Excellent Teaching Prctitioner

Prizes and Distinctions: Other distinction

Details

TitleExcellent Teaching Prctitioner
RecipientsMats Ohlin - Recipient
DescriptionDen sökande läraren skall i sin ansökan redovisa hur han eller hon över tid, medvetet och systematiskt, strävat efter att utveckla studenternas lärande i det egna ämnet samt hur han eller hon verkat för att göra de egna erfarenheterna av detta pedagogiska arbete tillgängliga för andra. Den sökande läraren skall även kunna problematisera och reflektera kring sina pedagogiska handlingar med hjälp av litteratur och andra källor och redovisa hur han eller hon med hjälp av dessa utvecklat sitt tänkande kring lärande och undervisning.
Awarded date2008
Degree of recognitionLocal
Granting OrganisationFaculty of Engineering, LTH
Related organisationsDepartment of Immunotechnology