Vyacheslav Kryzhanivskyy

affiliated with the university