26).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Laurentius Petri och svenskt gudstjänstliv

  Sven-Åke Selander (ed.), 2004, Artos & Norma. 191 p. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 79)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 9. Objectivity and Phenomenology in Swedish School Curricula

  Sven-Åke Selander, 2004, Towards a European Perspective on Religious Education: The RE Research Conference March 11-14, 2004, University of Lund. Larsson, R. & Gustavsson, C. (eds.). Skellefteå: Artos & Norma, p. 166-173 8 p. (Bibliotheca theologiae practricae; vol. 74).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 10. Recension av A Jarlert (red.) En wanligh PsalmBook: Göteborgspsalmboken 1650

  Sven-Åke Selander, 2004, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 1:104, p. 177-178 2 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 11. Recension av L. Ahlbäck. Socialdemokratisk kyrkosyn: en studie i Socialdemokraternas kyrkopolitiska riktlinjer 1979-1996

  Sven-Åke Selander, 2004, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 1:104, p. 211-215 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 12. 2003
 13. Argument - ansvar - vision: om sammanläggningar av församlingar i Lunds stift 2002

  Sven-Åke Selander, 2003, Lund: Arcus. 224 p. (Årsbok; vol. 2003)

  Research output: Book/ReportBook

 14. Att veta och förstå: om kristendomsförhör i 1800-talets svenska kyrka

  Sven-Åke Selander, 2003, Sveriges kyrkohistoria: 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Bexell, O. (ed.). Stockholm: Verbum, Vol. 7. p. 332-339 8 p. (Sveriges kyrkohistoria; vol. 7).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Liturgi och språk

  Sven-Åke Selander (ed.), 2003, Artos & Norma. 160 p. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 78)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 16. 2002
 17. Liturgi och drama

  Sven-Åke Selander (ed.), 2002, Svenska kyrkans forskningsråd. 177 p. (Tro & Tanke; vol. 77)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 18. Rechtstheologie und Schulpolitik

  Sven-Åke Selander, 2002, In : Zeitschrift für Evangelisches Kirchenrecht. 47, 2, p. 431 - 448

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. 2001
 20. Evangelical Lutheran Preaching and Nordic Identity

  Sven-Åke Selander, 2001, The Nordic Countries and Europe. P.1, Humanities: The research programme "Norden och Europa". Ståhlberg, K. (ed.). Köpenhamn: Nordiska ministerrådet, p. 89 - 103 (Nord; vol. 22).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. From Practical Training to Theoretical Practical Theology in Lund

  Sven-Åke Selander, 2001, In : International Journal of Practical Theology. 5 , 2, p. 287-298 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. Human Language between Christian and Secular

  Sven-Åke Selander, 2001, The Human Image of God. Ziebertz, H-G., Schweitzer, F., Häring, H. & Browning, D. (eds.). Leiden: Brill, p. 123-142 20 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Hymnology, Aesthetics and Religious Education: The Hymnological-didactical Circle

  Sven-Åke Selander, 2001, Creativity, Imagination and Criticism: The Expressive Dimension in Practical Theology. Ballard, P. & Couture, P. (eds.). Cardiff: Cardiff Academic Press, p. 201 - 212

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 24. Kyrko- och samfundsvetenskap

  Sven-Åke Selander, 2001, Theologicum i Lund: undervisning och forskning i tusen år. Olsson, B., Bexell, G. & Gustafsson, G. (eds.). Lund: Arcus, p. 140-149 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Rättsteologi och skolpolitik

  Sven-Åke Selander, 2001, Samfundsvidenskabelige syn på det religiöse. Christoffersen, L. (ed.). Köpenhamn: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, p. 101 - 117

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Recension av A Bäckström (red.) Livsåskådning och kyrkobyggnad & J Bromander Rör inte vår kyrka!

  Sven-Åke Selander, 2001, In : Svenskt gudstjänstliv. 76, p. 125 - 128

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 27. Recension av G Palm (huvudredaktör) Den svenska högtidsboken

  Sven-Åke Selander, 2001, In : Svenskt gudstjänstliv. 76, p. 154 - 156

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 28. Svensk påskpredikan i ortodoxi, pietism och herrnhutism

  Sven-Åke Selander, 2001, Luthersk påskpredikan i Norden: 2. Traditioner och regioner. Selander, S-Å. & Pahlmblad, C. (eds.). København: Nordiska ministerrådet, Vol. 2. p. 401-443 42 p. (Nord (København); vol. 2001:7).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Teologi och musik

  Sven-Åke Selander (ed.), 2001, Svenska kyrkans forskningsråd. 169 p. (Tro & Tanke; vol. 76)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 30. 2000
 31. Forskning om gudstjänst

  Brander Jonsson, H. (ed.), Brodd, S-E. (ed.), Larsson, R. (ed.), Christer Pahlmblad (ed.), Sven-Åke Selander (ed.) & Sporre, K. (ed.), 2000, Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd. 127 p. (Tro & Tanke; vol. 2000:2)(Svenskt gudstjänstliv; vol. 75)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 32. Kyrkomusik och gudstjänstliv

  Sven-Åke Selander, 2000, In : Svenskt gudstjänstliv. 75, p. 54-69 16 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. Livstolkning - trostolkning - tydning: grundbegrepp i en personlighetsutvecklande religionsdidaktisk modell

