Sven-Åke Selander

Professor emeritus
More filtering options
 1. 2018
 2. Existential Questions in Research and Education in the Shape of a Response to Sven Hartman

  Sven-Åke Selander, 2018 Dec 1, Challenging Life: Existential Questions as a Resource for Education. Ristiniemi, J., Skeie, G. & Sporre, K. (eds.). Münstet New York: Waxmann Verlag, p. 47-65 (Religious Diversity and Education in Europe; vol. 37).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. 2017
 4. Recension av Jakob Wirén, Utmaningsdriven undervisning: Hur kyrkan kan dela tro och liv idag

  Sven-Åke Selander, 2017 Aug 30, In : Svenskt gudstjänstliv. 92, p. 266 - 272 6 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 5. Britt G. Hallqvists originalpsalmer i ett svenskt-norskt perspektiv

  Sven-Åke Selander, 2017, Agder Vitenskapsakademi Årbok 2016, p. 94 - 110 16 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 6. Nyare psalm i Norden: Ett försök till inventering

  Sven-Åke Selander, 2017, In : Hymnologi. 2016, 1 - 4, p. 71 - 114

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. 2016
 8. Recension av J Kjaergaard, Salmehåndbog: I Salmehistorie, II Salmehåndbog

  Sven-Åke Selander, 2016, In : Svenskt gudstjänstliv. 91, p. 243-246 4 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 9. Recension av S Gray, Hermeneutics of Hymnody: A Comprehensive and Integrated Approach to Understanding Hymns

  Sven-Åke Selander, 2016, In : Svenskt gudstjänstliv. 91, p. 220-224 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 10. Reformationspsalmer eftersökta: ett funktionellt perspektiv på 1500-talets svenska reformationspsalmer

  Sven-Åke Selander, 2016, Den kommunikativa kyrkan: Festskrift till Bernice Sundkvist på 65- årsdagen. Sarelin, B. & Lindfelt, M. (eds.). Skellefteå: Artos & Norma, p. 163 - 179

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. 2015
 12. Idrottspsalmer och läktarsånger: ett hymnologiskt perspektiv på temat kyrka och idrott

  Sven-Åke Selander, 2015, Kyrkan och idrotten under 2000 år: antika, medeltida och moderna attityder till idrott. Nykvist, M. & Maurits, A. (eds.). Malmö: Universus Academic Press, Vol. II 71. p. 253-283 30 p. (Skrifter utgivna av svenska kyrkohistoriska föreningen ; vol. II Ny följd, no. 71).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Recension av Nytt norsk salmeleksikon, bind I - III

  Sven-Åke Selander, 2015, In : Svenskt gudstjänstliv. 90, p. 234-238 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 14. Recension av T. A. Seidel & Chr. Spehr (red.). Das evangelische Pfarrhaus: Mythos und Wirklichkeit

  Sven-Åke Selander, 2015, In : Svenskt gudstjänstliv. 90, p. 251-255 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 15. Recension av T. Axner. Ordo Missae: missalen och tillägg i Svenska kyrkan 1941-1967

  Sven-Åke Selander, 2015, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 1:115, p. 309-313 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 16. Sten Rodhe: religionspedagog ständigt på väg

  Sven-Åke Selander, 2015, Religiös förändring: kristenheten i Sverige efter millenieskiftet. Liljefors Persson, B. & Tidman, N-Å. (eds.). Malmö: Föreningen lärare i religionskunskap, p. 87 - 122 (Föreningen Lärare i Religionskunskap Årsbok; vol. 46).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. 2014
 18. Ämnesdidaktik inom ämneslärarutbildningen

  Sven-Åke Selander, 2014, Högskolepedagogisk reflektion och praktik: Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2012. Maurits, A. & Mårtensson, K. (eds.). Lund: Humanistiska och teologiska fakulteterna, p. 113 - 123

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Koral och kultur i svensk tradition

