Thomas Nilsson

Doctoral Student, Doctoral student

Research

Interaktionseffekter vid psykoterapi

Thomas Nilsson är klinisk psykolog i Psykiatri Skåne och doktorand vid Institutionen för psykologi.

Hans huvudsakliga forskningsintresse berör evidensbasering av psykoterapi och frågan om i vilken mån psykoterapins effekter härrör från specifika psykoterapeutiska metoder eller så kallade ”common factors”. Men även hur effekten av behandling påverkas av interaktioner mellan patientfaktorer och behandlingsfaktorer och i förlängningen hur psykoterapins effekter kan förbättras genom att utnyttja dessa interaktionseffekter i planering och genomförande av behandlingar.

POSE 

Thomas Nilsson är en av initiativtagarna till projekt POSE, Psychotherapy Outcome and Self-selection Effects for panic disorder.

 


Evidenced based psychoterapy

Thomas Nilsson is a licensed clinical psychologist and currently doctoral student at the Department of Psychology.

His main research interests include evidenced based psychotherapy and the question of to what extent psychotherapy effects arise from specific psychotherapeutic methods or so-called "common factors". But also how the effect of treatment is influenced by interactions between patient factors and treatment factors, and ultimately how the effects of psychotherapy can be enhanced by using these interactions in the planning and implementation of treatments.

POSE

Thomas is one of the initiators of the project POSE, Psychotherapy Outcome and Self-selection Effects for panic disorder.

Recent research outputs

Märta Wallinius, Delfin, C., Billstedt, E., Thomas Nilsson, Anckarsäter, H. & Björn Hofvander, 2016, In : Law and Human Behavior. 40, 5, p. 551-563 13 p.

Research output: Contribution to journalArticle

View All (5)