  Sven-Åke Selander, 2000, Forskning og fundering: religion og religiösitet i skole, kirke og samfunn. Festskrift til Ole Gunnar Winsnes. Trondheim: Tapir akademisk forlag, p. 15-34 19 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Luthersk predikotradition i nordisk evangelisk kristenhet: mångkulturalitet och folkligt samarbete

  Sven-Åke Selander, 2000, Mångkulturalitet och folkligt samarbete: forskningsprogrammet Norden och Europa. København: Nordiska ministerrådet, Vol. 29. p. 99-113 14 p. (Nord (København); vol. 2000:29).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. Recension av Ekedahl, Nils - Det svenska Israel: myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst

  Sven-Åke Selander, 2000, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 100, p. 280-281

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 36. Stat, kyrka, skola i ett europeiskt perspektiv

  Sven-Åke Selander, 2000, Det unika Norden: Forskningsprogrammet Norden och Europa. Ståhlberg, K. (ed.). København: Nordiska ministerrådet, p. 59-77 18 p. (Nord (København); vol. 2000:4).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. 1999
 38. Recension av Sarelin, Birgitta - Behålla och förnya: den finlandssvenska psalmboksrevisionen 1975 - 1986

  Sven-Åke Selander, 1999, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 99, p. 165-168 4 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 39. Reformationen och lekfolket

  Sven-Åke Selander, 1999, Sveriges kyrkohistoria: 3. Reformationstid. Andrén, Å. (ed.). Stockholm: Verbum, Vol. 3. p. 290-303 13 p. (Sveriges kyrkohistoria).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. So-ämnena i barns livsvärld: att reflektera över sin omvärld

  Sven-Åke Selander, 1999, So-ämnena i barns livsvärld. Selander, S-Å. (ed.). Malmö: Pedagogiska punkten, p. 9-14, 103-122 35 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. State, Church and School in the Scandinavian Countries: in a European perspective

  Sven-Åke Selander, 1999, Årsbok: Into the Third Millenium. EFTRE Conference August 1998 in Copenhagen. Tidman, N-Å. (ed.). Lomma: Föreningen lärare i religionskunskap, Vol. 31. p. 54 -75 21 p. (Årsbok/Föreningen Lärare i Religionskunskap; vol. 31).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 42. 1998
 43. Att skapa gudstjänst: om sammanhangets betydelse i konfirmationsgudstjänsten

  Sven-Åke Selander, 1998, Med livet som insats: konfirmandarbetet i Svenska kyrkan. Straarup, J. & Winqvist Hollman, G. (eds.). Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd, Vol. 1998:3. p. 131-148 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. Kyrkovetenskap och kontextualitet

  Sven-Åke Selander, 1998, In : Halvårsskrift for praktisk teologi. Hefte 2 , p. 3-15 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. Mot en ny sång: två nordiska hymnologiska seminarier kring psalm och sång hos Anders Frostenson och i Taizétraditionen

  Sven-Åke Selander (ed.) & Jönsson, A. (ed.), 1998, Lund: Teologiska institutionen, Lunds universitet. 152 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 49)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 46. Recension av Göransson, Harald - Koral och andlig visa i Sverige

  Sven-Åke Selander, 1998, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 98, p. 214-216 3 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 47. "Tryggare kan ingen vara": om barnet i psalmer och visor

  Sven-Åke Selander, 1998, Barnet i kyrkohistorien. Jarlert, A. (ed.). Lund: Lund University Press, p. 63 - 80 (Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis; vol. 37).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 48. 1997
 49. Empirisk homiletik

  Sven-Åke Selander, 1997, Metoder i homiletisk forskning. Skjevesland, O. (ed.). Oslo: Det teolgiske Menighetsfakultet, p. 14-30 16 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 50. Respons på Kari Syreenis föreläsning "Petrus och den ende läraren i Matteusevangeliet"

  Sven-Åke Selander, 1997, Matteus och hans läsare - förr och nu: Matteussymposiet i Lund den 27-28 sept 1996. En hyllning till professor Birger Gerhardsson som fyllde 70 år den 26 september 1996. Olsson, B. (ed.). Lund: Teologiska institutionen, Lunds universitet, p. 103-108 6 p. (Religio; vol. 48).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 51. 1996
 52. Fenomen - funktion - analys

  Sven-Åke Selander, 1996, Kyrkovetenskapliga forskningslinjer: en vetenskapsteoretisk översikt . Bexell, O. (ed.). Lund: Studentlitteratur AB, p. 126-154 28 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 53. Kirchenlied und Gesangbuch in einer Zeit der Säkularisierung

  Sven-Åke Selander, 1996, In : IAH Bulletin. 24, p. 1-17 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 54. 1995
 55. Barns rätt i kyrkor och samfund

  Sven-Åke Selander (ed.) & Larsson, R. (ed.), 1995, [Publisher information missing]. 105 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 45)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 56. 1994
 57. "Från Lilla katekesen till Stora boken": Installationsföreläsning

  Sven-Åke Selander, 1994, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 70, 1, p. 25-34 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 58. Kyrko- och samfundsvetenskap: om kärna och forskningsperspektiv

  Sven-Åke Selander, 1994, Mellan tid och evighet: festskrift till Bo Johnson. Lund: Teologiska institutionen, Lunds universitet, Vol. 42. p. 185-202 17 p. (Religio; vol. 42).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 59. Livstolkning: om religion, livsåskådning och etik i skolan i ett didaktiskt perspektiv. En förusättningsanalys

  Sven-Åke Selander, 1994, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 224 p. (Rapporter om utbildning; no. 3)

  Research output: Book/ReportReport