  Sven-Åke Selander, 2014, Coda: andra antologin om musik och samhälle. Askander, M., Lundin, J. A. & Söderman, J. (eds.). Malmö: Kira Förlag, Vol. 2. p. 113-123 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Luthers psalmer i Sverige: hur, vilka och varför

  Sven-Åke Selander, 2014, In : Hymnologi. 1/2 , p. 37-52 15 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. Recension av Leben nach Luther: Eine Kulturgeschichte des evangelischen Pfarrhauses

  Sven-Åke Selander, 2014, In : Svenskt gudstjänstliv. 89, p. 235-239 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 22. Vägar till tro: om Britt G. Hallqvists originalpsalmer i ett livsperspektiv

  Sven-Åke Selander, 2014, Britt G. Hallqvist: diktare och teolog . Aggedal, J-O. (ed.). Lund: Arcus, p. 86-114 28 p. (Årsbok ; vol. 2014).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. 2013
 24. Livstolkning, trostolkning och livstydning: utmaningar för kristen psalm och sång

  Sven-Åke Selander, 2013, In : Hymnologi. 1/2, p. 26-48 22 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Recension av B Arvidsson, Till sakralt bruk: Kyrkobyggnaden i Mads Jensen Medelfars (1579-1637) liv och teologi

  Sven-Åke Selander, 2013, In : Svenskt gudstjänstliv. 88, p. 165 - 166

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 26. Recension av Cecilia. Katolsk gudstjänstbok

  Sven-Åke Selander, 2013, In : Svenskt gudstjänstliv. 88, p. 172 - 177

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 27. Recension av O Bexell (red.), The Meaning of Christian Liturgy. Recent Developments in the Church of Sweden

  Sven-Åke Selander, 2013, In : Svenskt gudstjänstliv. 88, p. 166 - 170

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 28. Recension av V-A. Grönqvist (red.), Siri Dahlquist: Psalmförfattare, prästfru och teolog

  Sven-Åke Selander, 2013, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 1:113, p. 249-252 4 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 29. 2012
 30. Prästgård och församling i Lunds stift 1960-2011: Omvärdering och förnyelse

  Sven-Åke Selander & Alenäs, S., 2012, Prästgård och prästgårdsliv i Lunds stift 1850-2011. Selander, S-Å., Selander, G. & Alenäs, S. (eds.). Lund: Arcus, p. 194-236 42 p. (Årsbok; vol. 2012).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Prästgård och församlingsbor: möten mellan prästgård och församling i ett utifrånperspektiv 1850 - 1910

  Sven-Åke Selander, 2012, Prästgård och prästgårdsliv i Lunds stift 1850 - 2011. Selander, S-Å., Selander, G. & Alenäs, S. (eds.). Lund: Arcus, p. 95-193 98 p. (Årsbok ; vol. 2012).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Prästgård och prästgårdsliv i Lunds stift 1850 - 2011

  Sven-Åke Selander, Selander, G. & Alenäs, S., 2012, Lund: Arcus. 268 p. (Årsbok; vol. 2012)

  Research output: Book/ReportBook

 33. 2011
 34. Doppsalmer i Svenska kyrkan: Om tro, dopbarn och föräldrar

  Sven-Åke Selander, 2011, In : Svenskt gudstjänstliv. 86, p. 81-113 32 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. Recension av L-A Östtveit Elgvin, Lars Levi Laestadius' spiritualitet

  Sven-Åke Selander, 2011, In : Svenskt gudstjänstliv. 86, p. 164 - 168

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 36. Society - Identity - Christian hymn-singing: a challenge to hymnological research

