Yunji Zheng

affiliated with the university

Recent research outputs

Yunji Zheng, 2021, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 90 p.

Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

Yunji Zheng, Xiaoxu Cui, Kersti Nilsson, Haoran Yu, Lijing Gong, Chengjun Wu & Stefan Schwartz, 2020, In: Virus Research. 285, 198004.

Research output: Contribution to journalArticle

View All (4)