Kungliga Fysiografiska Sällskapet

Prizes and Distinctions: Prize (including medals and awards)

Details

TitleKungliga Fysiografiska Sällskapet
RecipientsLotta Gustafsson - Recipient
Description
Awarded date2002 Nov 15
Granting OrganisationKungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund
Related organisationsFaculty of Medicine