Torbjörn Hjort

Senior Lecturer
More filtering options
 1. 2014
 2. Rådgivare, vägledare och mäklare – om grundskolans roll och betydelse för gymnasievalet

  Alexandru Panican, Torbjörn Hjort & Teres Hjärpe, 2014, Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang – utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Persson, A. & Johansson, R. (eds.). Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, p. 177-194

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. Säkra kort och öppna dörrar – om normer i gymnasievalsprocessen

  Alexandru Panican, Torbjörn Hjort & Teres Hjärpe, 2014, Den långa vägen till arbetsmarknaden - om unga utanför. Olofsson, J. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 161-176

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. 2013
 5. Hidden consumers in marketing - the neglect of consumers with scarce recources in affluent societies

  Ekström, K. & Torbjörn Hjort, 2013, Expanding disciplinary space. On the potential of critical marketing.. Brownlie, D. T., Hewer, P. & Tadajewski, M. (eds.). Routledge

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. 2012
 7. Skälig levnadsnivå i Malmö - Om handläggning och bedömning av socialbidragsärenden

  Torbjörn Hjort, 2012, Malmö stad. 23 p. (Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö)

  Research output: Book/ReportReport

 8. Skälig levnadsnivå - om välfärdsstatens syn på socialbidragstagares konsumtion

  Torbjörn Hjort, 2012, Fattigdom utan gränser. Swärd, H. & Engelmark, L. (eds.). Carlsson Bokförlag, p. 216-237

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. 2011
 10. Skälig levnadsnivå även för utsatta hushåll?

  Torbjörn Hjort, 2011, Hela staden - social hållbarhet eller desintegration?. Salonen, T. (ed.). Boera, p. 247-266

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. Social exlusion

  Torbjörn Hjort, 2011, Encyclopedia of Consumer Culture. Southerton, D. (ed.). SAGE Publications Inc.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Valfrihet – en utmaning för det sociala medborgarskapet

  Alexandru Panican & Torbjörn Hjort, 2011, In : Arbetsmarknad & Arbetsliv. Årgång 17, 3, p. 23-35

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. 2010
 14. Consumption and inequality

  Torbjörn Hjort & Salonen, T., 2010, Consumer behavior - A Nordic perspective. Ekström, K. M. (ed.). Studentlitteratur AB, Vol. 1. p. 341-358

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Families Navigating the Landscape of Consumption in the Swedish Welfare Society

  Ekstrom, K. M. & Torbjörn Hjort, 2010, In : Journal of Macromarketing. 30, 4, p. 366-374

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Utanför välfärdsstaten: Om frivilligt socialt arbete och ekonomiskt utsatta barnfamiljer

  Harju, A., Torbjörn Hjort & Norma Montesino, 2010, Den ifrågasatte medborgaren - om utsatta gruppers relation till välfärdssystemen. Hjort, T., Lalander, P. & Nilsson, R. (eds.). MiV Linnéuniversitet, p. 29-46

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. 2009
 18. Hidden consumers in marketing - the neglect of consumers with scarce resources in affluent societies

  Torbjörn Hjort & Ekström, K. M., 2009, In : Journal of Marketing Management. 25, 7-8, p. 697-712

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Potential in social work. A constructive look at professional practice

  Torbjörn Hjort, 2009, In : Sociologisk Forskning. 2, p. 66-68

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 20. The Meanings of Consumption in Families with Scarce Resources

  Ekstrom, K. M. & Torbjörn Hjort, 2009, In : Journal of Macromarketing. 29, 4, p. 437-437

  Research output: Contribution to journalPublished meeting abstract

 21. 2008
 22. Fattigdom i konsumtionssamhället - en utmaning för välfärdsstaten

  Torbjörn Hjort, 2008, Villkorandets politik. fattigdomens premisser och samhällets åtgärder - då och nu. Swärd, H. (ed.). Égalité

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. 2007
 24. Jens Ploug (red) Social arv og social ulighed. Köpenhamn: Hans Rietzels Forlag, (2007)

  Torbjörn Hjort, 2007, In : Sociologisk Forskning. 2007, 2, p. 67-69

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 25. 2006
 26. Byråkrati eller socialt arbete? Om paradoxer i arbetet med försörjningsproblem.

  Torbjörn Hjort, 2006, FoU Skåne. (FoU Skånes skriftserie 2006:3)

  Research output: Book/ReportBook

 27. The paradox of consumption - scarcity and affluence in the Swedish welfare state.

  Torbjörn Hjort & Ekström, K. M., 2006, In : Latin America Advances in Consumer Research. 1, p. 148-153

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. 2005
 29. Teorier om utsatthet och konsumtion

  Torbjörn Hjort, 2005, Udsathet og forbrug i de nordiske velfaerdsstater. Bonke, J. (ed.). Socialforskningsinstitutet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Utsatta svenska barnfamiljers konsumtion

  Norma Montesino & Torbjörn Hjort, 2005, Utsadhet og forbruk i de nordiske velfärdsstater. Bonke, J. (ed.). Dansk Socialforskningsinstitut, Vol. 18. p. 184-206

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Utsatthetens möte med varu- och tjänstemarknaden

  Torbjörn Hjort, 2005, Udsathed og forbrug i de nordiske velfaerdsstater. Bonke, J. (ed.). Socialforskningsinstitutet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. 2004
 33. Nödvändighetens pris - Konsumtion och knapphet bland barnfamiljer

  Torbjörn Hjort, 2004, School of Social Work, Lund University. 326 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 34. 2003
 35. Att förstå knapphetens konsumtionsvillkor.

  Torbjörn Hjort & Salonen, T., 2003, Konsumenterna och makten - att använda och bevara resurser.. Ellegård, K. & Sturesson, L. (eds.). Carlsson Bokförlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. 2002
 37. Att närma sig fattigdomen - några metodologiska och etiska problem.

  Torbjörn Hjort, 2002, Kreativa metoder inom konsumentforskning i empirisk belysning.. Ellegård, K. & Shanahan, H. (eds.). Göteborgs universitet, Institutionen för Hushållsvetenskap.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. 2000
 39. Knapphetens boningar : om fattiga barnfamiljers boende och ekonomi

  Torbjörn Hjort & Salonen, T., 2000, Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 2000, no. 8)(Research Reports in Social Work; vol. 2000, no. 8)

  Research output: Book/ReportReport

 40. Konsumtion under knapphet - en nordisk kunskapsöversikt

  Torbjörn Hjort, 2000, Forskningsrådsnämnden. (Rapport - Forskningsrådsnämnden)

  Research output: Book/ReportBook