Torbjörn Hjort

Senior Lecturer
More filtering options
 1. 2020
 2. Decentraliserad diakoni - en studie av tre församlingar

  Torbjörn Hjort & Stig Linde, 2020, Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. 48 p. (Research Reports in Social Work; vol. 2020, no. 5)

  Research output: Book/ReportReport

 3. 2019
 4. Det yttersta skyddsnätet - om arbete med socialbidrag

  Torbjörn Hjort (ed.), 2019, Lund: Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 5. Uppdrag exit - med fokus på att minska socialbidraget

  Torbjörn Hjort, 2019, Det yttersta skyddsnätet - om arbete med socialbidrag. Hjort, T. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 201-222

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Vad får en soffa kosta? Om bedömning av skälig levnadsnivå för socialbidragstagare

  Torbjörn Hjort, 2019, Det yttersta skyddsnätet - om arbete med socialbidrag. Hjort, T. (ed.). Lund: Studentlitteratur AB, p. 153-178

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. 2018
 8. Ekonomisk knapphet i konsumtionssamhället

  Torbjörn Hjort, 2018, Kunskapsöversikter inom det konsumentpolitiska området . Sandberg, A. (ed.). Karlstad: Konsumentverket, p. 56-68 (Konsumentverket rapport 2018:14; vol. 2018, no. 14).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

 9. 2014
 10. Rådgivare, vägledare och mäklare – om grundskolans roll och betydelse för gymnasievalet

  Alexandru Panican, Torbjörn Hjort & Teres Hjärpe, 2014, Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang – utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Persson, A. & Johansson, R. (eds.). Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, p. 177-194

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. Säkra kort och öppna dörrar – om normer i gymnasievalsprocessen

  Alexandru Panican, Torbjörn Hjort & Teres Hjärpe, 2014, Den långa vägen till arbetsmarknaden - om unga utanför. Olofsson, J. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 161-176

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. 2013
 13. Hidden consumers in marketing - the neglect of consumers with scarce recources in affluent societies

  Ekström, K. & Torbjörn Hjort, 2013, Expanding disciplinary space. On the potential of critical marketing.. Brownlie, D. T., Hewer, P. & Tadajewski, M. (eds.). Routledge

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. 2012
 15. Skälig levnadsnivå i Malmö - Om handläggning och bedömning av socialbidragsärenden

  Torbjörn Hjort, 2012, Malmö stad. 23 p. (Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö)

  Research output: Book/ReportReport

 16. Skälig levnadsnivå - om välfärdsstatens syn på socialbidragstagares konsumtion

  Torbjörn Hjort, 2012, Fattigdom utan gränser. Swärd, H. & Engelmark, L. (eds.). Carlsson Bokförlag, p. 216-237

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. 2011
 18. Skälig levnadsnivå även för utsatta hushåll?

  Torbjörn Hjort, 2011, Hela staden - social hållbarhet eller desintegration?. Salonen, T. (ed.). Boera, p. 247-266

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Social exlusion

  Torbjörn Hjort, 2011, Encyclopedia of Consumer Culture. Southerton, D. (ed.). SAGE Publications

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Valfrihet – en utmaning för det sociala medborgarskapet

  Alexandru Panican & Torbjörn Hjort, 2011, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. Årgång 17, 3, p. 23-35

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. 2010
 22. Consumption and inequality

  Torbjörn Hjort & Salonen, T., 2010, Consumer behavior - A Nordic perspective. Ekström, K. M. (ed.). Studentlitteratur AB, Vol. 1. p. 341-358

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Families Navigating the Landscape of Consumption in the Swedish Welfare Society

  Ekstrom, K. M. & Torbjörn Hjort, 2010, In : Journal of Macromarketing. 30, 4, p. 366-374

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. Utanför välfärdsstaten: Om frivilligt socialt arbete och ekonomiskt utsatta barnfamiljer

