Tomas Germundsson

Professor
More filtering options
 1. 2019
 2. Sverige kan leda en revolution i jordbruket

  Lennart Olsson, Wim Carton, Yann Clough, Crews, T. E., Magne Friberg, Friedmann, H., Tomas Germundsson, Ellinor Isgren, Steen Jensen, E., Mårtensson, L-M., Negendanck, C., Henrik Thorén, Håkan Wallander & Westerbergh, A., 2019 May 5, In : Svenska Dagbladet, SvD Opinion.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 3. What about landscape in time-geography? The role of the landscape concept in Torsten Hägerstand's thinking.

  Tomas Germundsson & Carl-Johan Sanglert, 2019, Time Geography in the Global Context. Ellegård, K. (ed.). Routledge Taylor & Francis Group, 21 p. (Routledge Studies in Human Geography).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. 2017
 5. Kampen om kusten - en ekologisk, ekonomisk och politisk utmaning

  Tomas Germundsson & Wingren, C., 2017, Politisk ekologi. Om makt och miljöer. Jönsson, E. & Andersson, E. (eds.). Studentlitteratur

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. 2013
 7. Det förflutna som samtida resurs - det odelade kulturlandskapets konsekvenser

  Tomas Germundsson, 2013, Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete. Holmström, M. (ed.). Riksantikvarieämbetet, p. 49-56

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Figures in the Revolutionary Landscape: An Introduction

  Mels, T. & Tomas Germundsson, 2013, In : Geografiska Annaler. Series B. Human Geography. 95, 3, p. 213-218

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Möbelrike i tiden

  Tomas Germundsson, 2013, In : Historielärarnas Förenings Årsskrift. 2013, p. 198-201

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 10. 2011
 11. Bollerup Skåne

  Tomas Germundsson, 2011, Agriculture and forestry in Sweden since 1900. Jansson, U. (ed.). National Atlas of Sweden, p. 220-221

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Bollerup, Skåne

  Tomas Germundsson, 2011, Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900. Jansson, U. (ed.). Sveriges Nationalatlas, p. 220-221

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Introduction: Reassessing Landscape Drivers and the Globalist Environmental Agenda

  Tomas Germundsson, Howard, P. & Olwig, K. R., 2011, In : Landscape Research. 36, 4, p. 395-399

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. Skogsgeografi II - om odlingslämningar i skogsbygd

  Tomas Germundsson, 2011, In : Bebyggelseshistorisk tidskrift. 61, p. 95-97

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 15. 2010
 16. Det förflutna som samtida resurs- det odelade kulturlandskapets konsekvenser

  Tomas Germundsson & Carl-Johan Sanglert, 2010, Landskapet, förflutenheten och samtiden - uppsatser om bevarandets dilemman. Germundsson, T. & Sanglert, C-J. (eds.). Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet, p. 5-18

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. Landskapet, förflutenheten och samtiden - uppsatser om bevarandets dilemman

  Tomas Germundsson (ed.) & Carl-Johan Sanglert (ed.), 2010, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet. 147 p. (Rapporter och Notiser; vol. 171)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 18. 2009
 19. 2008
 20. Kartan och landskapets moderna historia - några skånska exempel

  Tomas Germundsson, 2008, In : ALE. 2008, 3, p. 27-35

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. Kartan som spegling och produktion av rumslighet

  Tomas Germundsson, 2008, Kartan i forskningens tjänst. Edlund, L-E., Gräslund, A-S. & Svensson, B. (eds.). Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, p. 111-124

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. The South of the North: Images of an (Un)Swedish Landscape

  Tomas Germundsson, 2008, Nordic Landscapes - Region and Belonging on the Northern Edge of Europe. Jones, M. & Olwig, K. R. (eds.). University of Minnesota Press, p. 157-191

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. The transitional landscape of urbanity - territorial and visual challenges in the urban periphery of Malmö

  Tomas Germundsson & Wingren, C., 2008, [Host publication title missing]. Ministero de Fomento/Universidad Politécnica de Madrid, 106 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 24. 2007
 25. Moderniteten karterad

  Tomas Germundsson, 2007, Kartlagt land – Kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia. Jansson, U. (ed.). Kungliga Skogs och Lantbruks Akademien, Vol. 40. p. 121-134

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. 2006
 27. Regional Cultural Heritage versus National Heritage in Scania’s Disputed National Landscape

  Tomas Germundsson, 2006, The Nature of Cultural Heritage and the Culture of Natural Heritage – Northern perspectives on a contested patrimony. Olwig, K. R. & Lowenthal, D. (eds.). Routledge, p. 19-38

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. The Coast as Arena for Swedish Modernity

  Tomas Germundsson, 2006, (Submitted).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 29. 2005
 30. Kartor och historisk geografi

  Tomas Germundsson & Riddersporre, M., 2005, Geografiska Informationssystem – Tillämpningsexempel. Olsson, L. (ed.). Formas, p. 39-68

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Love and hate for the welfare state landscape

  Tomas Germundsson, 2005, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 32. Northern mist over Southern fields; the identity of a European regional landscape

  Tomas Germundsson, 2005, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 33. 2004
 34. Landscape and Modernity – Contrasting impressions from estate domains in Scania

  Tomas Germundsson, 2004, Modernisation and Tradition - European Local and Manorial Societies 1500-1900. Germundsson, T., Hansen, K. & Sundberg, K. (eds.). Nordic Academic Press, p. 190-221

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. Modernisation and Tradition - European Local and Manorial Societies 1500-1900

  Tomas Germundsson (ed.), Hansen, K. (ed.) & Sundberg, K. (ed.), 2004, Nordic Academic Press. 415 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 36. The European Integration, Re-arrangement of Place and Space in the Nordic Countries

  Tomas Germundsson, 2004, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 37. The Landscape of Vittskövle estate – at the crossroads of feudalism and modernity.

