Återuppbyggnad av fiskbestånd i en föränderlig miljö – betydelsen av inomartsinteraktioner hos juvenil torsk

Project: Dissertation

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Ecology

Description

Målet med projektet är att generera en mekanistisk förståelse för hur torsk i kustmiljöer interagerar med sig själv, andra organismer och habitatet för att bättre kunna förutspå hur klimatförändringar eller åtgärder för att t ex reducera fisketrycket eller minskad påverkan från övergödning kommer påverka torskbestånd och möjligheten till torskfiske i framtiden. I projektet studeras i fält och i experiment vilka processer som styr var torsk söker sin föda, när de gör det och vad de föredrar att äta. Som konceptuell grund utgår vi från att torsken söker de miljöer och den föda som genererar högst energiintag, med hänsyn taget till de risker som finns i dessa miljöer vad gäller t ex kannibalism.
Short titleKusttorsk
StatusNot started

Participants