Sven-Åke Selander

Professor emeritus
More filtering options
 1. 1994
 2. Olavus Petri: psalmdiktare för den goda sakens skull

  Sven-Åke Selander, 1994, Olaus Petri: den mångsidige svenske reformatorn. Nio föredrag om Olaus Petri utgivna av Cal E Hallencrfetuz och Sven-Ola Lindeberg. Hallencreutz, C. F. & Lindberg, S-O. (eds.). Uppsala: Svenska kyrkohistoriska föreningen, Vol. 49. p. 129-167 38 p. (Skrifter utgivna av Svenska Kyrkohistoriska Föreningen. II, ny följd; vol. 49).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. 1993
 4. Från Stora katekesen till Lilla boken: installationsföreläsning

  Sven-Åke Selander, 1993, In : Lundaforskare föreläser. 25, p. 4-13 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. 1991
 6. Reflektion och kritisk tänkande: om didaktiska principer och deras tillämpning

  Sven-Åke Selander, 1991, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. (Pedagogisk-psykologiska problem; no. 555)

  Research output: Book/ReportBook

 7. 1989
 8. Från psalmer till Mikael Wiehe: psalmer och visor i gymnasieskolans religionskunskap. Ett didaktiskt metodiskt projekt

  Sven-Åke Selander, 1989, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 56 p. (Rapport; vol. 1989:11)

  Research output: Book/ReportReport

 9. 1988
 10. Filosofididaktik

  Brüning, B., Martens, E. & Sven-Åke Selander, 1988, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 55 p. (Pedagogisk-psykologiska problem; no. 488)

  Research output: Book/ReportBook

 11. Hymnologie und Didaktik

  Sven-Åke Selander, 1988, In : IAH Bulletin. 16, p. 137-153

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Reflektionens didaktik: om eftertanke, analys och helhetssyn

  Sven-Åke Selander, 1988, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 42 p. (Pedagogisk-psykologiska problem; no. 495)

  Research output: Book/ReportBook

 13. 1987
 14. Integrated Curriculum and Integrated Language

  Sven-Åke Selander, 1987, In : British Journal of Religious Education. 9, 3, p. 131-137 7 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Integrerad läroplan och integrerat språk

  Sven-Åke Selander, 1987, In : Föreningen lärare i religionskunskap årsbok. p. 67-106 39 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. 1986
 17. Livslångt lärande i den svenska kyrkoförsamlingen: Fleninge 1820 - 1890

  Sven-Åke Selander, 1986, Jala Bok & Musik AB ed. Uppsala. 221 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 18. 1983
 19. Religion and schoolbooks in Europe: report from a conference in Malmö

  Schultze, H. & Sven-Åke Selander, 1983, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 65 p. (Didakometry ; vol. 68)

  Research output: Book/ReportBook

 20. 1982
 21. Hymnologi - en forskning med framtid?

  Hellström, J-A. & Sven-Åke Selander, 1982, Lund: Teologiska institutionen, Lund. 70 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 3)

  Research output: Book/ReportBook

 22. Religionsundervisning för hela människan: analys av samspelet samhälle, människosyn, innehåll och metoder i religionsundervisningen i Sverige

  Sven-Åke Selander, 1982, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 406 p. (Rapport; vol. 1982:22)

  Research output: Book/ReportReport

 23. Tillväxt och gemenskap: Principfrågor i Svenska kyrkans utbildning

  Sven-Åke Selander, 1982, Svenska kyrkans utbildningsnämnd.

  Research output: Book/ReportBook

 24. 1981
 25. Människor-samhälle-kyrka i stormaktstidens Sverige: underlag för livsfrågeanknutet studium av kyrkohistoria på mellanstadiet.

  Sven-Åke Selander, 1981, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. (Rapport; vol. 1981:12)

  Research output: Book/ReportReport

 26. Research and creative thinking: en konferensrapport, Université de Laval Quebéc, Canada 1-14 maj 1981

  Sven-Åke Selander, 1981, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 46 p. (Pedagogisk-psykologiska problem; vol. 396)

  Research output: Book/ReportBook

 27. 1979
 28. Momentet kristendomen i gymnasieskolan: en analys av förutsättningarna för stofförståelse

  Sven-Åke Selander, 1979, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. (Lunds universitet Lärarhögskolan i Malmö; vol. 1979, no. 17)

  Research output: Book/ReportBook

 29. 1973
 30. Den nya sången: Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige

  Sven-Åke Selander, 1973 May 15, Första upplagan ed. Lund: CWK Gleerups Lund. 282 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

Previous 1 2 3 Next