Vilhelm Persson

Senior Lecturer, Docent
More filtering options
 1. 2019
 2. Etikprövning av rättsvetenskap

  Vilhelm Persson, 2019, Festskrift till Wiweka Warnling Conradsson. Arvidsson, R., Leviner, P., Reichel, J., Zamboni, M. & Åhman, K. (eds.). Jure, p. 317-332

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. 2018
 4. Remissyttrande: Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning

  Sverker Jönsson & Vilhelm Persson, 2018 Sep 11

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 5. Obehövlig kommunikation och beslutsmotivering

  Vilhelm Persson, 2018, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 499-516

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Personuppgifter i domar

  Vilhelm Persson, 2018, In : Europarättslig tidskrift. p. 573 576 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Regleringen av statliga myndigheters finansiering

  Vilhelm Persson, 2018, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 313-346

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Remissyttrande: Ändringar i EU:s valrättsakt

  Henrik Wenander & Vilhelm Persson, 2018

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 9. Remissyttrande: EU-arbetet i riksdagen (2017/18:URF1)

  Vilhelm Persson, Bengt Lundell & Henrik Wenander, 2018

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 10. Remissyttrande: Promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet

  Vilhelm Persson & Carlsson, C., 2018

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 11. Remissyttrande: Promemoria Stärkt skydd för valhemligheten

  Bengt Lundell & Vilhelm Persson, 2018

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 12. 2017
 13. Avgifter för allmänna handlingar och Skatteverkets skydd för enskildas intressen

  Vilhelm Persson, 2017, Festskrift till Christina Moëll. Tjernberg, M., Rendahl, P. & Wenander, H. (eds.). Lund: Juristförlaget i Lund, p. 349-364

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Några synpunkter med anledning av Europadomstolens Arlewindom

  Vilhelm Persson & Michael Bogdan, 2017, In : Svensk Juristtidning. p. 324-333

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Publications based on crimes

  Vilhelm Persson, 2017, Transparency in the future: Swedish openness 250 years. Lind, A-S., Reichel, J. & Österdahl, I. (eds.). Ragulka Press, p. 225-242

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Rätten som ram vid myndighetsåtgärder i syfte att motverka våldbejakande extremism

  Titti Mattsson & Vilhelm Persson, 2017, Våldsbejakande extremism. En forskarantologi (SOU 2017:67). Edling, C. & Rostami, A. (eds.). p. 197-223

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. Remissyttrande: Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58)

  Vilhelm Persson & Bengt Lundell, 2017

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 18. Remissyttrande: Meddelarskyddslagen (SOU 2017:41)

  Vilhelm Persson & Bengt Lundell, 2017

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 19. 2016
 20. [Anmälan av] Joachim Åhman, Överlåtelse av beslutanderätt

  Vilhelm Persson, 2016, In : Svensk Juristtidning. p. 243-245

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 21. Remissyttrande: Låt fler forma framtiden! (SOU2016:5)

  Bengt Lundell, Vilhelm Persson & Blomberg, J., 2016

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 22. Right to Information and Freedom of Expression – Sweden

  Vilhelm Persson, 2016, Raul Wallenberg Institute.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 23. Statliga myndigheters avgiftsinkomster

  Vilhelm Persson, 2016, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 561-602

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. 2015
 25. Grundlagsstridigt krav på etikprövning?

  Vilhelm Persson, 2015, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 603-627

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Remissyttrande: En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

  Henrik Wenander, Bengt Lundell, Blomberg, J. & Vilhelm Persson, 2015, 7 p.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 27. 2014
 28. Anmälan. Åsa Örnberg, Kommunal verksamhet genom privaträttsliga subjekt

  Vilhelm Persson, 2014, In : Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 397-403

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 29. 2013
 30. Administrative law cooperation tools – the EGTC example

  Vilhelm Persson, 2013, Administrative law beyond the state. Lind, A-S. & Reichel, J. (eds.). Liber, p. 75-84

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Sweden – Local government in Sweden: Flexibility and independence in a unitary state

  Vilhelm Persson, 2013, The Local Government in Europe: The ‘fourth level’ in the EU multilayered system of governance. Panara, C. & Varney, M. (eds.). Routledge, p. 305-329

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. 2012
 33. Ledighet för förtroendeuppdrag utomlands

  Vilhelm Persson, 2012, [Publisher information missing]. 27 p. (SOU 2012:30, Vital kommunal demokrati, betänkande av Kommittén för förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt)

  Research output: Book/ReportReport

Previous 1 2 Next