  Sven-Åke Selander, 2011, Christian songs under persecution and oppression: International Conference of Hymnology, IAH, HSUSC and HSGBI in cooperation with the University Opole, 26 July - 31 July 2009 in Opole-Kamień Śl. (Poland). Prassl, F. K. & Tarlinski, P. (eds.). Graz-Opole: IAH Internationale Arbetitsgemeinschaft für Hymnologie, Vol. 39:2. p. 205-216 12 p. (IAH Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnolgie; vol. 39).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 37. 2010
 38. Barnkonventionen och barns bästa i kristna trossamfund

  Sven-Åke Selander, 2010, In : Svenskt gudstjänstliv. 85, p. 49-80 31 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. Law, Religion and Ethics in Christian Hymns

  Sven-Åke Selander, 2010, Law & Religion in the 21st Century: Nordic Perspectives. Christoffersen, L., Modéer, K. Å. & Andersen, S. (eds.). Copenhagen: DJØF Publishing, p. 435-450 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. Recension av A Ekström, Och ingen utanför: Inblick och utblick i Anders Frostensons liv och författarskap

  Sven-Åke Selander, 2010, In : Svenskt gudstjänstliv. 85, p. 154 - 158

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 41. Recension av A Lövland & P Repstad, Julekonserter

  Sven-Åke Selander, 2010, In : Svenskt gudstjänstliv. 85, p. 182 - 186

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 42. 2009
 43. Recension av S-A. Flodell och V-A. Grönqvist. Åke Andrén: ett mångsidigt professorsliv.

  Sven-Åke Selander, 2009, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 1:109, p. 265-266 2 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 44. 2008
 45. Den skapande människan: Martin Luther och psalmer i folklig tradition i Lunds stift

  Sven-Åke Selander, 2008, In : Hymnologi. 2-3, p. 91 - 99

  Research output: Contribution to journalArticle

 46. Heliga rum i dagens Sverige

  Sven-Åke Selander (ed.) & Sundmark, S. F. (ed.), 2008, Artos & Norma. 176 p. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 83)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 47. 2007
 48. Från ungdomsvård till ansvarstagande, från fostran till delaktighet

  Sven-Åke Selander, 2007, "På en gång så djupt och så vitt som möjligt": om kyrkligt ungdomsarbete i Lunds stift 1900-1975. Ranger, A., Selander, G. & Selander, S-Å. (eds.). Lund: Arcus, p. 155-313 158 p. (Årsbok; vol. 2007).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 49. Hjärtats tillit : trosförmedling i luthersk tradition

  Sven-Åke Selander (ed.), 2007, Artos & Norma. 256 p. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 82)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 50. "På en gång så djupt och så vitt som möjligt": om kyrkligt ungdomsarbete i Lunds stift 1900-1975

  Ranger, A., Selander, G. & Sven-Åke Selander, 2007, Lund: Arcus. 327 p. (Årsbok; vol. 2007)

  Research output: Book/ReportBook

 51. 2006
 52. Den svenska psalmboken 1986 i Svenska kyrkan

  Sven-Åke Selander & Nisser, P. O., 2006, In : Svenskt gudstjänstliv. 81, p. 11-43 32 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 53. Psalm i vår tid

  Sven-Åke Selander (ed.), 2006, Artos & Norma. 192 p. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 81)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 54. Teologi och kyrkomusik

  Sven-Åke Selander, 2006, Åtta röster om musik och teologi. Håkanson, R. (ed.). Stockholm: Verbum, p. 15-40 25 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 55. Varför sjunger folk i kyrkan?

  Sven-Åke Selander, 2006, In : Svenskt gudstjänstliv. 81, p. 161-178 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 56. 2005
 57. Gudstjänstfolket : församlingssyn och liturgi

  Sven-Åke Selander (ed.), 2005, Artos & Norma. 192 p. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 80)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 58. Karl XII:s bibel i andlig sång, katekes och biblisk historia

