Active@Work

Project: Research

Description

This project aims at develop and evaluate the use of mobile technology and activity monitoring to support behavioural change and self-care among working age persons with hip and/or knee osteoarthrosis.

Layman's description

Det övergripande syftet med detta projekt är att utveckla och utvärdera användandet av mobil teknologi och aktivitetsmonitorering (kallad mHealth) i syfte att stödja beteendeförändring och egenvård hos personer i arbetsför ålder med höft- och knä-artros.
Short titleActive@Work
AcronymActive@Work
StatusFinished
Effective start/end date2017/03/202020/10/31

Collaborative partners

Participants