Akademisk undervisning under Corona-krisen 2020 – Goda erfarenheter och svåra utmaningar

Project: ResearchTeaching

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Pedagogical Work
  • Human Aspects of ICT

Keywords

Description

Kärnan i detta projekt är en enkät till undervisande personal vid högskolor och universitet i Sverige med fokus på undervisning under mars–juni 2020. Syftet är att kartlägga hur Corona-pandemin förändrat undervisningen i och med att den på kort varsel övergått till online-undervisning. Både hinder och utmaningar, samt sådant fungerar väl samlas in, främst ur perspektiven teknik, pedagogik.

Layman's description

Kärnan i detta projekt är en enkät till undervisande personal vid högskolor och universitet i Sverige med fokus på undervisning under mars–juni 2020. Syftet är att kartlägga hur Corona-pandemin förändrat undervisningen i och med att den på kort varsel övergått till online-undervisning. Både hinder och utmaningar, samt sådant fungerar väl samlas in, främst ur perspektiven teknik, pedagogik.
Short titleUndervisning under COVID-19
StatusFinished
Effective start/end date2020/05/012020/10/31

Collaborative partners

Participants