  Sven-Åke Selander, 2005, Den gamla översättningen: Karl XII:s bibel och dess receptionshistoria. Föredrag vid en konferens i Lund den 21 - 15 februari 2003 anordnad av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. Larsson, T. & Olsson, B. (eds.). Stockholm: Almqvist & Wiksell, p. 101-115 16 p. (Acta Regiae Societatis humaniorum litterarum Lundensis; vol. 84).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 59. 2004
 60. Descriptive and normative in Church research

  Sven-Åke Selander, 2004, Contemporary religion and church: A Nordic perspective. Winsnes, O. G. (ed.). Trondheim: Tapir akademisk forlag, p. 143 - 158 (KIFO rapport; vol. 26).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 61. Laurentius Petri och svenskt gudstjänstliv

  Sven-Åke Selander (ed.), 2004, Artos & Norma. 191 p. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 79)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 62. Objectivity and Phenomenology in Swedish School Curricula

  Sven-Åke Selander, 2004, Towards a European Perspective on Religious Education: The RE Research Conference March 11-14, 2004, University of Lund. Larsson, R. & Gustavsson, C. (eds.). Skellefteå: Artos & Norma, p. 166-173 8 p. (Bibliotheca theologiae practricae; vol. 74).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 63. Recension av A Jarlert (red.) En wanligh PsalmBook: Göteborgspsalmboken 1650

  Sven-Åke Selander, 2004, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 1:104, p. 177-178 2 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 64. Recension av L. Ahlbäck. Socialdemokratisk kyrkosyn: en studie i Socialdemokraternas kyrkopolitiska riktlinjer 1979-1996

  Sven-Åke Selander, 2004, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 1:104, p. 211-215 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 65. 2003
 66. Argument - ansvar - vision: om sammanläggningar av församlingar i Lunds stift 2002

  Sven-Åke Selander, 2003, Lund: Arcus. 224 p. (Årsbok; vol. 2003)

  Research output: Book/ReportBook

 67. Att veta och förstå: om kristendomsförhör i 1800-talets svenska kyrka

  Sven-Åke Selander, 2003, Sveriges kyrkohistoria: 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Bexell, O. (ed.). Stockholm: Verbum, Vol. 7. p. 332-339 8 p. (Sveriges kyrkohistoria; vol. 7).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 68. Liturgi och språk

  Sven-Åke Selander (ed.), 2003, Artos & Norma. 160 p. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 78)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 69. 2002
 70. Liturgi och drama

  Sven-Åke Selander (ed.), 2002, Svenska kyrkans forskningsråd. 177 p. (Tro & Tanke; vol. 77)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 71. Rechtstheologie und Schulpolitik

  Sven-Åke Selander, 2002, In : Zeitschrift für Evangelisches Kirchenrecht. 47, 2, p. 431 - 448

  Research output: Contribution to journalArticle

 72. 2001
 73. Evangelical Lutheran Preaching and Nordic Identity

  Sven-Åke Selander, 2001, The Nordic Countries and Europe. P.1, Humanities: The research programme "Norden och Europa". Ståhlberg, K. (ed.). Köpenhamn: Nordiska ministerrådet, p. 89 - 103 (Nord; vol. 22).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 74. From Practical Training to Theoretical Practical Theology in Lund

  Sven-Åke Selander, 2001, In : International Journal of Practical Theology. 5 , 2, p. 287-298 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 75. Human Language between Christian and Secular

  Sven-Åke Selander, 2001, The Human Image of God. Ziebertz, H-G., Schweitzer, F., Häring, H. & Browning, D. (eds.). Leiden: Brill, p. 123-142 20 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 76. Hymnology, Aesthetics and Religious Education: The Hymnological-didactical Circle

  Sven-Åke Selander, 2001, Creativity, Imagination and Criticism: The Expressive Dimension in Practical Theology. Ballard, P. & Couture, P. (eds.). Cardiff: Cardiff Academic Press, p. 201 - 212

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 77. Kyrko- och samfundsvetenskap

  Sven-Åke Selander, 2001, Theologicum i Lund: undervisning och forskning i tusen år. Olsson, B., Bexell, G. & Gustafsson, G. (eds.). Lund: Arcus, p. 140-149 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 78. Rättsteologi och skolpolitik

  Sven-Åke Selander, 2001, Samfundsvidenskabelige syn på det religiöse. Christoffersen, L. (ed.). Köpenhamn: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, p. 101 - 117

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 79. Recension av A Bäckström (red.) Livsåskådning och kyrkobyggnad & J Bromander Rör inte vår kyrka!

