Återuppbyggnad av torskbestånd i en föränderlig miljö - betydelsen av inomartsinteraktioner hos juvenil torsk

Project: Research

Description

Målet med projektet är att generera en mekanistisk förståelse för hur torsk i kustmiljöer interagerar med sig själv, andra organismer och habitatet för att bättre kunna förutspå hur klimatförändringar eller åtgärder för att t ex reducera fisketrycket eller minska påverkan från övergödning kommer påverka torskbestånd och möjligheten till torskfiske i framtiden. I projektet studeras vilka processer som styr var de söker sin föda, när de gör det och vad de föredrar att äta. Som konceptuell grund utgår vi från att torsken söker de miljöer och den föda som genererar högst energiintag, med hänsyn taget till de risker som finns i dessa miljöer vad gäller t ex kannibalism.
Short titleKusttorsk
StatusFinished
Effective start/end date2007/01/012013/06/30

Participants

Related research output

Ljungberg, P., Hasper, T. B., Anders Nilsson & Anders Persson, 2013, In : Marine Biology. 160, 3, p. 667-675

Research output: Contribution to journalArticle

Anders Persson, Ljungberg, P., Andersson, M., Götzman, E. & Anders Nilsson, 2012, In : Marine Ecology - Progress Series. 456, p. 245-253

Research output: Contribution to journalArticle

Ljungberg, P., Anders Nilsson & Anders Persson, 2012, In : Marine Ecology - Progress Series. 466, p. 215-223

Research output: Contribution to journalArticle

View all (3)