  Tomas Germundsson, 2004, European Rural Landscapes: Persistence and Change in a Globalizing Environment. Palang, H. (ed.). Kluwer, p. 245-267

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 38. 2003
 39. Enskiftet i Skåne 200 år – reformen 1803 i geografiskt perspektiv

  Tomas Germundsson & Lewan, N., 2003, ALE, 2003, 1, p. 1-32.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 40. Modernitetens producerade rum – exemplet skånskt enskifte

  Tomas Germundsson, 2003, Tidrumsfragment. Clark, E., Hallin, P. O. & Widgren, M. (eds.). Kulturgeografiska inst., Stockholms och Lunds universitet, p. 185-194

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. Periferins landskap

  Tomas Germundsson, 2003, In : Rig. 2003, 4, p. 244-246

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 42. Test-grounds of Modernity: A Swedish Landscape in Transformation during the early 20th century

  Tomas Germundsson, 2003, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 43. 2002
 44. Industrisamhällets agrarlandskap: bevarande, vård och värde

  Tomas Germundsson (ed.), 2002, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet.

  Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)

 45. Nätverken och ”Grevebanan”

  Tomas Germundsson, 2002, Slotten och landskapet – Skånska kulturmiljöer. Nilsson, S. Å. (ed.). Prisma, p. 227-234

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 46. Skiftesreformerna

  Tomas Germundsson, 2002, Slotten och landskapet – Skånska kulturmiljöer.. Nilsson, S. Å. (ed.). Prisma, p. 57-64

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. 2001
 48. Adelns geografi. Gods och landskap genom tid och rum

  Tomas Germundsson, 2001, Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 2001. Skånes hembygdsförbund, p. 33-52

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 49. ”…en kind mot havet och en mot slätten…” - modernitet och heterotopia i Malmös landskap

  Tomas Germundsson, 2001, Plats – Landskap – Karta. En vänatlas till Ulf Sporrong. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet., p. 100-101

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 50. Skånsk bebyggelseutveckling

  Tomas Germundsson, 2001, Länsstyrelsen i Skåne. 30 p. (Miljötillståndet i Skåne. Årsrapport 2001 - att bygga Skånes framtid; vol. 48)

  Research output: Book/ReportReport

 51. Småbruk, ideologi och landskap

  Tomas Germundsson, 2001, In : Bol og by – Landbohistorisk tidsskrift. 2001, 1, p. 91-120

  Research output: Contribution to journalArticle

 52. 1999
 53. Atlas över Skåne

  Tomas Germundsson (ed.) & Schlyter, P. (ed.), 1999, Sveriges Nationalatlas. 184 p. (Sveriges nationalatlas)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 54. Människans landskap. Uppsatser från en forskarkurs

  Tomas Germundsson & Mels, T., 1999, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet. 60 p. (Rapporter och Notiser; vol. 156)

  Research output: Book/ReportReport

 55. 1997
 56. Det fosterländska hemmet

  Tomas Germundsson, 1997, In : RIG Kulturhistorisk Tidskrift. 1997, 1-2, p. 89-91

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 57. 1996
 58. Landscape, Process and Preservation

  Tomas Germundsson & Riddersporre, M., 1996, Landscape Analysis in the Nordic Countries. Integrated Research in a Holistic Perspective. Ihse, M. (ed.). Forskningsrådsnämnden, Vol. 96:1. p. 98-108

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 59. Smallholdings and great expectations - state-funded owner-occupied farms in the Nordic countries

  Tomas Germundsson, 1996, Nordic Landscopes - Cultural studies of place. Nilsson, J. O. & Linde Laursen, A. (eds.). Nordic Council of Ministers, p. 98-115

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 60. 1994
 61. Förloppslandskap och bevarande

  Tomas Germundsson & Riddersporre, M., 1994, Svensk geografisk årsbok. Vol. 70. p. 144-150

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 62. 1993
 63. Landsbygdens egnahem - egnahemsrörelsen, småbruket och landskapet i sydsvenskt perspektiv

  Tomas Germundsson, 1993, Lund University Press. 232 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 64. Sesam: Geografi 1

  Tomas Germundsson & Anderberg, S., 1993, Almqvist & Wiksell. 192 p.

  Research output: Book/ReportBook

 65. 1991
 66. The 19th and 20th Centuries Landscape and Settlement changes in the Bjäresjö area

  Tomas Germundsson & Olsson, E. G. A., 1991, The Cultural Landscape during 6000 years in southern Sweden.. Berglund, B. (ed.). p. 205-213

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 67. The 19th and 20th Centuries Landscape and Settlement changes in the Köpinge area

  Tomas Germundsson & Olsson, E. G. A., 1991, The Cultural Landscape during 6000 years in southern Sweden. Berglund, B. (ed.). p. 152-160

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 68. The 19th and 20th Centuries Landscape and Settlement changes in the Romele area

  Tomas Germundsson & Olsson, E. G. A., 1991, The Cultural Landscape during 6000 years in southern Sweden. Berglund, B. (ed.). p. 262-269

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter