Karleby scholarship 2016

Prizes and Distinctions: Prize (including medals and awards)

Details

TitleKarleby scholarship 2016
RecipientsJohanna Svensson - Recipient
DescriptionJohanna Svensson, latin, får priset för sin avhandling Latin Letters from Clergymen in the Province of Scania in the Seventeenth Century. A Critical Edition with Introduction, Translation and Commentaries. I centrum för avhandlingen står ett hittills försummat häfte med handskrivna kopior av sextiofyra brev på latin samt tjugo intyg och fyra andra dokument som kyrkoherden i Barkåkra, Frans Leche (1614?-1695), samlat. Genom översättning och bearbetning sätts texterna in i en kyrklig och allmänt kulturhistoriska kontext. Innehållet är mycket varierat och består av bl.a. inbjudningar till förlovning, bröllop, dop, kyrktagning, begravning, förstamässa och Mårten gås och brev med råd och förmaningar. Nils Karleby (1892-1926 ) var en socialdemokratisk politiker, ideolog och tidningsman. För att hedra minnet av Nils Karleby beslöt makan Anna och sonen Olle Karleby att testamentera alla sina tillgångar till en stiftelse, vars ändamål är att stödja och främja forskning rörande skånsk kultur och historia. Detta sker genom utdelning av stipendier åt forskare som på vetenskaplig grund bedriver forskning inom detta ämnesfält. År 2001 delades de första stipendierna ut.
Awarded date2016
Related organisationsLatin
Awarded at eventAward ceremony, Nils Karleby scholarship 2016

Event details

Event titleAward ceremony, Nils Karleby scholarship 2016
Duration16 June 2016
CityHelsingborg
CountrySweden
Event typeOther