  Sven-Åke Selander, 2001, In : Svenskt gudstjänstliv. 76, p. 125 - 128

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 80. Recension av G Palm (huvudredaktör) Den svenska högtidsboken

  Sven-Åke Selander, 2001, In : Svenskt gudstjänstliv. 76, p. 154 - 156

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 81. Svensk påskpredikan i ortodoxi, pietism och herrnhutism

  Sven-Åke Selander, 2001, Luthersk påskpredikan i Norden: 2. Traditioner och regioner. Selander, S-Å. & Pahlmblad, C. (eds.). København: Nordiska ministerrådet, Vol. 2. p. 401-443 42 p. (Nord (København); vol. 2001:7).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 82. Teologi och musik

  Sven-Åke Selander (ed.), 2001, Svenska kyrkans forskningsråd. 169 p. (Tro & Tanke; vol. 76)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 83. 2000
 84. Forskning om gudstjänst

  Brander Jonsson, H. (ed.), Brodd, S-E. (ed.), Larsson, R. (ed.), Christer Pahlmblad (ed.), Sven-Åke Selander (ed.) & Sporre, K. (ed.), 2000, Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd. 127 p. (Tro & Tanke; vol. 2000:2)(Svenskt gudstjänstliv; vol. 75)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 85. Kyrkomusik och gudstjänstliv

  Sven-Åke Selander, 2000, In : Svenskt gudstjänstliv. 75, p. 54-69 16 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 86. Livstolkning - trostolkning - tydning: grundbegrepp i en personlighetsutvecklande religionsdidaktisk modell

  Sven-Åke Selander, 2000, Forskning og fundering: religion og religiösitet i skole, kirke og samfunn. Festskrift til Ole Gunnar Winsnes. Trondheim: Tapir akademisk forlag, p. 15-34 19 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 87. Luthersk predikotradition i nordisk evangelisk kristenhet: mångkulturalitet och folkligt samarbete

  Sven-Åke Selander, 2000, Mångkulturalitet och folkligt samarbete: forskningsprogrammet Norden och Europa. København: Nordiska ministerrådet, Vol. 29. p. 99-113 14 p. (Nord (København); vol. 2000:29).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 88. Recension av Ekedahl, Nils - Det svenska Israel: myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst

  Sven-Åke Selander, 2000, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 100, p. 280-281

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 89. Stat, kyrka, skola i ett europeiskt perspektiv

  Sven-Åke Selander, 2000, Det unika Norden: Forskningsprogrammet Norden och Europa. Ståhlberg, K. (ed.). København: Nordiska ministerrådet, p. 59-77 18 p. (Nord (København); vol. 2000:4).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 90. 1999
 91. Recension av Sarelin, Birgitta - Behålla och förnya: den finlandssvenska psalmboksrevisionen 1975 - 1986

  Sven-Åke Selander, 1999, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 99, p. 165-168 4 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 92. Reformationen och lekfolket

  Sven-Åke Selander, 1999, Sveriges kyrkohistoria: 3. Reformationstid. Andrén, Å. (ed.). Stockholm: Verbum, Vol. 3. p. 290-303 13 p. (Sveriges kyrkohistoria).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 93. So-ämnena i barns livsvärld: att reflektera över sin omvärld

  Sven-Åke Selander, 1999, So-ämnena i barns livsvärld. Selander, S-Å. (ed.). Malmö: Pedagogiska punkten, p. 9-14, 103-122 35 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 94. State, Church and School in the Scandinavian Countries: in a European perspective