  Harju, A., Torbjörn Hjort & Norma Montesino, 2010, Den ifrågasatte medborgaren - om utsatta gruppers relation till välfärdssystemen. Hjort, T., Lalander, P. & Nilsson, R. (eds.). MiV Linnéuniversitet, p. 29-46

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. 2009
 26. Hidden consumers in marketing - the neglect of consumers with scarce resources in affluent societies

  Torbjörn Hjort & Ekström, K. M., 2009, In : Journal of Marketing Management. 25, 7-8, p. 697-712

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. Potential in social work. A constructive look at professional practice

  Torbjörn Hjort, 2009, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 66-68

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 28. The Meanings of Consumption in Families with Scarce Resources

  Ekstrom, K. M. & Torbjörn Hjort, 2009, In : Journal of Macromarketing. 29, 4, p. 437-437

  Research output: Contribution to journalPublished meeting abstract

 29. 2008
 30. Fattigdom i konsumtionssamhället - en utmaning för välfärdsstaten

  Torbjörn Hjort, 2008, Villkorandets politik. fattigdomens premisser och samhällets åtgärder - då och nu. Swärd, H. (ed.). Égalité

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. 2007
 32. Jens Ploug (red) Social arv og social ulighed. Köpenhamn: Hans Rietzels Forlag, (2007)

  Torbjörn Hjort, 2007, In : Sociologisk Forskning. 2007, 2, p. 67-69

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 33. 2006
 34. Byråkrati eller socialt arbete? Om paradoxer i arbetet med försörjningsproblem.

  Torbjörn Hjort, 2006, FoU Skåne. (FoU Skånes skriftserie 2006:3)

  Research output: Book/ReportBook

 35. The paradox of consumption - scarcity and affluence in the Swedish welfare state.

  Torbjörn Hjort & Ekström, K. M., 2006, In : Latin America Advances in Consumer Research. 1, p. 148-153

  Research output: Contribution to journalArticle

 36. 2005
 37. Teorier om utsatthet och konsumtion

  Torbjörn Hjort, 2005, Udsathet og forbrug i de nordiske velfaerdsstater. Bonke, J. (ed.). Socialforskningsinstitutet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Utsatta svenska barnfamiljers konsumtion

  Norma Montesino & Torbjörn Hjort, 2005, Utsadhet og forbruk i de nordiske velfärdsstater. Bonke, J. (ed.). Dansk Socialforskningsinstitut, Vol. 18. p. 184-206

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. Utsatthetens möte med varu- och tjänstemarknaden

  Torbjörn Hjort, 2005, Udsathed og forbrug i de nordiske velfaerdsstater. Bonke, J. (ed.). Socialforskningsinstitutet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. 2004
 41. Nödvändighetens pris - Konsumtion och knapphet bland barnfamiljer

  Torbjörn Hjort, 2004, School of Social Work, Lund University. 326 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 42. 2003
 43. Att förstå knapphetens konsumtionsvillkor.

  Torbjörn Hjort & Salonen, T., 2003, Konsumenterna och makten - att använda och bevara resurser.. Ellegård, K. & Sturesson, L. (eds.). Carlsson Bokförlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. 2002
 45. Att närma sig fattigdomen - några metodologiska och etiska problem.

  Torbjörn Hjort, 2002, Kreativa metoder inom konsumentforskning i empirisk belysning.. Ellegård, K. & Shanahan, H. (eds.). Göteborgs universitet, Institutionen för Hushållsvetenskap.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 46. 2000
 47. Knapphetens boningar : om fattiga barnfamiljers boende och ekonomi

  Torbjörn Hjort & Salonen, T., 2000, Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 2000, no. 8)(Research Reports in Social Work; vol. 2000, no. 8)

  Research output: Book/ReportReport

 48. Konsumtion under knapphet - en nordisk kunskapsöversikt

  Torbjörn Hjort, 2000, Forskningsrådsnämnden. (Rapport - Forskningsrådsnämnden)

  Research output: Book/ReportBook