Add Life: Lokalt projekt med långtidsuppföljning efter alkohol- och drogbehandling 1968-2013.

Project: Research

Description

Syftet är att utvärdera effekten av behandling på sjuklighet, livslängd och dödsorsak. Subanalys är relaterad till behandlingens längd, kön, ålder, användningsmönster, tobak och socioekonomiska faktorer.
Short titleAdd Life
StatusFinished
Effective start/end date2016/01/012019/06/30

Participants