  Sven-Åke Selander, 1999, Årsbok: Into the Third Millenium. EFTRE Conference August 1998 in Copenhagen. Tidman, N-Å. (ed.). Lomma: Föreningen lärare i religionskunskap, Vol. 31. p. 54 -75 21 p. (Årsbok/Föreningen Lärare i Religionskunskap; vol. 31).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 95. 1998
 96. Att skapa gudstjänst: om sammanhangets betydelse i konfirmationsgudstjänsten

  Sven-Åke Selander, 1998, Med livet som insats: konfirmandarbetet i Svenska kyrkan. Straarup, J. & Winqvist Hollman, G. (eds.). Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd, Vol. 1998:3. p. 131-148 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 97. Kyrkovetenskap och kontextualitet

  Sven-Åke Selander, 1998, In : Halvårsskrift for praktisk teologi. Hefte 2 , p. 3-15 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 98. Mot en ny sång: två nordiska hymnologiska seminarier kring psalm och sång hos Anders Frostenson och i Taizétraditionen

  Sven-Åke Selander (ed.) & Jönsson, A. (ed.), 1998, Lund: Teologiska institutionen, Lunds universitet. 152 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 49)

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 99. Recension av Göransson, Harald - Koral och andlig visa i Sverige

  Sven-Åke Selander, 1998, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 98, p. 214-216 3 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 100. "Tryggare kan ingen vara": om barnet i psalmer och visor

  Sven-Åke Selander, 1998, Barnet i kyrkohistorien. Jarlert, A. (ed.). Lund: Lund University Press, p. 63 - 80 (Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis; vol. 37).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 101. 1997
 102. Empirisk homiletik

  Sven-Åke Selander, 1997, Metoder i homiletisk forskning. Skjevesland, O. (ed.). Oslo: Det teolgiske Menighetsfakultet, p. 14-30 16 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 103. Respons på Kari Syreenis föreläsning "Petrus och den ende läraren i Matteusevangeliet"

  Sven-Åke Selander, 1997, Matteus och hans läsare - förr och nu: Matteussymposiet i Lund den 27-28 sept 1996. En hyllning till professor Birger Gerhardsson som fyllde 70 år den 26 september 1996. Olsson, B. (ed.). Lund: Teologiska institutionen, Lunds universitet, p. 103-108 6 p. (Religio; vol. 48).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 104. 1996
 105. Fenomen - funktion - analys

  Sven-Åke Selander, 1996, Kyrkovetenskapliga forskningslinjer: en vetenskapsteoretisk översikt . Bexell, O. (ed.). Lund: Studentlitteratur AB, p. 126-154 28 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 106. Kirchenlied und Gesangbuch in einer Zeit der Säkularisierung

  Sven-Åke Selander, 1996, In : IAH Bulletin. 24, p. 1-17 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 107. 1995
 108. Barns rätt i kyrkor och samfund

  Sven-Åke Selander (ed.) & Larsson, R. (ed.), 1995, [Publisher information missing]. 105 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 45)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 109. 1994
 110. "Från Lilla katekesen till Stora boken": Installationsföreläsning

  Sven-Åke Selander, 1994, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 70, 1, p. 25-34 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 111. Kyrko- och samfundsvetenskap: om kärna och forskningsperspektiv

  Sven-Åke Selander, 1994, Mellan tid och evighet: festskrift till Bo Johnson. Lund: Teologiska institutionen, Lunds universitet, Vol. 42. p. 185-202 17 p. (Religio; vol. 42).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 112. Livstolkning: om religion, livsåskådning och etik i skolan i ett didaktiskt perspektiv. En förusättningsanalys

  Sven-Åke Selander, 1994, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 224 p. (Rapporter om utbildning; no. 3)

  Research output: Book/ReportReport

Previous 1 2 Next